Prijzen verhuisbedrijven kunnen flink uiteenlopen

De prijzen die verhuisbedrijven voor een verhuizing rekenen, kunnen volgens de Consumentenbond flink uiteenlopen. Dat meldt de belangenorganisatie donderdag op basis van een eigen praktijkonderzoek. De Consumentenbond heeft 32 offertes opgevraagd voor de verhuizing van een echtpaar van een twee-onder-een-kapwoning in Westzaan naar een appartement in Katwijk. De prijzen liepen uiteen van 337 euro tot 2.313 euro.

 

Inschatting

“De prijsverschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat verhuisbedrijven een verschillende inschatting maken van de grootte van de inboedel, van 16 tot 45 vierkante meter. Ook het aantal benodigde dozen varieerde enorm, van zestig tot honderdvijftig”, aldus de Consumentenbond.

Bij branchevereniging Erkende Verhuizers aangesloten bedrijven zouden vaak duurder zijn dan niet-aangesloten ondernemingen. Maar het prijsverschil tussen bij de branchevereniging aangesloten bedrijven kan volgens de Consumentenbond oplopen tot ruim 1.200 euro.

De organisatie raadt consumenten aan de prijzen en voorwaarden van de verschillende bedrijven goed met elkaar te vergelijken. Ook zou het lonen om meerdere offertes op te vragen.

 

Doorslaggevend

Uit een enquête onder twaalfduizend leden van het panel van de Consumentenbond blijkt dat 35 procent van de panelleden wel eens een verhuizer heeft ingehuurd. Van deze groep koos 80 procent voor een bij de Erkende Verhuizers aangesloten bedrijf.

Aangesloten ondernemingen krijgen van de ondervraagden een rapportcijfer van 8,2 en niet-aangesloten bedrijven een 7,3. Over het algemeen lijkt de prijs van de diensten voor weinig ondervraagden de doorslag te geven. Ook zijn de meeste respondenten tevreden over de geleverde dienst.

Leden van Erkende Verhuizers werken allemaal met dezelfde voorwaarden. Ook kunnen klanten aankloppen bij de Geschillencommissie Verhuizen. Niet-erkende bedrijven hanteren eigen voorwaarden. Sommige ondernemingen brengen bij schade bijvoorbeeld eigen risico in rekening.

Bron: Nu.nl 24 augustus 2017

Bij Swansea City

We komen overal… vandaag bij Swansea City

 

Huizenprijzen 9 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar

De prijs van de gemiddelde verkochte woning is ook in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen, maar de grote groei van de huizenprijzen lijkt eruit. Dat concludeert de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) op basis van onderzoek naar huisverkopen in april, mei en juni. Vergeleken met een jaar eerder wordt voor een huis 9 procent meer betaald.

Voor een gemiddelde verkochte woning wordt nu 258 duizend euro betaald. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt ruim een kwart hoger dan op het recente dieptepunt van de woningmarkt en 2 procent hoger dan het vorige recordniveau van vlak voor het begin van de economische crisis in 2008.

Van appartementen ging de prijs in een jaar het hardst omhoog – met 12 procent. Vergeleken met voor de crisis kost een gemiddeld appartement nu 203 duizend euro, bijna 20 duizend euro meer dan vlak voor de crisis. Andere woningtypen kennen een prijsontwikkeling die onder het totale gemiddelde ligt: van 6 procent bij de twee-onder-eenkapwoningen tot en met 8 procent bij tussenwoningen en vrijstaande woningen.

De prijs van de gemiddeld verkochte woning in krappe woningmarktregio’s gaat soms exorbitant hard omhoog, aldus de NVM. Amsterdam noteerde een plus van 22 procent, Almere ruim 16 procent, de Zaanstreek bijna 16 procent en Leiden ruim 15 procent. Opvallend is ook de prijsstijging in Zuidwest-Friesland met een plus van 19 procent. Een enkele woningmarktregio noteerde een daling van de verkoopprijzen: de Zeeuwse Eilanden (-0,9 procent), Zeeuws-Vlaanderen (-2,2 procent) en Uden en omstreken (-1,3 procent). In deze drie regio’s steeg het aantal transacties wel met 15 procent.

Het aandeel woningen dat boven de vraagprijs verkocht wordt, is in het tweede kwartaal toegenomen tot 22,5 procent. Ruim 14 procent wordt bovendien voor de vraagprijs verkocht. ‘Ongekend hoge percentages’, aldus de NVM-voorzitter Ger Jaarsma in een persbericht. ‘Kopers zien zich door het gebrek aan aanbod en de vele vragers in de markt gedwongen om boven de vraagprijs te bieden. Het zijn niet alleen huishoudens die op zoek zijn naar een eigen woning, die als vragers in de markt actief zijn. Ook particuliere beleggers zijn actief en bieden vaak boven de vraagprijs mee.’

Verkopers hoeven steeds minder lang te wachten op een koper. Nu is dat gemiddeld 63 dagen, 25 dagen minder dan een jaar geleden. Bij appartementen, tussen- en hoekwoningen is de transactietijd nog slechts anderhalve maand. Eind 2013 kostte het verkopen van een appartement nog gemiddeld 5 maanden. Bij vrijstaande woningen is de verkooptijd met 5 maanden nog het hoogst. In krappe woningmarktregio’s als Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Groningen werden koopovereenkomsten gemiddeld een maand of minder na op de markt komen getekend.

Potentiële huizenkopers tijdens Open Huizen Dag in Haarlem. © Freek van den Bergh / de Volkskant
In het tweede kwartaal van 2017 wisselden bijna 57 duizend woningen van eigenaar. Daarmee is na vijftien kwartalen een einde gekomen aan de stijging van het aantal transacties.

Volgens de NVM is sprake van een driedeling op de huizenmarkt, van krap of evenwichtig tot ruim. In de ‘krappe’ Randstad en de steden Groningen en Eindhoven heeft een consument keuze uit 5 of minder woningen. De magere keuze vertaalde zich in een vermindering van het aantal woningverkopen van ongeveer 8 procent vergeleken met een jaar eerder. Het te koop staande aantal huizen daalde in deze regio’s in een jaar tijd met meer dan 40 procent. Wat te koop wordt gezet, gaat dus snel van de hand. Bijna de helft van het aantal transacties in Nederland vindt in deze regio’s plaats.

Maar ook in ruimere woningmarkten worden meer deals gesloten. In gebieden als het oosten van Groningen en Drenthe en het noordwesten van Limburg zijn gemiddeld 8 procent meer woningen verkocht dan een jaar eerder. De gerealiseerde transactieprijzen liggen daar gemiddeld nog bijna 7 procent onder het recordniveau van 2008.

Er zijn ook NVM-regio’s waar de woningmarkt juist volledig tot bloei gekomen is. Regio’s waar de huizenmarkt ‘volledig tot bloei’ is gekomen zijn Lelystad (48 procent meer transacties), Waalwijk/ Drunen (+42 procent), Noord-Limburg (+36 procent) en Duiven/ Westervoort (+35 procent).

NVM houdt vast aan de eerder uitgesproken verwachting van een prijsstijging van 6 a 7 procent van de gemiddeld Nederlandse koop woning in 2017 ten opzichte van 2016.

Bron: de Volkskrant – 13 juli 2017

Onderzoek toont: Nederlands verhuizen weer meer

In 2016 alleen al waren er maar liefst 1,8 miljoen verhuizers in Nederland. In de afgelopen 40 jaar is dat aantal nog nooit gehaald. Ruim 300.000 verhuizers zijn er in 2016 meer dan in 2013. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS.

2013
Sinds 2013 is het aantal verhuizers ieder jaar in Nederland gegroeid. In 2008 en 2013 is er een duidelijke daling te zien in de grafiek hieronder van het CBS. Dit valt grotendeels te wijten aan de crisis op de woningmarkt die in 2008 uitbrak.

Ook dit jaar blijkt het maar weer dat het aantal verhuizers is gestegen. In het eerste kwartaal van 2017 waren er, ten op zicht van dezelfde kwartaal van 2016, meer verhuizende Nederlanders.

Jonge verhuizers

Wat wel opvalt is dat het aantal jonge verhuizers van 17 tot 22 jaar de afgelopen twee jaar is afgenomen. In het jaar 2016 waren er 16.000 minder ten op zichte van het jaar daarvoor. De oorzaak van de afname is de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Door deze nieuwe stelsel zijn er minder jongeren gaan studeren en blijven steeds meer jonge studenten thuis wonen.

Bron: Nu.nl

Bevoorraden KLM

We komen overal… vandaag bevoorraden we de KLM.

Bericht - KLM

Nieuwe vrachtauto

Sinds 12 februari hebben wij ons wagenpark uitgebreid met een Volvo. Zie hieronder onze nieuwe vrachtwagen:

berg_h-_van_der_verhuizingen_