De belangrijkste wijzigingen op een rij

21-12-2023 Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

De afspraken moeten nog worden uitgewerkt in een definitieve cao-tekst. De nieuwe cao wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend verklaard te worden. Hierdoor zal de cao gelden voor alle werkgevers die onder deze cao vallen.

De belangrijkste wijzigingen op een rij

21-12-2023 Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

Het akkoord dat werkgeversverenigingen TLN en VVT met vakbond FNV hebben bereikt over de nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer voor 2024 is definitief. De meerderheid van de leden van FNV is namelijk akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao.

De afspraken moeten nog worden uitgewerkt in een definitieve cao-tekst. De nieuwe cao wordt vervolgens voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om algemeen verbindend verklaard te worden. Hierdoor zal de cao gelden voor alle werkgevers die onder deze cao vallen.

Hogere (loon)kosten

De nieuwe cao kan enerzijds leiden tot hogere loonkosten per 1 januari 2024 als die op een arbeidsovereenkomst van toepassing is. Anderzijds kan de nieuwe cao hogere kosten voor het uitbestede vervoer als gevolg hebben.

Cao-afspraken

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • Per 1 januari 2024 gaan de lonen die horen bij de loonschalen A tot en met H en de brutotoeslagen omhoog met 4 procent. De nieuwe loontabellen publiceert TLN later op haar website.
 • De verblijfkosten worden per 1 januari 2024 verhoogd overeenkomstig het convenant van TLN met de Belastingdienst, maar maximaal met 4 procent. TLN zal ook deze nieuwe bedragen publiceren.
 • Per 1 juli 2024 stijgen de lonen bij schalen A tot en met H en de brutotoeslagen met 2 procent en de verblijfskosten overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 2 procent.
 • Per 1 januari 2025 stijgen de hierboven genoemde lonen evenals de verblijfskosten met 4 procent.
 • Loonschaal A en trede 0 uit de loonschalen A tot en met H verdwijnen per 1 januari 2024.
 • De wachtdag bij ziekte uit artikel 16, lid 5 vervalt per 1 januari 2024.
 • Van de toeslag op ééndaagse ritten uit artikel 37, lid 1 van de cao mogen werkgevers per 1 januari 2024 positief afwijken.

Hogere (loon)kosten

De nieuwe cao kan enerzijds leiden tot hogere loonkosten per 1 januari 2024 als die op een arbeidsovereenkomst van toepassing is. Anderzijds kan de nieuwe cao hogere kosten voor het uitbestede vervoer als gevolg hebben.

Cao-afspraken

Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • Per 1 januari 2024 gaan de lonen die horen bij de loonschalen A tot en met H en de brutotoeslagen omhoog met 4 procent. De nieuwe loontabellen publiceert TLN later op haar website.
 • De verblijfkosten worden per 1 januari 2024 verhoogd overeenkomstig het convenant van TLN met de Belastingdienst, maar maximaal met 4 procent. TLN zal ook deze nieuwe bedragen publiceren.
 • Per 1 juli 2024 stijgen de lonen bij schalen A tot en met H en de brutotoeslagen met 2 procent en de verblijfskosten overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst, maar maximaal met 2 procent.
 • Per 1 januari 2025 stijgen de hierboven genoemde lonen evenals de verblijfskosten met 4 procent.
 • Loonschaal A en trede 0 uit de loonschalen A tot en met H verdwijnen per 1 januari 2024.
 • De wachtdag bij ziekte uit artikel 16, lid 5 vervalt per 1 januari 2024.
 • Van de toeslag op ééndaagse ritten uit artikel 37, lid 1 van de cao mogen werkgevers per 1 januari 2024 positief afwijken.