Nieuwe EU-uitstootregels voor wegtransport van kracht

Nieuwe Europese uitstootregels voor het wegtransport zijn deze maand van kracht geworden. Volgens deze regels moet de CO2-uitstoot van trucks in de categorieën N2 en N3 in 2025 gemiddeld 15% lager liggen dan in dit jaar, zoals ook in het Parijs-akkoord is afgesproken. De nulmeting start dit jaar.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Duitsland investeert recordbedrag van 15,4 miljard in infrastructuur

Ook zonder de inkomsten uit tol voor personenauto’s mag verkeersminister Andreas Scheuer volgend jaar een recordbedrag van 15,4 miljard euro investeren in infrastructuur.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Kosten stijgen in transport, prijzen blijven gelijk

De druk op de marges in de transportsector blijft groot. Terwijl de helft van de bedrijven kosten ziet stijgen, blijven prijzen meestal gelijk. TLN roept zijn leden op goede brandstofclausules te gebruiken, waardoor tarieven meebewegen met de dieselprijs.

​​50 procent van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar liefst 82 procent meldt een kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het TLN-Conjunctuurbericht over het tweede kwartaal van 2019.​

Prijzen bewegen niet mee

Maar de prijzen bewegen niet mee met die kostenstijgingen. Tachtig procent van de ondernemers geeft aan dat de prijs die zij van hun klanten ontvangen niet hoger is in het tweede kwartaal dan in het eerste. Maar ook na een heel jaar is bij een aanzienlijk deel van de transportbedrijven de prijs die zij ontvangen niet gestegen: 28 procent geeft aan dat zij dezelfde prijs voor hun diensten ontvangen als in het tweede kwartaal van 2018.

Diesel grootste kostenstijger​

Ondernemers noemen de stijging van de dieselprijs het vaakst als belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Diesel was in het tweede kwartaal dan ook gemiddeld 2 procent duurder dan in het eerste kwartaal. En gemiddeld 1,9 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

‘Wapen je tegen stijging dieselprijs’​

“De prijzen in onze sector stijgen vaak niet hard genoeg, dat zeggen wij al langer”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “De onderhandelingen over de jaarlijkse prijsstijgingen vinden meestal jaarlijks plaats en ik heb de indruk dat veel bedrijven daar nu al meer aandacht voor hebben. Maar stijgingen in de dieselprijs zijn vaak niet te voorzien. En bij een plotseling stijgen van de dieselprijs zien veel ondernemers een deel van hun winst verdampen. Maar daar kunnen wij ons als sector tegen wapenen. Door goede brandstofclausules af te spreken met onze klanten. Zo maken wij onze winst minder afhankelijk van de dieselprijs en zo kunnen hardwerkende ondernemers gewoon een goede boterham verdienen.”

Clausule met hoge frequentie​

Met een aandeel in de kostprijs tussen de 23 en 33 procent zijn brandstofkosten een belangrijke kostenpost voor bedrijven in transport en logistiek. Door het gebruik van een brandstofclausule kunnen bedrijven de risico’s van sterke fluctuaties in brandstofkosten ondervangen. Veel bedrijven gebruiken dan ook zo’n clausule, maar de ene is de andere niet. Een goede brandstofclausule heeft bijvoorbeeld een voldoende hoge frequentie om de beweging van de dieselprijs te toetsen, zoals bijvoorbeeld elke maand.

Naast het inzetten van brandstofclausules, is ook brandstofbesparing een goede manier om de kosten te verlagen. TLN heeft alle tips wat betreft brandstofbesparing verzameld in het document: Door brandstofbesparing kosten én CO2-uitstoot verlagen.​

Winst blijft gelijk​

Ondanks de nog steeds toenemende druk op de marges bleef bij 50 procent van de bedrijven de winst in het tweede kwartaal gelijk aan die in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bleef de winst voor 36 procent van de bedrijven gelijk, terwijl 39 procent van de bedrijven een stijging zag. 71 procent gaf aan het tweede kwartaal met winst afgesloten te hebben. 56 procent vindt hun financiële positie sterk en 57 procent staat positief tegenover de komende vijf jaar. Maar met de vele huidige onzekere factoren (zoals de economie, de Brexit en de olieprijs) is het niet verwonderlijk dat voor het komende kwartaal 62 procent van de respondenten aangeeft een afwachtende houding aan te nemen.

Vacatures blijven bron van zorg​

Waar in het eerste kwartaal van 2019 41 procent van de ondernemers een of meerdere vacatures had, is dat percentage in het tweede kwartaal met 40 procent eigenlijk gelijk gebleven. Dat illustreert ook de mening van ondernemers, dat het vinden van (goed) personeel nog steeds moeilijk (55%) of zelfs zeer moeilijk (20%) is.

Bij de vacatures gaat het vooral (77%) om vrachtwagenchauffeurs; vacatures voor planners (9%) staan op de tweede plaats.

Bron: Transport Online

Weer ‘zwarte zaterdag’ op Franse wegen

De files in Frankrijk door vakantieverkeer bereikten kort na het middaguur een hoogtepunt: op de Franse wegen stond er toen 720 kilometer file, meldt de ANWB.

Miljoenen vakantiegangers rijden door Europa onderweg naar hun vakantiebestemming, of op weg terug naar huis. In Frankrijk neemt de drukte naar het zuiden wat af, terwijl vanuit Spanje Nederlandse terugkeerders wel met veel vertraging rekening moeten houden.

Ook in andere Europese landen is het druk, zoals in Duitsland. Bij de grensovergangen tussen Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië is het soms meer dan twee uur wachten. In Italië is er tussen Milaan en Triëst veel verkeer onderweg.

Bron: Transport Online

Truckparkings zijn een groeimarkt

Brussel heeft deze maand een subsidie van 3,7 miljoen euro toegekend aan het consortium SecureNL voor de aanleg van ongeveer achthonderd nieuwe vrachtwagenparkeerplaatsen op vier locaties in Nederland. De provincie Zuid-Holland is aanjager van het project. Beleidsmedewerker Maarten van der Meide licht toe.

Bron: Nieuwsblad Transport

Nederlandse trucks vinden tweede leven in Suriname

Wie op vakantie is in Suriname moet niet vreemd opkijken wanneer hij in het verkeer links rijdende oude Nederlandse vrachtwagens ziet rijden. Het zijn vooral DAF-trucks, oud, roestig, zwaar en zwart rokend uit de uitlaat. Veelal ook nog eens voorzien van originele belettering van Nederlandse bedrijven.

Bron: Transport Online

Tekort aan chauffeurs neemt in eerste kwartaal verder af

Op Distripark Maasvlakte in de Dardanellenstraat zijn de eerste twee turborotondes van de Rotterdamse haven aangelegd. Ze vervangeHet lijkt nog steeds goed te gaan met de sector transport en logistiek in Nederland. De omzetten stegen in het eerste kwartaal opnieuw fors. Het chauffeurstekort is aan het dalen, maar voor andere functies in de sector neemt het aantal vacatures sterk toe.

Dat blijkt uit de sectormonitor over het eerste kwartaal van dit jaar van het Sectorinstituut Transport en Logistiek, gebaseerd op gegevens van onder meer de banken ING en ABN Amro en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat het ondernemersvertrouwen weer een stijgende lijn laat zien.

De verwachtingen van ondernemers ten aanzien van omzetontwikkeling, personeelsbezetting, economisch klimaat en rendabiliteit voor het eerste kwartaal van dit jaar bleek eind vorig jaar fors afgenomen. Het aantal pessimisten was toen zelfs groter dan het aantal optimisten. Voor het tweede kwartaal kregen de optimisten weer de overhand.

Per saldo zag 8,4% van de ondernemers de toekomst weer zonnig in. Alleen in het eerste kwartaal van 2018 waren bedrijven nog optimistischer gestemd. In de voorgaande jaren sinds 2009, toen het Sectorinstituut begon met zijn eigen monitor, waren de verwachtingen voor het volgende kwartaal steeds wat minder hooggespannen.

Vooral planners gezocht

De omzetten zijn in het eerste kwartaal fors gestegen. In het wegvervoer bedroeg de stijging 5,8% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de overige logistieke bedrijven was de omzetgroei 3,8%. De omzetgroei blijft vooral in het wegvervoer hoog. We moeten 2,5 jaar teruggaan voor een nog sterkere groei.

Het tekort aan arbeidskrachten is voor 33% van de bedrijven een knelpunt. Personeelsschaarste is meteen de belangrijkste belemmering die ondernemers in hun bedrijfsvoering ervaren. Het percentage bedrijven dat kampt met financiële beperkingen is 9. Dat valt historisch gezien wel mee. Het kan hierbij natuurlijk gaan om acute financieringsproblemen, maar evengoed om onvoldoende kapitaal om de activiteiten uit te breiden.

Het aantal bedrijven in de sector dat in het eerste kwartaal van dit jaar failliet ging, nam van jaar op jaar wel flink toe, van 23 naar 33. Sinds 2014 was sprake van een gestage daling. Het Sectorinstituut noemt de stijging fors, maar spreekt van een ‘stabiel’ cijfer op een laag niveau.

Bij de vacatures zien we een sterk toenemend tekort aan niet-rijdend personeel, bijvoorbeeld planners, administratief personeel, ICT’ers en loodsmedewerkers. Voor deze beroepsgroepen stonden in het eerste kwartaal 14.800 banen open; in dezelfde periode vorig jaar ging het maar om 9.300 vacatures. Het aantal vacante arbeidsplaatsen voor chauffeurs daalde intussen van 7.200 naar 4.900. De totale krapte neemt landelijk iets af.

Meer kleine bedrijven

Het aantal bedrijven in de sector beliep in het eerste kwartaal 6.761. Dat is 5,1% meer dan een jaar eerder. De laatste jaren is het aantal bedrijven fors gegroeid: in de jaren 2013, 2014 en 2015 schommelde dit rond de 6.000. Tegelijk zien we het gemiddelde aantal werknemers iets afnemen. Er komen meer kleine bedrijven bij. Bij een kwart van de ondernemingen werken nu één à twee mensen, bij nog eens 19% drie à vijf mensen en bij 17% zes tot tien mensen.

Meer dan honderd werknemers tellen maar 4% van alle bedrijven, maar die zijn samen wel goed voor een werkgelegenheid van 89.900 volledige arbeidsplaatsen. Het totale aantal banen in de sector bedroeg in het eerste kwartaal 153.000. Dat waren er begin 2014 bijvoorbeeld nog maar 127.000. Het aantal chauffeurs is ook flink toegenomen, van het dieptepunt van minder dan 76.000 in 2014 tot nu 87.050 nu. Maar de chauffeursquote, het aandeel rijdend personeel dus, is in de loop der jaren gedaald. Die quote kwam in 2010 nog op 61%, maar bedraagt nu 57%.

Het aantal andere functies in ondernemingen is dus sterker gestegen dan dat van rijdend personeel. Dit heeft met een reeks factoren te maken. Het wegtransport is in de loop der jaren veel efficiënter geworden. De gemiddelde chauffeur rijdt kortere afstanden en een deel van het internationale vervoer wordt meer en meer overgelaten aan buitenlandse concurrenten. De afgelopen jaren, sinds 2014, is de instroom van werknemers in de totale sector steeds groter geweest dan de uitstroom.

Bron: Nieuwsblad Transport

Eerste turborotondes in Rotterdamse haven

Op Distripark Maasvlakte in de Dardanellenstraat zijn de eerste twee turborotondes van de Rotterdamse haven aangelegd. Ze vervangen twee gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen. De rotondes zijn van beton vanwege de belasting door zware transporten, langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

“De aanleg van de twee rotondes past in het beleid van het Havenbedrijf om de verkeersveiligheid in de haven te bevorderen en om van Distripark Maasvlakte een toplocatie voor warehousing te maken. Dat is belangrijk want de directe aanwezigheid van distributiecentra bindt lading aan de haven”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Speciale tweestrooksrotonde

De turborotonde is een speciaal vormgegeven tweestrooksrotonde, waar men al voor het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moet kiezen, omdat op de rotonde wijziging van rijstrook onmogelijk is. De turborotonde kent een hogere verkeersveiligheid ten opzichte van een standaard-tweestrooksrotonde. Ook de doorstroming is beter dan bij de standaard-tweestrooksrotonde en uiteraard veel beter dan de enkelstrooksrotonde.

Distripark Maasvlakte

Distripark Maasvlakte (DPMV) is een belangrijke vestigingslocatie voor distributie en empty depot activiteiten op de Maasvlakte. Het grootste deel van het Distripark is bedoeld voor distributiebedrijven die zich richten op zee-lading gebonden ADR-goederen, food en hoogwaardige consumptiegoederen.

De Dardanellenstraat is de hoofdas van het Distripark. In de loop van de jaren is de functie van de weg veranderd door de ontwikkeling van Maasvlakte II en de realisatie van het Coloradoviaduct. Het was ooit een lokale ontsluitingsweg voor het Distripark, maar is nu meer een doorgaande gebiedsontsluitingsweg. De inrichting van de weg voldeed niet aan de eisen van het huidig gebruik. Daarom en om de nog braakliggende terreinen op het Distripark in de westhoek uit te kunnen geven, moest worden geïnvesteerd in de nieuwe infrastructuur.

Bron: Transport Online

ANWB: files buiten spits nemen flink toe

De ANWB constateert dat het overdag op de wegen steeds drukker wordt. Het aantal files buiten de spits groeide in het eerste halfjaar van 2019 met 18 procent, aldus de bond.

De lengte en duur van de files, de zogenoemde filezwaarte, is in de afgelopen zes maanden met 5 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Behalve de toename aan opstoppingen overdag groeide ook de filezwaarte in ochtend- en avondspits met respectievelijk 5 en 3 procent.

Verder stelt de verkeersdienst van de ANWB vast dat ook buiten de Randstad de files groeien. De filezwaarte in Gelderland en in het zuiden van het land groeide harder dan in het westen.

Op dinsdag 22 januari werd een filerecord gevestigd toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer, aldus de ANWB.

Bron: Transport Online

Europese Raad keurt nieuwe regels emissienormen vrachtwagens goed

Vrachtwagens op de Europese wegen zijn vanaf 2015 schoner. De Europese Raad heeft donderdag de allereerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware voertuigen aangenomen. Volgens de nieuwe regels moeten fabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens gemiddeld met 15 procent verminderen vanaf 2025 en met 30 procent vanaf 2030, in vergelijking tot de huidige niveaus.

“Deze nieuwe regels vormen een cruciale stap op weg naar het koolstofvrij maken en moderniseren van het Europese wegvervoer. Dit komt de burgers ten goede, helpt het milieu te beschermen en klimaatdoelen te bereiken, en ondersteunt het concurrentievermogen op de lange termijn van de vervoerssector”, aldus Graţiela Leocadia Gavrilescu, Roemeense vice-premier en minister van Milieu

De nieuwe doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een financiële boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Daarnaast zullen specifieke maatregelen zorgen voor de beschikbaarheid van robuuste en betrouwbare gegevens. Gegevens worden verkregen via boordapparatuur die het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen bewaakt.

De formele goedkeuring van de verordening door de Europese Raad donderdag is de laatste stap in de procedure. De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is bindend in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

De CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en touringcars, vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU en 27 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer. Al een jaar geleden, in juni 2018, had de Raad een verordening aangenomen die de technische basis biedt voor de nieuwe regels door in detail te beschrijven hoe de CO2-emissies moeten worden gemonitord en gerapporteerd.

Bron: Transport Online