Het is elke dag dag van de vrachtwagenchauffeur

Honderden bedrijven door heel Nederland verrasten vrachtwagenchauffeurs op 12 december, de Dag van de Vrachtwagenchauffeur. Met deze dag willen werkgeversorganisaties en vakbonden een jaarlijkse traditie in gang zetten. “Eigenlijk is elke dag de dag van de chauffeur.”

Donderdag 12 december bedankten honderden bedrijven hun chauffeurs voor hun inzet het hele jaar door. Bedrijven die in het eerste uur al medewerking toezegden om hun vrachtwagenchauffeurs bij de distributiecentra, supermarkten, benzinestations of anderszins in een welverdiend zonnetje te zetten, waren: Albert Heijn, BP, Jumbo, Lidl, Mercedes-Benz, Randstad, Scania, TVM en Zeeman. Anderen volgden al snel.

In de sector werken 87.050 vrachtwagenchauffeurs. De campagne om de chauffeurs én hun onmisbaarheid in de keten te waarderen is een initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek en is mede mogelijk dankzij een financiële bijdrage van SOOB. Truckstar heeft zich als mediapartner verbonden aan de Dag van de Vrachtwagenchauffeur.

“Vrachtwagenchauffeur is een mooi en belangrijk vak”, zegt Elisabeth Post, voorzitter van TLN. “Met een Dag van de Vrachtwagenchauffeur vragen we daarom aandacht voor dit fantastische beroep en voor de onmisbare bijdrage die vrachtwagenchauffeurs leveren. Zonder transport staat alles stil. Met die kreet bracht TLN jaren geleden al het belang van het goederenvervoer over de weg onder de aandacht. Anno 2019 is hij actueler dan ooit. De groei van bedrijven in onze sector houdt aan, het aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs neemt verder toe. Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt zeer krap. Daarnaast koopt de consument steeds vaker online en zijn winkels tegenwoordig langer en vaker open. Vrachtwagens, of nog beter hun chauffeurs, vormen hierdoor een onmisbare schakel in de logistieke keten. Zij zorgen er immers voor dat winkels en supermarkten bevoorraad worden, dat bedrijven hun goederen krijgen en dat op de bouwplaats alles doorgang kan vinden.”

Bron: Transportlogistiek.nl

Minder optimisme werkgelegenheid transport

Werkgevers in de transportsector verwachten in het eerste kwartaal van 2020 minder werknemers aan te nemen, onder meer vanwege de onzekerheid rond de brexit. Dat meldt uitzender Manpower.

“De transportsector heeft te kampen met een groeiend aantal onzekerheden zoals de brexit, oplopende internationale spanningen en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Uit onze cijfers blijkt dat dit van negatieve invloed is op de werkgelegenheidsverwachting in de transportsector”, aldus Jeroen Zwinkels, algemeen directeur Manpower Nederland.

Werkgevers in de sectoren Mijnbouw & Delfstofwinning, Bouw en Productie zijn het meest optimistisch over de werkgelegenheid. Verder verbeterde het sentiment in de financiële sector.

Bron: Transport Online

 

Brussel: alle sectoren moeten voor CO2-emissie betalen

De Europese Commissie wil dat alle sectoren, waaronder transport, voortaan voor hun uitstoot van CO2 gaan betalen, eventueel via een handel in emissierechten voor dit broeikasgas.

Tot dusver kennen alleen de energiesector en energieverslindende industrieën zo’n systeem voor de handel in emissierechten, maar dat zal volgens de nieuwe Commissie-voorzitter, Ursula von der Leyen, niet genoeg zijn om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

In maart komend jaar denkt de Commissie een plan voor EU-milieuwetgeving op tafel te leggen, waarin alle sectoren, dus ook bijvoorbeeld scheepvaart, wegvervoer, luchtvaart en spoorvervoer voor hun CO2-emissies gaan betalen of uitstootrechten via een handelssysteem kunnen aan- en verkopen.

Binnen tien dagen zal, zegt Von der Leyen, de nieuwe ‘green deal’ aan de lidstaten en het Europees Parlement voorleggen. Daarmee is Frans Timmermans, de vice-voorzitter van de Europese Commissie voor het Milieu, belast.

Madrid

De EU-top reist vandaag naar Madrid af, waar een wereldwijde klimaatconferentie plaatsvindt om de eerder in Parijs afgesproken klimaatdoelen in concrete maatregelen om te zetten. Europa wil daartoe zelf de komende tien jaar in totaal één biljoen euro investeren, maar is uiteraard afhankelijk van de rest van de wereld.

Aan de top in Madrid doet in elk geval de Amerikaanse president, Donald Trump, niet mee. Deze heeft zijn handen van het eerder gesloten klimaatakkoord afgetrokken. Het zal de EU ook niet meevallen een wereldwijde emissiehandel in bijvoorbeeld scheep- en luchtvaart er internationaal doorheen te krijgen. Iets eenvoudiger ligt het misschien bij het landvervoer binnen de Europese Unie.

Bron: Nieuwsblad Transport

 

(Transport)bedrijven vragen Timmermans om steun voor schoon transport in steden

Volledig ‘schoon’, emissievrij vrachtverkeer in de stad móet opgenomen worden in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese ‘Green deal’. Zes toonaangevende Nederlandse bedrijven roepen hier samen met andere Europese bedrijven, een Nederlandse en Europese brancheorganisatie én Natuur & Milieu toe op.

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde eerder aan binnen de eerste 100 dagen van zijn termijn te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel van deze deal is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is. Genoemde partijen vragen Timmermans vandaag in een brief extra aandacht voor de inzet (acties en middelen) om emissievrij vrachtvervoer in steden te kunnen verwezenlijken. ‘In navolging op de elektrische auto, is nu het moment om vrachtwagens te verduurzamen. Deze oproep laat zien dat het bedrijfsleven de urgentie ziet en bereid is stappen te zetten, maar daarbij wel steun nodig heeft van de nationale en Europese overheid’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Bedrijven willen steun voor schone vrachtwagens

De bedrijven, waaronder Unilever en Vos Logistics, geloven in de potentie van emissievrij vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtkwaliteit te verbeteren en leefbaarheid in steden te vergroten. De beschikbaarheid van schone vrachtvoertuigen is van groot belang om de afspraak in het klimaatakkoord voor de introductie van de zero emissie zones voor stadslogistiek in 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 te kunnen halen.

De partijen vragen om de juiste ondersteuning om de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten. CEO van Vos Logistics Frank Verhoeven: ‘Net als veel andere transportondernemingen ambiëren wij emissievrij transport. Technisch is het haalbaar, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van goede en betaalbare elektrische voertuigen. Door regelgeving en financiële prikkels kunnen overheden het tempo van deze transitie in belangrijke mate bepalen.’

Belangrijkste aandachtspunten in de brief zijn:

  • Zorg ervoor dat voertuigproducenten meer van deze nul emissie vrachtvoertuigen (batterij-elektrisch of waterstof) gaan produceren
  • Maak schoon goederenvervoer in de stad een van de speerpunten in de Green Deal
  • Start een investeringsfonds voor de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur

Stand van zaken in Nederland

De Nederlandse regering gaat in 2020 de transitie naar nul emissie vrachtvervoer stimuleren. Bedrijven kunnen een aanschafsubsidie aanvragen die ten minste 40 procent van de extra kosten ten opzichte een fossiel voertuig zal vergoeden. Op dit moment rijden er volgens het CBS 135 emissievrije vrachtwagens en ruim 3000 elektrische bestelbussen in Nederland. Dat is minder dan 1 procent van alle bedrijfswagens.

Dit komt onder andere doordat er vrijwel alleen test- en omgebouwde vrachtwagens beschikbaar zijn. Wat betreft elektrische bestelbussen is het aanbod van verschillende modellen beperkt. Een groter aanbod van voertuigen is dus cruciaal. Elisabeth Post, voorzitter van TLN: “In lijn met het Klimaatakkoord zet TLN zich in voor de overstap naar zero emissie bevoorrading van de grotere steden. De elektrische vrachtauto’s om dat te kunnen doen moeten er dan natuurlijk wel komen. En voor redelijke prijzen.

Daarom is het van belang dat Brussel scherpe normen stelt waardoor er veel meer elektrische vrachtwagens geproduceerd zullen worden. Tegelijkertijd moeten we in Nederland snel aan de slag om de laadinfrastructuur tijdig op orde te hebben. Zonder dikke kabels in de grond kunnen er geen e-trucks rijden in de binnenstad.”

Initiatief

De oproep is een initiatief van Transport & Environment in samenwerking met nationale milieuorganisaties zoals Natuur & Milieu. De Nederlandse bedrijven die de oproep aan Timmermans ondersteunen zijn: Van der Wal, VOS Logistics, Breytner, Unilever, De Rooy en FastNed.

Bron: Transport Online

 

Lichte economische ontwikkeling in oktober

Een blik op de vervoersmarkt laat zien dat de economische groei in Europa zwak blijft. De beschikbare transportcapaciteit voor het wegvervoer is in oktober met 15 procent toegenomen ten opzichte van september. In vergelijking met het voorgaande jaar was de beschikbare transportcapaciteit in oktober ook 15 procent hoger dan in het voorgaande jaar.

Daarentegen daalden de transportprijzen slechts licht (-1,5%). Dit blijkt uit de huidige evaluaties van de online Transport Market Monitor (TMM), die anoniem door Tim Consult werd gemaakt op basis van transportgegevens van de spotmarkt op het Transporeon-platform.

In oktober is de capaciteitsindex met 15 procent gestegen, van 96,5 indexpunten in september naar 111 in oktober. Ten opzichte van 2018 was de stijging in oktober ook 15 procent. De transportprijsindex daalde van 104,5 naar 102,9 indexpunten. Dit komt overeen met een prijsdaling van 1,5 procent. De transportprijzen waren 6,5 procent lager dan in oktober vorig jaar.

Met een stijging van 0,8 procent is de dieselprijsindex slechts licht gewijzigd ten opzichte van september, deze is wel 4,5 procent hoger dan de dieselprijs van oktober 2018.

Over het algemeen volgde de ontwikkeling van de prijzen en capaciteiten op de transportmarkt in september en oktober 2019 de trend van het voorgaande jaar. “De gebruikelijke seizoensgebonden schommelingen waren dit jaar zwakker. Bovendien is de toename van de capaciteit met name te wijten aan lege vrachtwagens in de chemische en automobielindustrie en in de staal- en metaalsector”, zegt Oliver Kahrs, Managing Director van Tim Consult, een dochteronderneming van Transporeon.

De dagelijkse toename van de transportcapaciteit op de spotmarkt door verladers in de chemische industrie was met bijna 40 procent in oktober bijzonder sterk. Volgens de toonaangevende Duitse werkgeversvereniging (BAVC) bevindt de chemische en farmaceutische industrie zich sinds het najaar van 2018 in een recessie. De daling van de wereldhandel en de moeilijkheden in belangrijke sectoren zoals de automobielindustrie worden als belangrijkste redenen hiervoor genoemd.

“Een industrie waarin de toename van de beschikbare transportcapaciteit in oktober ook een sterke 15 procent bedroeg”, voegt Kahrs toe. In de staal- en metaalsector bedroeg de beschikbare capaciteit ongeveer tien procent.

Bron: Transport Online

 

ChainCargo krijgt 400.000 euro aan ‘groeigeld’

De Eindhovense startup ChainCargo heeft 400.000 euro aan groeigeld ontvangen. Met dit bedrag wil het bedrijf zijn app voor spoedzendingen verder ontwikkelen en opschalen in de Benelux.

ChainCargo maakt gebruik van bestaande transportbewegingen bij een groeiend aantal van inmiddels ruim 200 aangesloten koeriers. Via de app worden spoedzending gekoppeld aan een chauffeur in de buurt, die de lading mee kan nemen. De zending kan vervolgens realtime worden gevolgd.

De kapitaalinjectie, deels afkomstig van BOM Brabant Ventures, is bedoeld voor verdere optimalisatie van de app, uitbreiding van het team en opschaling in de Benelux. “We zijn enthousiast en trots dat we al binnen een jaar na de oprichting de eerste investeerders achter ons hebben”, zegt medeoprichter Giovanni Gubbels, Head of Business & Operations. “Onze dienst speelt in op belangrijke kwesties in de transportsector. Dat wordt opgemerkt.”

Het verminderen van files en het terugdringen van CO2 uitstoot is een van onze belangrijkste opdrachten”, zegt investment manager Robin Franken van BOM Brabant Ventures. ChainCargo laat zien dat door een slimme inzet van transportmiddelen het aantal gereden kilometers met 10-15 procent wordt teruggebracht. In potentie bereikt ChainCargo zelfs een besparing van 40 procent. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor minder files.”

ChainCargo telt een jaar na de oprichting zestien medewerkers. Het bedrijf richt zich zowel op single shippers, die af en toe iets willen verzenden, als op partijen die regelmatig transport nodig hebben. Voor grotere bedrijven fungeert ChainCargo als partner om transport slimmer in te zetten.

Bron: TTM.nl

 

Truckverkeer tussen Nederland en VK daalt verder

Vrachtwagens hebben vorig jaar minder goederen vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal was het 4,6 miljoen ton. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een daling van 5,7% ten opzichte van 2017.

Het vervoerd gewicht tussen de twee landen loopt al terug sinds 2016, het jaar waarin Britten in een referendum zich uitspraken voor een vertrek uit de Europese Unie. Of de afname daarmee te maken heeft, durft een deskundige van het CBS niet met zekerheid te stellen.

Andere oorzaken voor de daling ziet het statistiekbureau evenwel niet. De daling van het pond na de Brexit-stemming maken veel uit Europa geïmporteerde goederen bijvoorbeeld duurder, wat van invloed kan zijn geweest op de vervoersstromen.

Veel bederfelijke waar

Vrachtwagens die van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, vervoeren relatief veel bederfelijke waren als vis, groenten, fruit, bloemen en planten. Voor die goederen is een snelle afhandeling van groot belang.

De Nederlandse transportbranche kijkt dan ook gespannen naar de afspraken over grensoverschrijdend vervoer waarmee de Britten uit de EU stappen.

Vaak buitenlandse chauffeur

De rol van buitenlandse truckers bij het vervoer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt steeds groter. Zij waren vorig jaar goed voor 60% van al het vrachtvervoer tussen de twee landen, terwijl hun aandeel vier jaar eerder nog iets minder dan de helft was.

Bron: Nieuwsblad Transport

Tesla Semi eind 2020 in productie

De Tesla Semi gaat dan toch echt in productie. Althans, dat is het plan. Eind 2020 moet het eindelijk zover zijn, maakte Tesla deze week bekend bij de presentatie van haar kwartaalcijfers.

Er wordt zoals bekend al lang getest met de Semi, zelfs met lading, maar de productiestart werd maar vooruit geschoven. Daarom wordt het interessant om te zien of Tesla de termijn van eind 2020 kan halen. Het bedrijf zegt zelf met nadruk wel dat het in beginsel gaat om ‘gelimiteerde aantallen’.

Bron: TTM.nl

 

Britten hamsteren, NL’se export schiet weer omhoog

Door de onzekerheid rondom de Brexit leggen Britse bedrijven en burgers extra voorraden aan. In aanloop naar de oorspronkelijke Brexit-datum in maart steeg de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tot recordhoogte om vervolgens in te zakken. Deze cyclus beïnvloedde de meeste exportproducten en zorgde onder andere voor grote uitschieters in de handel in medicijnen en tabaksproducten. Momenteel herhaalt het patroon zich. Het effect is naar verwachting echter minder groot dan begin 2019, omdat eerder aangelegde voorraden uit voorzorg niet volledig zijn afgebouwd. Die afbouw zal geleidelijk plaatsvinden zodra de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen vast ligt. Dat gaat de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk drukken stelt het ING Economisch Bureau in een nieuwe analyse.

In het eerste kwartaal van 2019 exporteerde Nederland voor bijna 11 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk, dat was meer dan ooit tevoren. Ten opzichte van een jaar eerder ging het om een toename van 1,3 miljard euro. Van die toename is naar schatting 850 miljoen euro het gevolg van voorraadopbouw in aanloop naar de eerste Brexit-datum (29 maart). Dat bedrag is gecorrigeerd voor valuta-effecten, een fors hogere aardgasexport in januari en februari en de economische ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. In het tweede kwartaal was de export juist een half miljard lager dan een jaar eerder. Dit kwam mede omdat eerder aangelegde voorraden gedeeltelijk werden afgebouwd.

Door de Brexit onzekerheid verloopt de uitvoer van het merendeel van de exportproducten in 2019 grilliger dan normaal. Vooral bij medicijnen en tabaksproducten is sprake van uitschieters. De vrees voor tekorten zet Britse bedrijven en consumenten er toe aan om extra voorraad in te slaan. Daarnaast anticipeert men op mogelijke prijsstijgingen, doordat er na een Brexit bijvoorbeeld importtarieven kunnen gaan gelden.

Thijs Geijer, ING Sectoreconoom. “In vergelijking met veel andere producten zijn medicijnen en tabak ook relatief goed te ‘hamsteren’ doordat ze langer houdbaar zijn en zich makkelijk op laten slaan. Andere exportproducten zoals bloemen lenen zich daar niet voor.”

Het aanleggen van extra voorraden geeft Nederlandse exporteurs meer zekerheid dat activiteiten ongestoord kunnen doorgaan. Dit stelt hen in staat om korte levertijden aan Britse klanten te garanderen. Aan de algehele voorbereiding op de Brexit en de opslag van extra voorraad hangt echter ook een prijskaartje voor Nederlandse producenten en handelsbedrijven. De extra kosten die zij maken zijn doorgaans lastig terug te verdienen. Wel zorgt het bijvoorbeeld in de logistieke dienstverlening voor meer werk. De uiteindelijke afbouw van voorraden zal geleidelijk plaatsvinden zodra de definitieve voorwaarden en het tijdpad van de Brexit bekend zijn. Gedurende die periode importeren Britse bedrijven naar verwachting minder waardoor de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk wordt gedrukt.

“Doordat ook Nederlandse bedrijven vooruitlopend op de Britse uittreding voorzorgsmaatregelen nemen is ook hier sprake van voorraadopbouw. Het gaat hierbij om goederen, zoals auto-onderdelen, die uit het Verenigd Koninkrijk komen en voor bedrijven uit Nederland of andere Europese landen essentieel zijn voor hun bedrijfsvoering”, aldus Thijs Geijer.

Bron: TTM.nl

SWOV:Vijf keer zo veel ongevallen op de snelweg

Het aantal ongevallen op de snelwegen is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Dat constateert de SWOV, (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) na een onderzoek. Drie hoofdoorzaken wijst de SWOV direct aan: Smartphonegebruik achter het stuur, afnemende handhaving door de politie, te hoge snelheden.

Andere oorzaken zijn een toenemend gebruik van alcohol en drugs alvorens aan een autorit begonnen wordt. Verder zijn r veel meer overtredingen waarbij meer dan 40 kilometer per uur te hard wordt gereden. Sinds 2014 zijn er meer doden op onze wegen te betreuren, is er sprake van een sterke afname van politie-controles en aanwezigheid en wordt er harder gereden. In 2006 zette de politie nog 100.000 automobilisten per jaar langs de kant, nu zijn het er hooguit 20.000. De politie streeft naar niet meer dan 30.500 staandehoudingen. Het onderzoek laat zien dat aanwezigheid van de politie op de snelweg absoluut noodzakelijk is, maar dat onder minister Grapperhaus het accent is verlegd naar het opsporen van criminelen en in mindere mate naar verkeersovertreders.

De makers van het rapport pleiten voor meer blauw  zichtbaar op onze snelwegen en voor gerichtere radarcontroles. Het rapport wijst op de snelle resultaten die actieve surveillance opleveren, met name waar het het gebruik van smartphones achter het stuur betreft.

Bron: Bigtruck.nl