Europese Raad keurt nieuwe regels emissienormen vrachtwagens goed

Vrachtwagens op de Europese wegen zijn vanaf 2015 schoner. De Europese Raad heeft donderdag de allereerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware voertuigen aangenomen. Volgens de nieuwe regels moeten fabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens gemiddeld met 15 procent verminderen vanaf 2025 en met 30 procent vanaf 2030, in vergelijking tot de huidige niveaus.

“Deze nieuwe regels vormen een cruciale stap op weg naar het koolstofvrij maken en moderniseren van het Europese wegvervoer. Dit komt de burgers ten goede, helpt het milieu te beschermen en klimaatdoelen te bereiken, en ondersteunt het concurrentievermogen op de lange termijn van de vervoerssector”, aldus Graţiela Leocadia Gavrilescu, Roemeense vice-premier en minister van Milieu

De nieuwe doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een financiële boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Daarnaast zullen specifieke maatregelen zorgen voor de beschikbaarheid van robuuste en betrouwbare gegevens. Gegevens worden verkregen via boordapparatuur die het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen bewaakt.

De formele goedkeuring van de verordening door de Europese Raad donderdag is de laatste stap in de procedure. De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is bindend in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

De CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en touringcars, vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU en 27 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer. Al een jaar geleden, in juni 2018, had de Raad een verordening aangenomen die de technische basis biedt voor de nieuwe regels door in detail te beschrijven hoe de CO2-emissies moeten worden gemonitord en gerapporteerd.

Bron: Transport Online