Cao Beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen algemeen verbindend verklaard. Dit besluit treedt per 1 oktober in werking, vervalt met ingang van 1 januari 2021 en heeft geen terugwerkende kracht.

2 juni jongstleden werd door de vakbonden ingestemd met het verzoek van de werkgevers om de cao-onderhandelingen te staken en de cao ongewijzigd te verlenen tot 1 januari 2021. Vanwege alle coronamaatregelen was het nietg mogelijk om nog constructief overleg te plegen.

​Het besluit is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Transport-online.nl