Coronacrisis leidt tot extra blijvende kosten

Volgens het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ is het totale kostenniveau in de logistieke sector in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Maar dat is niet het hele verhaal, betoogt coo Jurgen Mook van Nedcargo. “Veel kosten die bedrijven moeten maken vanwege de coronacrisis zijn niet meegenomen in de berekeningen. Daarnaast voorzien wij dat veel van deze kosten blijvend zijn, ook nadat corona verslagen is.”

In 2020 bleven de cao-lonen gelijk. De loonkosten daalden zelfs iets omdat werknemers in 2019 een eenmalige uitkering kregen in het kader van de ‘waarde vakantiedag’. De brandstofkosten waren iets lager. Panteia becijfert in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ een gerealiseerde kostenontwikkeling tussen de -0,7 (bestelautovervoer) en 0,6 procent (internationaal vervoer).

EXTRA UITGAVEN DOOR CORONACRISIS

Het Panteia-rapport vormt de basis voor de NEA-index. Maar niet alle kosten zijn meegewogen, aldus stelt Nedcargo-coo Jurgen Mook. “De coronacrisis brengt extra uitgaven voor logistieke dienstverleners, onder meer door toegenomen wachttijden en de aanschaf van beschermingsmiddelen.”

VERBORGEN KOSTEN

Volgens een onderzoek van de Franse branchevereniging Transport et Logistique de France is een bedrijf per medewerker per dag ongeveer € 2,50 kwijt aan mondmaskers, handgel en handschoenen. Voor warehouses becijferde de organisatie de kosten voor onder meer desinfecteren op € 0,15 per vierkante meter. “Daar komen wij ook ongeveer op uit”, zegt Mook. “En dan zijn er ook nog allerlei verborgen kosten. Zoals de tijd die het management kwijt is aan de maatregelen en de berichtgeving aan medewerkers over die maatregelen. Verder hadden we het hele jaar al een aanzienlijk hoger ziekteverzuim omdat iedereen voorzichtiger is geworden. Wij houden we nu rekening met een hoger ziekteverzuim in de roosters. Dit doen we nu standaard om calamiteiten op te vangen.”

Mook ziet ook andere coronakosten bij Nedcargo. “Een werknemer is alleen al minimaal 20 minuten per dag extra kwijt aan alle extra handelingen qua schoonmaak hygiëne, eenrichtingsverkeer, afstand houden en wachten op anderen bij ploegwissels.’

CONTINUÏTEIT

Ondertussen bereidt Nedcargo zich voor op de decembermaand. Altijd een zeer drukke periode, aldus Mook, maar anders dan de ‘hamsterpiek’ in maart van dit jaar. “We zien goede initiatieven van onder andere Kruidvat om de inkoop piek van de consumenten te spreiden. Dat is goed om besmetting tegen te gaan, en het helpt ons om alle dc’s goed te bevoorraden. Wij zorgen dat we voldoende capaciteit hebben zodat iedereen zijn kerstboodschappen kan doen.”

MAATREGELEN

Mook voorziet dat de maatregelen niet snel afgebouwd zullen worden. “Het is bijna logisch dat dit het nieuwe normaal wordt. Ook na corona. Want alleen met dit soort maatregelen houden we ook volgende virussen buiten de deur. Wij verwachten zeker heel 2021 en 2022 met coronamaatregelen rekening te moeten houden.”

Aan het begin van de coronacrisis riepen Jurgen Mooks collega-directieleden Diederik Antvelink en Roderick de la Houssaye de overheid op om de klimaatambities door te zetten.

Bron: Transportlogistiek.nl

Te weinig files voor onderzoek matrixborden

Er staan door corona op dit moment te weinig files voor een proef met matrixborden die de maximumsnelheid altijd weergeven. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

In november zou het experiment met de nieuwe matrixborden, die boven de snelweg hangen, van start gaan. Nu tonen ze alleen bij filevorming de aangepaste maximumsnelheid, maar de Kamer wil dat automobilisten altijd de maximumsnelheid daarop kunnen zien.

De minister denkt dat mensen misschien minder goed op de borden letten als ze altijd aanstaan. Dat zou bij filevorming slecht zijn voor de verkeersveiligheid. Maar om dit in de praktijk te testen, zijn er toch echt eerst files nodig.

Door de nieuwe coronamaatregelen zijn de snelwegen de afgelopen weken weer rustiger geworden. Mocht het verkeer weer aantrekken, dan kan de proef direct van start gaan.

Veel van de huidige matrixborden zijn niet geschikt voor de maatregel. De oude halogeenborden moeten eerst worden vervangen door LED-borden. Het is nog niet bekend wanneer die vervanging klaar is, maar het werk nog tot zeker 2027 duren.

Bron: Transport-online.nl

35% transportbedrijven maakt gebruik van noodmaatregelen

De transportsector gaat nog steeds gebukt onder de coronacrisis, concludeert TLN na een rondgang langs de leden. Bij 90% van de bedrijven groter dan 50 werknemers zitten medewerkers thuis door corona-achtige klachten of quarantaine.

Bron: Nieuwsblad Transport

Green Planet wil waterstoftrucks de weg op brengen

Vijftig zero-emissie vrachtwagens op de weg brengen: dat is het doel van Green Planet, een tankstation nabij Pesse dat alternatieve brandstoffen aanbiedt. Daarom dient het bedrijf bij overheidsdienst RVO een ambitieus plan in voor de DKTI-subsidie ‘Learning by using’. Het initiatief wordt gesteund door Sent Waninge, TVM Verzekeringen en ING.

Learning by using is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het leven geroepen om bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie vrachtwagens een kans te geven. De subsidie staat volgens Green Planet garant voor een deel van de kosten voor de experimentele ontwikkeling, de aanschaf van de voertuigen en de tank- en laadinfrastructuur.

De RVO heeft verschillende zogenoemde DKTI-subsidies die staan voor Demonstratie Klimaattechnologieën en Innovaties. De subsidie geeft bedrijven de mogelijkheid samen ervaring op te doen en kennis te delen op het gebied van zero-emissie transport. In tegenstelling tot de eerdere DKTI’s, gaat het dit keer niet om een proeftuin, zo legt Emile Keuter – adviseur New Energy bij Green Planet – uit. “Het gaat om het daadwerkelijk realiseren van een reductie in uitstoot en ervaring opdoen door het inzetten van meerdere waterstoftrucks en batterij-elektrische trucks bij één bedrijf. Tot nu toe ging het vaak om een enkele auto.”

Subsidie
En daar is genoeg animo voor, merkt Keuter. “De bedrijven die we benaderen zijn ontzettend enthousiast. Dat is een goed teken vanuit de markt. We zien dat de grotere spelers interesse hebben, maar ook kleinere bedrijven vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Een subsidie kan hen helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.”

Unieke samenwerkinG
Binnen de plannen werkt Green Planet samen met transportbedrijf Sent Waninge, verzekeraar TVM en bankbedrijf ING. Het samenwerkingsverband zet zich in voor het wegnemen van zoveel mogelijk barrières. “Het aanschaffen van een zero-emissie vrachtwagen kan een grote stap zijn en er zijn flinke kosten aan verbonden”, licht Keuter toe. “We hebben daarom gekeken waar de knelpunten liggen en hoe we die kunnen oplossen.”

Zo biedt TVM voor dit bijzondere risico op maat gemaakte oplossingen, wil ING geïnteresseerden helpen met het financieren van het niet-subsidiabele deel van de aanschaf tegen een aantrekkelijke rente en zorgt Green Planet voor voordelige tarieven voor het tanken van waterstof en het opladen van de voertuigen.

Bron: Transport-online.nl

TLN roept leden op om sanitaire voorzieningen beschikbaar te houden voor chauffeurs

“Onze draait op de inzet en motivatie van onze collega’s. We zullen dus zuinig moeten zijn op de mensen die dagelijks het werk verrichten. Zeker nu de druk op planningen toeneemt, omdat ook in onze sector steeds meer mensen met quarantaineverplichtingen thuiszitten. Goede voorzieningen zijn met name cruciaal voor chauffeurs onderweg. Niet alleen langs de weg, maar ook op de laad- en loslocaties. We zien echter dat steeds meer voorzieningen worden afgesloten voor de chauffeurs”, zegt TLN in haar Corona Liveblog.

TLN roept daarom haar leden op, om op eigen locaties de sanitaire voorzieningen maximaal toegankelijk te houden voor elkaars personeel. Mocht dit om praktische redenen niet kunnen of is er uitbreiding van sanitaire capaciteit gewenst, dan zijn er op dit moment nog voldoende mogelijkheden om tijdelijke voorzieningen te huren. Let hierbij wel op, dat de schoonmaak van dergelijke tijdelijke voorzieningen over het algemeen zelf moet worden georganiseerd.

Tenslotte roept TLN de verladers en overige klanten van transportondernemers nogmaals met klem op, om goed voor de chauffeurs te blijven zorgen. “Als ketenpartners zullen we elkaar moeten steunen. De excessen die we op dit moment voorbij zien komen, passen niet in een land als Nederland. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van locaties en ondernemingen waar het wel goed geregeld is”, besluit TLN.

Bron: Transport-online.nl

Transportsector krijgt extra overheidssteun

Het kabinet breidt het steunpakket uit naar de transportsector. Transportondernemers kunnen nu ook tijdelijk gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij dat de regering na lang aandringen gehoor heeft gegeven aan de oproep hiertoe van de branche.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om deze regeling voor de periode oktober-december open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding van de  TVL is € 140 miljoen gereserveerd.

TLN reageert positief op de uitbreiding van de steunmaatregelen waarvoor de branche herhaaldelijk heeft gepleit. Voorzitter Elisabeth Post: “We zijn blij dat het kabinet eindelijk inziet dat ook transportbedrijven hard worden geraakt door de coronamaatregelen en dat ook zij in aanmerking moeten komen voor een tegemoetkoming op de vaste lasten.”

Volgens Post zijn transportbedrijven onlosmakelijk verbonden met de sectoren die zij bevoorraden. “Denk aan de horeca, maar ook aan de evenementensector. Transporteurs vallen al zeven maanden buiten de boot voor deze overheidssteun, terwijl zij net als bedrijven in de cultuursector en de horeca kampen met veel omzetverlies. Voor die ondernemers is het goed nieuws dat zij nu eindelijk een beroep kunnen doen op een subsidie voor hun vaste lasten.”

Bron: Transportlogistiek.nl

Kamer wil maximaal 30 kilometer per uur in hele bebouwde kom

In de bebouwde kom zou een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur de norm moeten zijn, met mogelijke uitzonderingen voor doorgaande wegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van GroenLinks en de SGP, die daartoe oproept. De maximumsnelheid in de bebouwde kom is nu nog 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven.

De maatregel moet leiden tot minder verkeersdoden. Meerdere organisaties, waaronder de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), steunen het plan. De SWOV schat in dat tussen de 22 en de 31 procent van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan worden voorkomen door de maatregel.

In de steden Oslo en Helsinki werd de maatregel eerder al ingevoerd. Daar stierven in 2019 geen enkele voetganger of fietser meer in het verkeer.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) zei eerder al tegen de motie te zijn, omdat gemeentes hier volgens haar zelf over gaan en dat vaak ook al doen. In de bebouwde kom geldt voor 70 procent van de wegen al een limiet van 30 kilometer per uur. Volgens de minister is de motie daarom niet nodig.

De Fietsersbond is erg blij met de brede steun in het parlement, laat de organisatie weten in een reactie. Directeur Esther van Garderen noemt het “een mooie dag voor alle fietsers en voetgangers in Nederland”. Nu de Tweede Kamer achter 30 kilometer als norm staat moet de minister aangeven hoe zij dit plan gaat uitvoeren, vindt de Fietsersbond.

Bron: Transport-online.nl

‘Vrachtwagenchauffeurs terug bij af: geen wc’s en weer eten in de cabine’

De FNV wil dat er snel iets verandert aan de situatie van vrachtwagenchauffeurs. “Zij zijn weer terug bij af”, zegt Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek. Door de strengere coronaregels zijn opnieuw de chauffeurscafés en wegrestaurants gesloten. Ook mogen chauffeurs bij veel bedrijven waar ze komen niet meer naar het toilet.

“Corona raakt ook de chauffeurs al bijna het hele jaar”, zegt Dijkhuizen. “We hebben gezien dat een aantal dingen voor hen goed was geregeld, mede door druk van onze kant, maar nu staan die toch weer ter discussie. Zo is het kennelijk weer normaal dat chauffeurs hun warme maaltijd in hun auto moeten eten, want de chauffeurscafés zijn weer dicht. Nou, dat vinden wij níét normaal, en de chauffeurs zelf ook niet. Het is ook onbegrijpelijk; iedereen hield zich juist zo goed aan de regels.”

Deuren zijn weer op slot

Een ander euvel dat is teruggekeerd: geen wc’s. Bij veel klanten of opdrachtgevers is het slot weer op de deur gegaan voor de chauffeurs. Dijkhuizen: “Dit zijn noodzakelijke faciliteiten voor hen. Ze moeten toch even naar het toilet kunnen gaan of hun handen kunnen wassen?”

De vakbond vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om weer toe te staan dat de chauffeurscafés opengaan. Verder roept het transportbedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen als chauffeurs geen gebruik mogen maken van toiletten. “Dan moet de werkgever zelf maar zorgen voor voldoende faciliteiten.”

Schone toiletten met stromend water

Volgens Dijkhuizen zijn die er echt wel. “Het is heus niet zo moeilijk om ergens goede toiletfaciliteiten te huren. De evenementenbranche ligt nagenoeg stil, dus je zou denken dat er wel genoeg beschikbaar is voor de chauffeurs.” En dan bedoelt hij geen DIXI’s. “Nee, die zijn volstrekt ontoereikend. De chauffeurs moeten gebruik kunnen maken van schone toiletten met stromend water, waar ze ook hun handen kunnen wassen.”

Houd werkdruk binnen de perken

Verder wil de FNV dat werkgevers meer doen om de werkdruk onder de chauffeurs binnen de perken te houden. Die neemt toe, onder andere door meer zieken en meer werkzaamheden. Dijkhuizen: “Dit is een cruciale sector voor onze economie. Maar we zien bij transportbedrijven nauwelijks bereidheid om daar in hun planning rekening mee te houden of andere oplossingen te vinden.”

Steeds in discussie over bescherming

Nog een zorg is dat chauffeurs lang niet overal goede beschermingsmiddelen krijgen tegen corona. “Wat dat betreft, zijn we ook weer terug bij af”, zegt Dijkhuizen. “Deze mensen hebben een cruciaal beroep en rijden door alle mogelijke coronabrandhaarden, van code geel naar rood. Maar voldoende bescherming is voor hen nog steeds niet goed geregeld. Chauffeurs en logistiek medewerkers moeten hier steeds over in discussie. Wij vinden dat zo’n werkgever dit gewoon moet regelen.”

Bron: Transport-online.nl

Ideaal logistiek vestigingsklimaat

Veel internationale bedrijven hebben hun logistieke operaties voor de Europese markt gevestigd in Nederland. Hoe ervaren zij Nederland logistiek als het gaat om investeringsklimaat, concurrentievermogen, innovaties en duurzaamheid? Tijden het onlangs gehouden webinar ‘The competitiveness of Dutch logistics from a foreign perspective’ deelden vertegenwoordigers van verschillende buitenlandse bedrijven hun ervaringen. 

Wat opvalt is de eensgezindheid over hun overwegingen zich in Nederland te vestigen vanwege onder meer de goede logistieke infrastructuur, de meertaligheid van Nederlanders, de nabijheid van belangrijke afzetmarkten en vestigingslanden van grote retailers zoals Duitsland, België en Frankrijk, evenals het goed op elkaar aansluiten van de cultuur/mentaliteit.

Een van de bedrijven die op uitnodiging van de organisatoren van het webinar Nederland Distributieland (NDL) en Topsector Logistiek, zijn ervaringen deelt, is het Amerikaanse Locus Robotics, robotspecialist voor orderpicking. Dennis Niezgoda van Locus Robotics Nederland vertelt dat de explosieve groei van het online bestellen van de afgelopen jaren de druk op magazijnen en magazijnmedewerkers enorm heeft verhoogd. Wereldwijd wordt in veel magazijnen immers nog weinig geautomatiseerd gewerkt. “Met de inzet van mobiele Locus-robots voor orderfulfillment gaat de productiviteit in magazijnen binnen een maand twee tot drie keer omhoog en dat zonder infrastructurele veranderingen.” 

Om in Europa verder te kunnen groeien heeft Locus Robotics zich in Amsterdam gevestigd. “Dicht bij 95 procent van de belangrijkste Europese markten, een goede infrastructuur, het meest efficiënte land van Europa, goed gemotiveerd en hoog opgeleid personeel dat meer talen spreekt en hotspot voor veel hoofdkantoren van grote retailers”, aldus Niezgoda.

Rana Harvey van de Britse onlineretailer Monster Group vertelt waarom het bedrijf ervoor heeft gekozen in maart 2019 een distributiecentrum te openen in Venlo. “Vooral de brexit was hiervoor de aanleiding. Het is nog onduidelijk wat Groot-Brittannië precies gaat doen en om onze afzet op de Europese markt te beschermen en verder uit te breiden, hebben we de controle in eigen hand genomen en een dc geopend in Venlo.” 

De directie van het bedrijf heeft gekeken naar mogelijkheden voor het vestigen van een dc in voor hen belangrijke landen als Frankrijk, Polen, Duitsland en Ierland. “We hebben voor Nederland gekozen, vanwege vooral de beheersing van de Engelse taal door veel Nederlanders, het dicht bij voor ons belangrijke markten zitten in Duitsland, België en Luxemburg en dus next day delivery kunnen garanderen, de cultuur die goed bij de onze past, de goede logistieke infrastructuur en ook het zogenoemde Article 23. Daardoor hoeven we geen btw te betalen over containers die we vervolgens drie maanden later weer kunnen/moeten terugvorderen. Dat is gunstig voor onze cashflow.” 

Op de vraag of er zaken zijn die het bedrijf anders zou aanpakken als ze opnieuw voor een vestigingslocatie op het Europese vasteland zouden gaan, schudt Harvey haar hoofd. “We zouden absoluut weer voor Venlo kiezen. Alleen zouden we voor hoogwaardigere software gaan, want met de software die we in eerste instantie hadden konden we de voorraden die we moesten aanhouden moeilijk voorspellen. En dat is wel nodig als de vraag binnen een jaar verdubbelt. Verder zouden we de volgende keer meer uittrekken voor het inrichten en gebruiksklaar maken van het magazijn. Daar hadden we in 2019 een maand voor en dat was te weinig.”

Ook Ippolito Fusco van de bekende Amerikaanse moderetailer Abercrombie & Fitch is zeer tevreden met Nederland als vestigingsplaats; hun Europees distributiecentrum staat in Bergen op Zoom. Bleckmann, logistiek dienstverlener gespecialiseerd in logistiek voor fashion retailers, bedient van daaruit voor Abercrombie & Fitch al tien jaar de Europese markt. En als het aan Fusco ligt, zal dat de komende tien jaar niet anders zijn. Ook deze retailer heeft zich om dezelfde redenen als Monster Group en Locus Robotics gevestigd in Nederland. Overigens heeft het bedrijf onlangs een satelliet-dc geopend op Britse bodem met het oog op de brexit. Dit om van daaruit de Britse markt optimaal te kunnen blijven bedienen. mocht dat vanuit Europa lastig worden.

Bron: Transportlogistiek.nl

TLN wil bij sluiting horeca nu ook overheidssteun voor horecatransporteurs

Als de horeca wederom moet sluiten, moeten ook transportondernemers die de horeca bevoorraden een beroep kunnen doen op overheidssteun. Die oproep doet TLN aan het kabinet. Op dit moment komen transporteurs niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat is onrechtvaardig, vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De transportsector is onlosmakelijk verbonden met de sector die zij bevoorraden. Toch kunnen transportbedrijven geen beroep doen op de TVL. “Dat is en blijft oneerlijk”, vindt TLN-directeur Jan Boeve. “Als een café dicht moet kan de kroegbaas, die geen bier meer verkoopt, maximaal 90.000 euro overheidssteun aanvragen. Maar de transporteur, die door de horecasluiting minder vervoert, krijgt helemaal niets. Dat valt echt niet te rijmen.”

Bij de totstandkoming van de TVL heeft het kabinet besloten dat alleen bedrijven in bepaalde sectoren een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming. De transportsector valt daar niet onder. “Het is ons volstrekt onduidelijk waarom. Nu vallen zwaar getroffen ondernemers gewoon buiten de boot, terwijl hun omzet keldert”, vertelt Jan Boeve. “Als bepaalde sectoren, zoals de horeca of evenementenbranche stil staan, staan de vrachtwagens die deze sectoren bevoorraden ook stil. Zodra de horeca weer moet sluiten, heeft dat dus ook grote gevolgen voor transportbedrijven. Daarom roepen wij het kabinet op om gedupeerde transportondernemers nu wél te helpen.”

Bron: Transport-online.nl