Franse ‘gele hesjes’ vernielen snelheidscamera’s langs de snelwegen

De Franse protestbeweging van de ‘gele hesjes’ richt zich niet alleen op onvrede over de brandstofprijzen of het overheidsbeleid, maar ook op de snelheidscamera’s langs de snelwegen. Honderden camera’s zijn inmiddels verbrand, omgehakt, dichtgeverfd, afgeplakt of er is simpelweg een vuilniszak overheen gehangen.

Naar schatting 65 procent van de camera’s in Zuid-Frankrijk is door de ‘gele hesjes’ onder handen genomen, meldt de Zuid-Franse krant La Dépeche du Midi. Het kost tienduizenden euro’s om een camera te vervangen.

De protestbeweging is sinds half november overal in Frankrijk aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op.

Bron: Transportonline.nl

VVN: pakketbezorgers maken woonwijken onveiliger

Middenin de cadeaumaand december zijn er ieder jaar weer veel internetbestellingen af te leveren op de woonadressen. Het online bestellen van goederen heeft daarmee een effect op de veiligheid van woonwijken. Internet-winkelen spaart een rit uit naar de winkel en leidt tegelijkertijd tot extra bestelverkeer in de woonwijken. Koeriersdiensten rijden de gehele dag af en aan. Binnen 30-km zones wordt regelmatig te hard en onoplettend gereden. Bekend is dat over het geheel genomen 60 procent van alle verkeersongevallen plaatsvinden op gemeentelijke wegen.

In 2013 ging er in Nederland ruim 10 miljard Euro om in de online business. Dit is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In totaliteit hebben we te maken met ruim 400 miljoen pakketjes per jaar die allemaal op tijd moeten worden afgeleverd dan wel op tijd moeten worden opgehaald of opnieuw worden bezorgd wanneer de klant niet thuis is. Dit genereert meer verkeer. Omdat het afleveren met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s plaatsvindt met uiteen liggende afleveradressen, is dit niet optimaal.

Alles bij elkaar vele miljoenen verkeersbewegingen van koeriersvoertuigen in onder andere woonwijken. In ruim 90 procent gaat het om thuisleveringen en in slechts 6 procent is er sprake van aflevering op een servicepunt. In 2015 is daar ook de levering op zondag bijgekomen. E-commerce heeft een enorme vlucht genomen. De vraag is in hoeverre deze ontwikkeling ook invloed heeft op de congestie op het hoofdwegennet en wat we daaraan kunnen doen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voerde in 2014 in opdracht van het project “Beter Benutten” een quick scan naar de impact van internet-winkelen op de mobiliteit.

Krachten bundelen voor meer verkeersveiligheid

“In drukke straten komen dagelijks wel 40 tot 50 bestelbusjes per dag. Als de trend zich doorzet, zijn dat er over een jaar misschien wel 70 tot 80. Zeker als meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen”, voorziet VVN-directeur Alphons Knuppel. “Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen. Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten”

Betere registratie van ongevallen

Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met bestelbusjes te betreuren en het is niet bekend hoe vaak daar een koerier bij betrokken was, aldus de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). VVN ziet graag een betere registratie van ongevallen. “In het geval van roekeloze koeriers kunnen we alleen maar aankloppen bij organisaties om onze ongerustheid te uiten, maar kunnen dat helaas niet staven met harde cijfers. Het is zaak dat beter wordt bijgehouden wat oorzaken van ongevallen zijn en wie er bij betrokken zijn”, aldus Alphons Knuppel

De sector werkt aan oplossingen aldus VVN’s woordvoerder en manager partnerships Rob Stomphorst; “De grote logistieke bedrijven kunnen hun logistiek zo efficiënt mogelijk organiseren, zendingen bundelen en daarmee voorkomen dat er onnodige kilometers worden gemaakt.”

Het mislukken van afleveringen is vervelend voor de klant en de vervoerder. Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van het afhalen bij servicepunten, het afhalen in winkels, waar het product eerder via internet is besteld of bijvoorbeeld Bol.com die gebruik maakt van AH-winkels. Waren er in 2006 nog maar 900 servicepunten, nu zijn het er meer dan 7.000.

Dit is duidelijk een trend en het is de vraag of het afhalen in een winkel of bij een servicepunt het thuisbezorgen gaat vervangen. Uit oogpunt van minder bestelautokilometers in de stedelijke omgeving kan dit een positieve ontwikkeling zijn. Gunstig voor de klant maar minder positief voor de mobiliteit is de komst van snelle diensten, waarbij thuisbezorging binnen 90 minuten wordt aangeboden. Dergelijke snelle diensten worden in Nederland zover bekend nog niet heel veel aangeboden.

Wel biedt Coolblue op dezelfde dag leveren aan. Het thuisbezorgen kan beter als vervoerder en klant onderling het aflevertijdstip kunnen bepalen, via ICT-voorzieningen. Voorwaarde is wel dat deze dienstverlening niet mag doorschieten richting klant, en daarmee tot extra voertuigkilometers en een groter verkeersrisico gaat leiden.

Een optimale ritplanning moet het uitgangspunt blijven. Hier ligt een duidelijke uitdaging van de betreffende vervoerders. De branche denkt na over het nauwkeuriger informeren van de klant over tijdstip van afleveren en het afleveren op afspraak.

Bij het VVN-Participatiepunt kunnen bewoners onveilige verkeerssituaties melden

Veilig Verkeer Nederland ondersteunt de ruim 5.000 verkeersonveilige situaties die jaarlijks door bewoners worden gesignaleerd, in de vorm van adviezen.

“Meer dan de helft van het aantal meldingen gaat over een te hoge snelheid in de woonwijk die niet in de laatste plaats worden veroorzaakt door de bewoners zelf. Het heeft wel degelijk zin in het geweer te komen en om de melding extra kracht bij te zetten kunnen bewoners ook onze hulp inroepen zodat wij een buurtactie Snelheidsmeting kunnen organiseren om bewijs te verzamelen dat er inderdaad veel te hard gereden wordt. VVN organiseert als buurtactie ook Remwegdemo’s om buurtbewoners te laten zien wat snelheid in de wijk doet. Het is aan de wegbeheerder om actie te ondernemen en niet te wachten voordat het echt fout gaat en het te laat is.”, aldus VVN-directeur Alphons Knuppel.

Bron: Transportonline.nl

Branchevereniging TLN: ‘Laagste winstniveau sinds 2014 in transportsector’

Winsten in transport en logistiek zaten in het derde kwartaal van 2018 op het laagste niveau sinds begin 2014. Juist nu de economie goed draait, stijgen de prijzen nog steeds niet voldoende om de gestegen kosten voor brandstof en personeel te compenseren.

Voorzitter Arthur van Dijk van Transport en Logistiek Nederland (TLN) deelde de cijfers zaterdag op een congres. “Te gek voor woorden”, stelde hij daarbij.

De cijfers komen uit de nieuwste conjunctuurenq​uête, die TLN elk kwartaal uitvoert. Hoewel bijna 70 procent van de ondernemers in transport en logistiek aangeeft dat de prijzen in het afgelopen kwartaal stegen, stegen volgens 68 procent de kosten voor brandstof en personeel ook.

De kosten voor brandstof en personeel stijgen harder dan de prijzen. Iets meer dan een kwart van de ondervraagde ondernemers meldt dan ook een daling van de winst in het derde kwartaal.

“De economie draait op volle toeren, onze leden hebben het druk. En dan blijkt bij 27 procent van de ondernemers de winst te dalen”, zei Van Dijk. Hij wil dat de sector nadenkt over het vragen van meer realistische prijzen. De sector transport en logistiek biedt nu aan ruim 147.000 mensen werk.

Bron: Nu.nl

Meer ritten Nederlandse vrachtwagens van en naar VK in 2017

Nederlandse vrachtwagens hebben vorig jaar 1,8 procent meer ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk gemaakt dan in 2016. In totaal zijn er vorig jaar 237.000 ritten uitgevoerd door Nederlandse wagens, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De Britse markt is belangrijk voor Nederlandse transportbedrijven. Alleen met Britse, Poolse en Ierse trucks zijn meer ritten van en naar het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd dan met Nederlandse vrachtwagens.

Vanwege het grote belang vreest de transportbranche een zogeheten ‘harde’ Brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie en de interne markt van de Europese Unie stapt.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland dringt er daarom geregeld op aan dat Nederland zich inzet voor een goede handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit.

Bron: Nu.nl

Ervaring telt…

Plaatje uit de oude doos…. Ervaring telt! Al meer dan 100 jaar uw deskundige verhuispartner.

 

Aangesloten bij Euromovers

H. van der Berg B.V. is onlangs aangesloten bij Euromovers. Euromovers zijn gespecialiseerd in verhuizen. Euromovers is een netwerk van hoog gekwalificeerde en betrouwbare verhuisbedrijven. Wij werken voor zowel bedrijven als particulieren om hun nationale of internationale verhuizingen feilloos en netjes volgens afspraak te laten verlopen. Bij Euromovers hebben we vele specialismes opgebouwd zodat we ook de meest bijzondere verhuizingen tot een goed einde brengen.

 

Dreigend tekort aan chauffeurs in Nederland

Er dreigt een groot gebrek aan truckers en volgens brancheorganisatie VERN kan de Nederlandse economie daardoor stilvallen. De brancheorganisatie in het wegtransport voor het mkb slaat daarom alarm.

VERN-voorzitter Klaas de Waardt waarschuwt donderdag in het AD voor een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Eind vorig jaar was er een tekort van 7.000 truckers en dit jaar gaan nog eens 8.800 beroepschauffeurs met pensioen. Dit kan de sector oplossen door gepensioneerde chauffeurs weer te laten rijden. Volgens De Waardt is daar genoeg animo voor, want de truckers hebben “een mager pensioen” en willen graag bijverdienen.

De VERN wil in totaal elfduizend chauffeurs van 66 jaar en ouder bijscholen en opnieuw inzetten. Vanwege hun leeftijd stelt de branchevereniging voor ze de ene week drie en de andere week vier dagen te laten rijden. Daarbij is de nascholing een probleem. Truckers moeten elke vijf jaar 35 uur aan bijscholing volgen om verzekerd te zijn. Oudere chauffeurs in Nederland kregen bij verlenging van hun rijbewijs altijd code 95 bijgeschreven als bewijs van nascholing, maar sinds vorige week mag dat niet meer van de Europese Unie.

Volgens De Waardt zijn de kosten van scholing veel te hoog voor de chauffeurs zelf en hun werkgevers. Daarom wil de vereniging die kosten delen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. VERN-voorzitter De Waardt vertelt in het AD dat hij de oplossing heeft voorgelegd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. “Zij vroeg ons die nader uit te werken.” Ook sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) vreest voor een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bij dat instituut, dat is opgezet door werkgevers en vakbonden, kunnen chauffeurs een versnelde opleiding volgen. Volgens STL krijgen dit jaar in totaal drieduizend chauffeurs zo’n bijscholingscursus.

Bron: Nu.nl

Tekort vrachtwagenchauffeurs leidt tot ‘grote bevoorradingsproblemen’

Er dreigt een groot gebrek aan truckers en volgens brancheorganisatie VERN kan de Nederlandse economie daardoor stilvallen. De brancheorganisatie in het wegtransport voor het mkb slaat daarom alarm.

VERN-voorzitter Klaas de Waardt waarschuwt donderdag in het AD voor een groeiend tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Eind vorig jaar was er een tekort van 7.000 truckers en dit jaar gaan nog eens 8.800 beroepschauffeurs met pensioen.

Dit kan de sector oplossen door gepensioneerde chauffeurs weer te laten rijden. Volgens De Waardt is daar genoeg animo voor, want de truckers hebben “een mager pensioen” en willen graag bijverdienen.

De VERN wil in totaal elfduizend chauffeurs van 66 jaar en ouder bijscholen en opnieuw inzetten. Vanwege hun leeftijd stelt de branchevereniging voor ze de ene week drie en de andere week vier dagen te laten rijden.

Kosten voor nascholing zijn veel te hoog

Daarbij is de nascholing een probleem. Truckers moeten elke vijf jaar 35 uur aan bijscholing volgen om verzekerd te zijn. Oudere chauffeurs in Nederland kregen bij verlenging van hun rijbewijs altijd code 95 bijgeschreven als bewijs van nascholing, maar sinds vorige week mag dat niet meer van de Europese Unie.

Volgens De Waardt zijn de kosten van scholing veel te hoog voor de chauffeurs zelf en hun werkgevers. Daarom wil de vereniging die kosten delen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

VERN-voorzitter De Waardt vertelt in het AD dat hij de oplossing heeft voorgelegd aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. “Zij vroeg ons die nader uit te werken.”

Ook sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) vreest voor een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bij dat instituut, dat is opgezet door werkgevers en vakbonden, kunnen chauffeurs een versnelde opleiding volgen. Volgens STL krijgen dit jaar in totaal drieduizend chauffeurs zo’n bijscholingscursus.

Bron: Nu.nl

Europese wetsvoorstellen voor truckers afgeschoten

De vakbonden FNV en CNV zien kans op betere EU-regelgeving voor vrachtwagenchauffeurs, nu het Europees Parlement donderdag wetsvoorstellen van zijn eigen transportcommissie heeft afgeschoten.

”Wij zijn heel blij dat het huiswerk over moet”, aldus een CNV-woordvoerder. FNV is naar eigen zeggen opgelucht.

Het parlement geeft geen groen licht voor onderhandelingen met de EU-regeringen en de Europese Commissie over de rij- en rusttijden, de cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf) en detachering (tijdelijk personeel uit het buitenland).

Volgens EU-parlementariër Agnes Jongerius (PvdA) verslechterden de plannen de rij- en rusttijden en versterkten ze de “race naar de bodem” op loon- en arbeidsvoorwaarden. “Chauffeurs kunnen voorlopig opgelucht ademhalen: de slechte plannen gaan terug naar de tekentafel”, aldus Jongerius.

Vorige week werd de transportcommissie het eens over nieuwe regels voor het internationale vrachtverkeer die een einde moeten maken aan oneerlijke concurrentie met goedkope chauffeurs. De voorstellen kunnen nu alsnog opengebroken en verbeterd worden, meent Jongerius.

Bron: Nu.nl

Bedrijvigheid transportsector valt terug in eerste kwartaal

De bedrijvigheid in de Nederlandse transport en logistiek is in het eerste kwartaal afgezwakt ten opzichte van de twee voorgaande kwartalen.

Ook omzet en winst zijn in de eerste drie maanden van 2018 gedaald, blijkt uit het donderdag gepubliceerde conjunctuurbericht van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN).

TLN meldt verder dat de prijzen stijgen, terwijl ook de kosten toenemen. Dat komt vooral door hogere kosten voor brandstof en loon. Dit gaat ten koste van de winstgevendheid van de sector.

Ondanks de afgenomen bedrijvigheid geven ondernemers het eerste kwartaal een ”dikke voldoende”. TLN is wel positief over de toekomst. Vanwege de ”bomvolle” orderportefeuille zijn de vooruitzichten volgens de organisatie goed. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt in achttien jaar.

In het rapport wordt wel gewezen op het tekort aan personeel in transport en logistiek. Veel bedrijven zijn naarstig op zoek naar vrachtwagenchauffeurs.

Bijna een derde van alle bedrijven heeft één of meerdere vacatures voor een truckchauffeur. Van deze ondernemingen zegt 70 procent het moeilijk tot zeer moeilijk te vinden om die vacature te vervullen.

Bron: Nu.nl