Aantal vacatures voor chauffeurs neemt toe

De arbeidsmarkt in de sector toont herstel in het vierde kwartaal. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, en ook het aantal werknemers, neemt toe. In het beroepsgoederenvervoer is er weer sprake van omzetgroei, na omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen door de coronacrisis. Wel blijft de WW-instroom hoger dan een jaar eerder. Ook de uitstroom naar pensioen loopt op. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

“Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee met de gevolgen van de coronacrisis”, meldt STL. “In het vierde kwartaal was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 2,9 procent ten opzichte van 2019-Q4 en een omzetdaling in logistieke dienstverlening van 1,1 procent. Over heel 2020 is er sprake van een omzetdaling in beide branches ten opzichte van 2019: 1,3 procent in goederenvervoer over de weg en 4,9 procent in logistieke dienstverlening.”

Meer en minder vacatures

Uit de Sectormonitor blijkt dat de instroom van werknemers in de WW in heel 2020 hoger is dan in 2019. Kort na het intreden van de coronacrisis in april piekte de instroom. In december vorig jaar stroomden 462 chauffeurs en 493 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in. Een jaar eerder waren dat 282 chauffeurs en 256 transportplanners en logistiek medewerkers. De instroom in WW wordt volgens UWV (2020) nog gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

Ondertussen neemt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs toe en het aantal vacatures voor logistiek medewerkers af. Tijdens de lockdowns in 2020-Q4 waren er circa 7.000 vacatures voor chauffeurs en 5.300 voor logistiek medewerkers.

Minder faillissementen dankzij steunmaatregelen

Het aantal bedrijven en totale aantal werknemers liggen iets hoger dan vorig jaar (7.022 bedrijven in 2020-Q4 tegen 6.962 in 2019-Q4 en 158.362 werknemers in 2020-Q4 en 154.810 in 2019-Q4). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens coronacrisis. Dit hangt volgens CBS samen met het hoge aantal bedrijfsoprichtingen en het (historisch) lage aantal faillissementen waarbij de steunmaatregelen van de overheid een belangrijke rol spelen (CBS, 2021). De toename van het aantal bedrijven in 2020 in Nederland (en ook in de sector) lag wel lager dan in de voorgaande jaren. Het aantal faillissementen ligt in 2020-Q4 (en ook in heel 2020) lager dan jaar eerder (104 bedrijven in 2020 tegen 135 in 2019).

Evenveel, maar oudere chauffeurs

De in- en uitstroom van totale aantal werknemers in 2020-Q4 ligt op een hoger niveau dan jaar eerder (veel in- uitstroom oproepkrachten). De in- en uitstroom chauffeurs ligt op een lager niveau en zeer dicht op elkaar: in 2020-Q4 stromen 2.229 chauffeurs de sector in en stromen er 2.227 uit. De pensioenuitstroom neemt in 2020 sterk toe (1.306 in 2020 tegen 958 in 2019). Het aantal chauffeurs is sinds eerste kwartaal 2020 min of meer stabiel (89.216 in 2020-Q4). Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19 procent (was 18 procent in 2019-Q4) en het aandeel parttimers stijgt tot 29 procent (was 28 procent in 2019-Q4). De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet chauffeur zijn, daalt tot 40,5 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van chauffeurs oploopt tot 45 jaar.

Bron: Transportlogistiek.nl

Aantal files vorig jaar met 68,1 procent gedaald

In 2020 is de jaarfilezwaarte, dat is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in kilometerminuten per jaar, gedaald met 68,1 procent van 13,3 miljoen kilometerminuten in 2019 naar 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020. Dit betekent dat de tijd dat je gemiddeld in een file staat flink is afgenomen.

Ondanks de sterke afname van verkeer staan er nog wel files. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoeveelheid verkeer met bijna 60 procent van de totale files. Daarna volgen ongevallen en incidenten, zoals pech of verloren lading, met ongeveer 20 procent van de totale files.

Sterke afname

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2019 is het aantal files sinds de oproep van het kabinet om thuis te blijven werken (in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020) sterk afgenomen. De filezwaarte is in die periode met ruim 80 procent afgenomen.

Rapportage Rijkswegennet

Dat staat in de Rapportage Rijkswegennet 2020 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze rapportage toont de ontwikkelingen op de weg ten opzichte van 2019.

De rapportage doet geen uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van het verkeer. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in november 2020 een raming op basis van 2 CPB-scenario’s gepubliceerd over de ontwikkeling van het wegverkeer tot en met 2025. De verwachting van het KiM is dat het verkeer na de coronacrisis weer zal groeien, met de inschatting dat in 2025 het wegverkeersvolume 5% tot 10% hoger ligt dan voor de coronacrisis (2019).

File top-10

Ondanks de sterke afname staan er nog wel files en is de file top-10 nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats van de file top-10 van 2020 staat de A20 Hoek van Holland – Gouda bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. In 2020 zijn wel twee nieuwe locaties in de top 10 verschenen. Dit zijn de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. De 2 locaties die niet meer in de top 10 staan zijn de N325 Arnhem – Arnhem Velperbroek tussen Westervoort en Presikhaaf en de A12 Oberhausen – Arnhem tussen Zevenaar en Duiven.

Files door werkzaamheden

Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 5,8 procent over 2020, een duidelijke stijging ten opzichte van de 3,8 procent over 2019. De stijging van het aandeel van de files door werkzaamheden ten opzichte van alle files is te verklaren aangezien er in 2020 veel minder reguliere spitsfiles zijn geweest dan in 2019.

Openstellingen

In 2020 zijn in totaal zes nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan vier in de maanden september tot en met december. In totaal is 84 km aan nieuwe strooklengte opgeleverd in 2020. De meest in het oog springende opening was de Gaasperdammertunnel van de snelweg A9 bij Diemen.

Beleving vrachtwagenchauffeurs

Er heeft een belevingsonderzoek onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs plaatsgevonden. Bijna 80 procent van de vrachtwagenchauffeurs zijn (zeer) tevreden. De algehele tevredenheid van de vrachtwagenchauffeur is vergelijkbaar met eerdere jaren en ligt op een stabiel hoog niveau.

Programma file-aanpak 2018-2021

Om filegroei tegen te gaan voert Rijkswaterstaat tussen 2018-2021 maatregelen uit die erop gericht zijn om weggebruikers een betrouwbare reistijd te bieden. Inmiddels zijn 14 van de 41 maatregelen afgerond. Een voorbeeld van een maatregel is het verkorten van de aanrijtijd van de weginspecteurs om incidenten sneller af te kunnen handelen.

Bron: Transport-Online

0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens in de EU was in 2020 elektrisch

In 2020 domineerde diesel nog steeds de registraties van EU-vrachtwagens in termen van marktaandeel (96,4 procent), terwijl benzine vorig jaar slechts 0,1 procent van de totale vraag uitmaakte. Elektrisch oplaadbare voertuigen (ECV) waren goed voor 0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens die in de Europese Unie werden geregistreerd; alle alternatief aangedreven voertuigen (APV) samen hadden in 2020 een marktaandeel van 3,5 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van ACEA.

Diesel- en benzinevrachtwagens

In totaal daalde het aantal registraties van nieuwe dieselvrachtwagens in de Europese Unie in 2020 met 25,5 procent tot 226.150 stuks, waarbij de vraag verzwakte door de impact van COVID-19. Met uitzondering van Griekenland lieten alle EU-markten vorig jaar een tweecijferige daling van de dieselverkoop optekenen, inclusief de vier belangrijkste: Duitsland (-25,3 procent), Frankrijk (-24,7 procent), Spanje (-21,4 procent) en Italië (- 13,0 procent). Dit resulteerde in een EU-breed marktaandeel van 96,4 procent voor diesel, tegen 97,5 procent in 2019.

Tegelijkertijd werden er in 2020 in de hele EU-regio slechts 210 benzinevrachtwagens geregistreerd, waarvan 95 procent alleen in drie landen werd verkocht: Duitsland, Finland en België.

Alternatief aangedreven voertuigen (APV)

Het aantal registraties van nieuwe elektrisch oplaadbare voertuigen (ECV) in de Europese Unie is gestegen van 745 vrachtwagens in 2019 naar 1059 in 2020 (+ 42,1 procent), wat resulteert in een marktaandeel van 0,5 procent. Meer dan 90 procent van alle geregistreerde elektrische vrachtwagens in de regio werd verkocht in slechts drie markten: Duitsland (852 eenheden), Roemenië (76 eenheden) en Nederland (41 eenheden). Daarentegen werd vorig jaar in twaalf EU-landen geen enkele elektrisch oplaadbare vrachtwagen verkocht.

In 2020 is de EU-vraag naar hybride vrachtwagens met 31,5 procent gestegen, hoewel dit voornamelijk het resultaat was van een lage vergelijkingsbasis. Met 351 geregistreerde eenheden vorig jaar, waren hybride elektrische voertuigen (HEV) nog steeds goed voor slechts 0,1 procent van alle middelzware en zware bedrijfsvoertuigen die in de Europese Unie worden verkocht.

Alternatieve brandstof voertuigen, waarvan 99 procent op aardgas rijden, waren goed voor de overgrote meerderheid van de vorig jaar geregistreerde vrachtwagens met alternatieve aandrijving. De vraag steeg met 5,8 procent tot 6.861 eenheden, waarbij het marktaandeel groeide van 2,1 procent in 2019 tot 2,9 procent in 2020. Dit was vooral te danken aan de sterke verkoop van vrachtwagens op aardgas in Duitsland, dat nu de grootste EU-markt voor deze voertuigen is.

Bron: Transport-Online

Wagenpark inzetten als billboards

Steeds meer transporteurs verdienen een leuk bedrag extra per jaar bij door het wagenpark, of een gedeelte ervan, in te zetten als rijdende billboards. Dat zegt Trayler.nl.

Desley Kuiper licht toe: “In het begin was het voor Trayler.nl lastig om transportbedrijven bewust te maken van de commerciële mogelijkheden van hun eigen wagenpark. In het begin werd er vaak sceptisch gereageerd of kregen wij te horen dat transporteurs de reclamemogelijkheden op vrachtwagens gratis weggeven in het kader van relatiebeheer. Dit is natuurlijk veel te gek. Voor billboards worden bijvoorbeeld enorme prijzen gevraagd, dan mag er toch ook een vergoeding gevraagd worden voor het rondrijden? Een vrachtwagen voorzien van reclame is namelijk een enorm krachtig medium. Daarnaast zien we bij veel transportbedrijven veel frictie ontstaan tussen de verschillende (vaste) klanten die onderling weer concurrenten zijn. Een vrachtwagen met reclame van een concurrent bij een klant zorgt niet voor blije gezichten.”

“Het jaar 2020 heeft ervoor gezorgd dat het goed is om ook te kijken naar andere inkomsten”, aldus Desley Kuiper.

“Wij proberen transportbedrijven bewuster te maken en dit werpt zijn vruchten af. Gelukkig zien wij steeds meer transporteurs overstag gaan en worden er nu vergoedingen gevraagd richting hun huidige klanten, of leggen ze de beschikbare vrachtwagens bij ons neer. Ook als de transporteur nieuwe zeilen nodig heeft bellen ze ons op. Wij werken met neutrale merken die niet bijten met de huidige klanten en geven een eerlijke vergoeding voor het rondrijden met reclame en ook nemen wij alle kosten voor het aanbrengen van de reclame op ons. Want zeg nou zelf, als er gerust met tien vrachtwagens 20.000 euro per jaar gevraagd kan worden, is het dan wel eerlijk van de klant om er niet voor te betalen?”

Bron: Transport-Online

Politiek wil stevig investeren in mobiliteit

Meer aandacht voor bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties, flexibilisering van onder meer reis- en werktijden en vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom steden. Dat waren enkele belangrijke thema’s in het Mobiliteitsdebat dat gisteren plaatsvond. 

Onder leiding van Rens de Jong debatteerden Tweede Kamerleden van de acht grootste partijen met elkaar over de toekomst van mobiliteit. In lijn met de doorrekeningen van de planbureaus lieten alle aanwezige politieke partijen zien dat ze stevig willen investeren in mobiliteit. Gastheer van het debat was de Mobiliteitsalliantie, het samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen.

Mobiliteitsdebat over dichtslibbende infrastructuur

De terugkeer van files, een vol openbaar vervoer en een dichtslibbende infrastructuur was een ander belangrijk thema. Spreiding van werk- en schooltijden kan daarvoor een oplossing bieden. “Files voorkomen is afspraken maken met werkgevers én reizigers verleiden om gespreid te rijden”, aldus Mark Harbers (VVD) tijdens het Mobiliteitsdebat. Wytske Postma (CDA) sluit zich hierbij aan: “De overheid moet concrete afspraken maken met werkgevers over flexibel werken in tijd en plaats.” Raoul Boucke (D66) ziet in betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit, ook een oplossing voor het verminderen van files. “Rekeningrijden is een van de meest effectieve manieren om spreiding te organiseren.” Daarnaast wijst hij op het belang van mobiliteitshubs aan de stadsrand en de ontsluiting met slimme apps.

Investeren voor veiligheid

Zowel de PVV als de SGP ziet investeringen in infrastructuur, met name in de N-wegen, als oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Roy van Aalst (PVV): “Investeringen in infrastructuur hebben veel te lang stilgelegen. Vooral op de N-wegen vallen verkeersdoden en dat moet worden aangepakt.” Chris Stoffer (SGP) wijst erop dat er al een Strategisch Plan Verkeersveiligheid ligt, maar dat daarvoor meer geld nodig is.

Frank Visser (CU) vindt juist dat er meer geld moet naar de fietsers: “Met de opkomst van de e-bikes moeten gemeenten meer geld krijgen om fietspaden te verbreden, om zo de veiligheid van fietsers te garanderen.” Ook GroenLinks wil investeren in meer veiligheid van fietsers. “We moeten de bebouwde kom zo inrichten dat het veilig wordt voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers”, aldus Suzanne Kröger (GroenLinks).

Bereikbaarheid van nieuwe woningen

“Investeringen in infrastructuur moeten aansluiten op investeringen in woningbouw”, aldus Kröger (GroenLinks). De gigantische uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaat en stikstof vragen volgens haar om flinke investeringen in onder andere het ov. Op dat laatste punt vielen ChristenUnie, VVD en PvdA haar bij: ook zij hebben lightrailplannen.

Van Aalst (PVV) wijst erop dat we de auto niet moeten vergeten. Ook Harbers (VVD) wijst erop dat de auto voor velen toch een belangrijk vervoersmiddel is. “We moeten zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties op korte termijn. Die locaties kunnen niet autoluw worden, want de auto blijft voor velen toch het voorkeursvervoermiddel. Je hebt niets aan een woning waar je niet kunt komen.” De Mobiliteitsalliantie heeft berekend dat er € 3 miljard per jaar nodig is voor een schaal- en kwaliteitssprong in de Nederlandse infrastructuur.

Onderhoud is hard nodig

Volgens de Mobiliteitsalliantie is er nu een jaarlijks tekort van € 1 miljard voor het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Visser (CU) geeft tijdens het Mobiliteitsdebat aan weg te willen blijven van de aanleg van nieuwe wegen en dat geld te investeren in onderhoud. Barbara Kathmann (PvdA) pleit voor extra investering in het openbaar vervoer, en het benutten van de stikstofruimte voor vervoersmiddelen die stikstofreductie opleveren.

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. “Een debat met als thema mobiliteit, zo op de vooravond van de verkiezingen, is erg belangrijk”, aldus Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Wij vinden dat mobiliteit een centrale plek moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Investeren in mobiliteit draagt namelijk bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van wonen, verduurzaming en economische groei. Om die reden presenteerden Dit plan kan zo overgenomen worden door een volgend kabinet en speelt in op het belang om vol in te zetten op mobiliteit voor de reiziger en ondernemer.”

Bron: Transportlogistiek.nl

Geautomatiseerd laden en lossen levert veel tijdswinst op

 Geautomatiseerd laden en lossen verloopt een stuk efficiënter dan handmatige processen, blijkt uit Belgisch onderzoek. Een proef bij chocoladefabrikant Barry Callebaut leidde tot 78% tijdswinst.

In de meeste gevallen gaat het laden en lossen van vrachtwagentrailers handmatig, constateert het Vlaamse innovatieplatform voor de logistieke sector, VIL. Het zijn tijdsintensieve processen die zorgen voor vertragingen, fouten, schade, ongevallen en onnodige kosten. VIL heeft daarom met Universiteit Antwerpen en een aantal bedrijven onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn met automatisering.

Volgens de onderzoekers is er voor de meeste situaties wel een geautomatiseerde oplossing te vinden. Ze onderscheiden daarbij drie typen: Automated Guided Vehicle of AGV-based systemen, industriële robots die zich zelfstandig kunnen voortbewegen, one-shot-based systemen, die een volledige lading in één keer in en uit de trailer kunnen halen, en semi-automatische systemen, waarbij de menselijke interactie niet volledig weggelaten kan worden. De laatste optie is vooral interessant bij bijvoorbeeld complex stukgoed, schrijven de onderzoekers.

Onderdeel van het project was het uitwerken van een businesscase bij chocoladefabrikant Barry Callebaut. Via een one-shot-systeem werden 26 pallets in 10 minuten automatisch gelost zonder haperingen of schade. Dit levert een duidelijke tijdswinst op ten opzichte van de 45 minuten die het handmatig lossen momenteel in beslag neemt.

Deelnemers aan het project zijn naast VIL en de Universiteit Antwerpen Atlas Copco Airpower, Barry Callebaut, Blue Projects, Group GTS, H.Essers, Ontex, Scania, Spadel, Stelrad Radiator Group, Tenneco, Vario Food Group, Volvo en Yusen Logistics (Benelux).

Bron: Nieuwsblad Transport

CBR hervat theorie- en rijexamens vanaf 3 maart

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Sinds 22 februari is het alweer mogelijk om praktijkexamens te doen voor bromfiets, brommobiel en motor voertuigbeheersing. Over wanneer de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

 

Als eerste komen de kandidaten aan de beurt van wie het praktijkexamen, de toets of de rijtest niet kon doorgaan tijdens deze lockdown. Hiervoor houdt het CBR tot en met mei plekken vrij. Alles kan zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. We kunnen ons voorstellen dat je meteen na de lockdown nog niet voldoende bent voorbereid. Daarom bieden we kandidaten met een reservering in de periode van 3 maart tot en met 2 april ook voorrang als ze hun examen, toets of rijtest willen uitstellen. Hierover kunnen ze contact opnemen met hun opleider.

Bij beroepspraktijkexamens kunnen opleiders zelf aangeven wie voorrang krijgt binnen de toegekende capaciteit. De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.

Plekken voor nieuwe praktijkexamens (auto/motor/bromfiets/auto met aanhangwagen), toetsen en rijtesten kunnen worden gereserveerd voor de periode vanaf juni.

De opleiders en de klanten met een reservering in de periode van 3 tot en met 9 maart worden deze week persoonlijk geïnformeerd door het CBR via e-mail.

Kom goed voorbereid naar examen

Met de lage slagingspercentages van nu, zijn er 600.000 examens en toetsen in te halen als gevolg van corona. Dus gaat het CBR maximaal zijn capaciteit uitbreiden en overwerken. Maar er is meer nodig. Daarom roepen we alle kandidaten met hun opleiders op om pas examen te doen als ze goed zijn voorbereid. Hoe minder herexamens er komen, hoe eerder er weer snel examen gedaan kan worden.

Geldigheid certificaten, examenresultaten, rijbewijzen en code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn vanuit de overheid verlengd. Ook de geldigheid van rijbewijzen en code 95 is opnieuw verlengd.

Hygiënemaatregelen

De huidige hygiënemaatregelen van het CBR blijven gelden. Daarmee willen we de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. Dit doen we voor de veiligheid van onze klanten, opleiders en medewerkers.

Bron: Transport-Online

Meer klachten over pakketbezorgers in 2020

Het aantal klachten over pakketbezorgers is het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond voor het derde jaar op rij heeft uitgevoerd. Er werd in coronajaar 2020 fors meer online besteld, omdat de winkels dichtwaren door de lockdowns.

De bond kreeg 13.000 klachten binnen over de bezorging. Dat zijn er 4000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 44 procent. De meeste klachten gingen over niet bezorgde pakketten (24 procent), gevolgd door klachten over onterechte ‘niet thuis-meldingen’ (21 procent).

Consumenten klaagden het meest over PostNL (8833) en DHL (2876). Opvallend is de toename van het aantal klachten over de kleinere bezorgdiensten. Zo kwamen er over DPD 1339 klachten binnen, een toename van 84 procent ten opzichte van 2019. Ook over GLS (plus 80 procent) en UPS (plus 62 procent) werd aanzienlijk meer geklaagd dan vorig jaar.

De Consumentenbond ondervroeg ook ruim 12.000 panelleden over hun ervaringen met pakketbezorging en klantenservice. Het merendeel zegt begrip te hebben voor latere bezorging van hun pakketje als gevolg van de drukte, de lockdown of het slechte weer. Maar de klantenservice komt er met een gemiddeld rapportcijfer van een 5 slecht vanaf.

Die slechte beoordeling danken de pakketdiensten volgens de bond aan de slechte bereikbaarheid en de onwil om klachten op te lossen. “Bedrijven lijken een actief ontmoedigingsbeleid te voeren door telefoonnummers ver weg te stoppen op hun website en consumenten eindeloos aan het lijntje te houden met chatbots, ellenlange keuzemenu’s en extreem lange wachttijden. Dat moet echt eens afgelopen zijn, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “Wij gaan met de postbedrijven in gesprek om te zorgen dat de klachtafhandeling beter gaat.”

Bron: Transport-Online

Italië begonnen met testlocaties voor vrachtwagenchauffeurs bij Brennerpas

Italië is begonnen met het opzetten van corona testlocaties voor vrachtwagenchauffeurs die via de Brennerpas richting Duitsland willen rijden.  Bij de ingang van de Brennerpas worden chauffeurs die via Tirol richting Duitsland rijden gecontroleerd of zij al een negatieve coronatest bij zich hebben. Indien een chauffeur geen negatieve test kan aantonen, wordt de toegang tot Oostenrijk geweigerd.

Aanleiding is de aanwijzing van Tirol als “virusvariantgebied” door de Duitse autoriteiten. Naast Tirol zijn ook Tsjechië en Slowakije aangewezen als hoogrisicogebieden waardoor toegang tot Duitsland momenteel alleen mogelijk is met een negatieve antigeen- of PCR-test die maximaal 48 uur oud is. Testkits worden ter beschikking gesteld in de “Drive Through Difesa” die in aanbouw is in de buurt van de Brennerpas.

Bron: Transport-Online

Code rood in heel het land wegens verraderlijke gladheid

Het verkeer moet maandag rekening houden met spekgladde wegen. De verraderlijke gladheid komt door verwachte regenval en vorst aan de grond. Het KNMI heeft een weeralarm gegeven.

In Noord- en Zuid-Holland en Zeeland geldt code rood tussen 03.00 uur en 10.00 uur, in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Flevoland, Friesland en de Waddeneilanden is die van kracht tussen 05.00 uur en 12.00 uur. Voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg is het code rood tussen 07.00 uur en 14.00 uur.

De regen trekt maandag van west naar oost over Nederland. Volgens Weer.nl heeft de diepvrieskou van de afgelopen week de bodem flink doen afkoelen. “Dit betekent dat de regen die er valt de eerste uren nog op een bevroren ondergrond valt. Op uitgebreide schaal kan zich dus eerst een dun ijslaagje vormen met verraderlijke gladheid tot gevolg.”

Het KNMI stelt dat er sprake is van een grote kans op overlast en letsel door de gladheid. Ook is de kans groot dat het openbaar vervoer ontregeld wordt. “Ga niet op reis als dat niet strikt noodzakelijk is”, aldus het weerinstituut. Met name lokale wegen zullen erg glad worden, is de verwachting.

Rijkswaterstaat meldt paraat te staan met 546 strooiwagens om gladheid te bestrijden. Aan mensen die maandag toch de weg op moeten, adviseert Rijkswaterstaat: “Langzaam rijden, afstand houden, niet onnodig van rijstrook wisselen en rustig remmen.”

Tot 03.00 uur is code geel van kracht in Nederland.

Door de weersomstandigheden heeft de GGD besloten om test- en vaccinatielocaties gesloten te houden maandagochtend. Wanneer een locatie weer open kan, zal per regio verschillen.

Bron: Transport-Online