SWOV:Vijf keer zo veel ongevallen op de snelweg

Het aantal ongevallen op de snelwegen is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Dat constateert de SWOV, (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) na een onderzoek. Drie hoofdoorzaken wijst de SWOV direct aan: Smartphonegebruik achter het stuur, afnemende handhaving door de politie, te hoge snelheden.

Andere oorzaken zijn een toenemend gebruik van alcohol en drugs alvorens aan een autorit begonnen wordt. Verder zijn r veel meer overtredingen waarbij meer dan 40 kilometer per uur te hard wordt gereden. Sinds 2014 zijn er meer doden op onze wegen te betreuren, is er sprake van een sterke afname van politie-controles en aanwezigheid en wordt er harder gereden. In 2006 zette de politie nog 100.000 automobilisten per jaar langs de kant, nu zijn het er hooguit 20.000. De politie streeft naar niet meer dan 30.500 staandehoudingen. Het onderzoek laat zien dat aanwezigheid van de politie op de snelweg absoluut noodzakelijk is, maar dat onder minister Grapperhaus het accent is verlegd naar het opsporen van criminelen en in mindere mate naar verkeersovertreders.

De makers van het rapport pleiten voor meer blauw  zichtbaar op onze snelwegen en voor gerichtere radarcontroles. Het rapport wijst op de snelle resultaten die actieve surveillance opleveren, met name waar het het gebruik van smartphones achter het stuur betreft.

Bron: Bigtruck.nl