Europese Raad keurt nieuwe regels emissienormen vrachtwagens goed

Vrachtwagens op de Europese wegen zijn vanaf 2015 schoner. De Europese Raad heeft donderdag de allereerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware voertuigen aangenomen. Volgens de nieuwe regels moeten fabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens gemiddeld met 15 procent verminderen vanaf 2025 en met 30 procent vanaf 2030, in vergelijking tot de huidige niveaus.

“Deze nieuwe regels vormen een cruciale stap op weg naar het koolstofvrij maken en moderniseren van het Europese wegvervoer. Dit komt de burgers ten goede, helpt het milieu te beschermen en klimaatdoelen te bereiken, en ondersteunt het concurrentievermogen op de lange termijn van de vervoerssector”, aldus Graţiela Leocadia Gavrilescu, Roemeense vice-premier en minister van Milieu

De nieuwe doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een financiële boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Daarnaast zullen specifieke maatregelen zorgen voor de beschikbaarheid van robuuste en betrouwbare gegevens. Gegevens worden verkregen via boordapparatuur die het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen bewaakt.

De formele goedkeuring van de verordening door de Europese Raad donderdag is de laatste stap in de procedure. De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is bindend in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

De CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en touringcars, vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU en 27 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer. Al een jaar geleden, in juni 2018, had de Raad een verordening aangenomen die de technische basis biedt voor de nieuwe regels door in detail te beschrijven hoe de CO2-emissies moeten worden gemonitord en gerapporteerd.

Bron: Transport Online

Kamervragen over dure KIWA tachograafkaarten

De Kamerleden Wörsdörfer, Remco Dijkstra (beiden VVD) en Stoffer (SGP) hebben aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Kamervragen gesteld over de dure bestuurderskaarten in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.

De leden willen weten of hetg klopt dat de tachograafkaarten in heel Europa hetzelfde zijn maar dat Nederlandse ondernemers verplicht zijn deze kaarten in Nederland aan te schaffen en daarvoor een substantieel hoger bedrag betalen dan omringende landen. De leden willen een overzicht van de prijzen in de verschillende Europese landen van de betrokken staatssecretaris en Minister.

De leden vinden dat wanneer het klopt dat in Nederland veel meer wordt betaald dat het MKB onnodig op kosten word gejaagd en op achterstand wordt gezet ten opzichte van andere bedrijven in de EU.

Bron: Transport Online

Hogere verkeersboetes in België vanaf 1 juli

De boetes voor sommige verkeersovertredingen in België worden vanaf 1 juli een stuk hoger. Onterecht rijden op de vluchtstrook gaat 174 euro kosten, een verdrievoudiging. Automobilisten die op de middelste rijbaan van de snelweg blijven na een inhaalmanoeuvre en niet direct weer naar rechts gaan, kunnen een bekeuring van 116 euro tegemoetzien, twee keer zoveel als nu.

Verder wordt de lijst uitgebreid van verkeersovertredingen die kunnen worden bestraft als ze alleen zijn geregistreerd door camera’s of andere apparaten. Het gaat onder meer om tegen de rijrichting in rijden, een kruispunt blokkeren en het niet volgen van de richting die een verkeersbord of pijlen aangeeft. Ook overtredingen rond inhalen kunnen zonder fysieke aanwezigheid van de politie vanaf 1 juli tot een boete leiden.

Bron: Transport Online

‘Meer geld naar onderhoud infrastructuur’

Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen wil de komende jaren honderden miljoenen euro’s extra uittrekken voor het wegwerken van uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen, tunnels, wegen, het spoor en vaarwegen. Die wens spreekt de minister uit in een interview met het FD.

Het is hoog tijd dat Nederland een inhaalslag maakt, stelt de minister. Ze wil de achterstand wegwerken en voorkomen dat het omslaat in achterstallig onderhoud. Van Nieuwenhuizen zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën al wel te hebben laten weten dat er een forse opgave ligt. Ze denkt aan honderden miljoenen.”We willen natuurlijk ook nog geld vrijmaken voor nieuwe infrastructuur”, aldus de minister.

Bron: Transport Online

‘Minister ontwijkt prangende vraag: waar moeten chauffeurs slapen?’

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft vragen van Tweede Kamerfracties CDA en PVV over het verbod op cabinerust niet echt beantwoord. Dat zegt Transport en Logistiek Nederland donderdag. Vragen over de uitzondering op het verbod en over alternatieven waar chauffeurs kunnen slapen werden door de minister ontweken.

Tijdens het Algemeen Overleg van 22 mei over de Transportraad van 6 juni aanstaande hebben de PVV en het CDA vragen gesteld aan de minister naar aanleiding van de brandbrief van TLN, evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. De Kamerleden vroegen de minister of zij in Brussel alsnog bereid was om een uitzondering van de (45 uur) cabinerust op een beveiligde parking te bepleiten. Het verbod maakt onderdeel uit van het door het Europees Parlement (EP) aangenomen Mobility Package.

Waar slapen?

“Als u geen uitzondering op het verbod in Brussel wilt bepleiten, hoe wil de minister dan de ontwikkeling van truckparkings stimuleren?”, zo wilden de Kamerleden Roy van Aalst (PVV) en Maurits von Martels (CDA) van minister Cora van Nieuwenhuizen weten. “En last but not least: waar kan de chauffeur buiten de cabine slapen, terwijl zijn vrachtauto veilig geparkeerd staat?”

De minister gaf geen echt antwoord op deze vragen. Zij memoreerde aan haar afspraken met de Tweede Kamer over de handhaving van het huidige verbod en ging daarbij niet in op de Nederlandse inbreng met betrekking tot het verbod in de nieuwe wetgeving. Het is dan ook onduidelijk hoe die inzet na de zomer wordt, in de onderhandelingen tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over de nieuwe wetgeving.

Stagnatie ontwikkeling

De VVD wees terecht op de gunstige ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar op het gebied van truckparkings. Zo komen er, mede door de inzet van TLN, 800 parkeerplaatsen voor vrachtwagens bij. De VVD ging helaas wel voorbij aan het feit dat, nu duidelijk is dat het EP de voorstellen voor de 45 uurs rust in de cabine heeft afgewezen, de verdere ontwikkeling van truckparkings zal stagneren. Dat is waar TLN, de vier provincies, evofenedex en Havenbedrijf Rotterdam zich ernstig zorgen over maken.

Blijven aandringen

De minister heeft ook geen antwoord gegeven op de vraag waar de chauffeurs moeten slapen die op grond van de verwachte wetgeving waarschijnlijk één keer in de vier weken naar huis zullen moeten terugkeren, maar dan toch nog één rust van 45 uur onderweg kunnen gaan genieten. TLN zal er op aan blijven dringen dat deze vragen alsnog worden beantwoord.

Bron: Transport Online

‘Beter rijgedrag truckchauffeurs leidt tot lagere kosten’

De verkeersonveiligheid op de weg neemt toe. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. Ondertussen worstelt de transportsector nog altijd met lage marges per kilometer. Een verbetering van het rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs helpt met het oplossen van beide problemen. Maar hoe doe je dat?

Vorig jaar overleden 26 bestuurders van vrachtwagens of bestelauto’s. Bovendien viel één op de zeven verkeersdoden vorig jaar vanwege een aanrijding met vrachtauto of bus. Maar het rijgedrag heeft ook invloed op diverse kostenposten, zoals de hoeveelheid schades, levensduur van de remmen, brandstofverbruik, levensduur van de vrachtwagen, stilstand en CO2-uitstoot.

Gaspedaal

‘Veel daarvan komt via het gaspedaal tot uiting’, legt Ab Chakai van Hello Mobility uit. Dat is een dienst van Sparklab, het innovatielab van Nationale-Nederlanden. ‘Met Hello Mobility helpen we transporteurs het rijgedrag van hun chauffeurs te verbeteren. Als een wagenpark relatief veel schade had, ging er vroeger vaak een preventieadviseur heen. Die gaf soms wel adviezen als ‘minder hard rijden’, ‘minder vaak remmen’ of minder hard door de bocht’. Maar dat was vooral reactief. We kwamen altijd na de schade, maar je zou liever de schade voorkomen. Dat is voor iedereen beter. En bovendien wil je coachen op basis van harde data. Als er veel schades bij een specifiek soort rijgedrag zijn, kun je daarop anticiperen.’

Omdat het steeds drukker wordt op de weg, is er minder ruimte om fouten te maken, zegt Chakai. ‘We willen met onze dienst de weg veiliger maken. Maar we zien vanuit onze achtergrond ook dat sommige wagenparkbeheerders worstelen met verzekerbaarheid als er veel schades zijn gereden. Daar willen we hen bij helpen. En tegelijkertijd hun kosten verlagen, want dat is voor de meeste transporteurs een belangrijke drijfveer.’

Stilstandkosten

De stilstandkosten voor extra onderhoud of na een ongeval worden vaak onderschat door transportondernemingen, heeft Chakai gemerkt. ‘Als een vrachtwagen nieuwe remmen nodig heeft en het bedrijf heeft een eigen werkplaats, lijkt het alsof dit slechts 35 euro kost. Namelijk de inkoop van de remblokken. Maar de vrachtwagen staat ook een dag stil in die garage – dan kun je het voertuig dus niet gebruiken. Die kosten moet je ook meetellen. Het begint met het krijgen van inzicht en vervolgens wat je daarmee kunt doen om te verbeteren.’

Het rijgedrag van chauffeurs wordt gemeten via data over remmen, optrekken en bochtensnelheid. ‘De meeste voertuigen beschikken al over die data. Die kan rechtstreeks uit het voertuig worden ontsloten naar ons systeem of we kunnen achteraf een slimme stekker installeren. We kunnen op vrijwel alles aansluiten wat al aan boord is. Uiteraard is alle data goed beschermd en volgen we de AVG zeer nauw.’

Alleen meten is onvoldoende

Hij wil vooral benadrukken dat alleen meten van rijgedrag onvoldoende is om een verandering te bewerkstelligen. ‘Persoonlijke coaching van de ondernemer is zeker zo belangrijk. De ondernemer moet de drijfveer zijn, dat is het meest effectief. De coach gaat dan ook eerst in gesprek met de ondernemer om te kijken waardoor hij wordt gemotiveerd. Is dat CO2-uitstoot, onderhoud, schades, duurzaamheid, noem maar op. Vervolgens kijkt de coach waar het transportbedrijf nu staat en stelt samen met de ondernemer een verbeterplan op. Hij coacht de ondernemer hoe en waarop hij de chauffeurs het beste kan aansturen. We kunnen ook helpen bij het coachen van de chauffeur of kijken of een rijvaardigheidstraining wellicht de beste oplossing is. Of adviseren welke Code 95-cursussen naar verwachting het beste resultaat op gaan leveren. Zo zagen we in de data dat scherp sturen en hard remmen net na de middag toeneemt bij vrachtwagenchauffeurs. Een advies zou kunnen zijn om de Code 95-cursus Vitaliteit te volgen, zodat chauffeurs inzicht krijgen in het effect van verschillende soorten voedsel bij de lunch.’

Chauffeurs vergelijken

De transportondernemer kan via het online dashboard de data van de hele vloot bekijken. ‘Je kunt dus chauffeurs ten opzichte van elkaar benchmarken. Op termijn kun je je prestaties vergelijken met gelijksoortige andere bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld zien dat chauffeur ‘Piet’ te hard door de bochten gaat, of dat hij niet uitrolt bij een stoplicht. De werkgever kan precies zien welke chauffeurs bovengemiddeld scoren en wie nog aandacht nodig heeft op sommige vlakken. We presenteren de inzichten en de persoonlijke coach zal dat vervolgens koppelen aan potentiële acties. De oplossingen liggen soms misschien voor de hand, maar een ondernemer is vaak met andere dingen bezig.’

Accepteren chauffeurs zomaar dat hun rijgedrag continu wordt vastgelegd? Chakai: ‘Dat is in het begin voor sommigen misschien even wennen. Maar we zien dat er dan ook competities ontstaan omdat niemand de slechtste rijder wil zijn. Daar kun je ook prijzen aan koppelen. Of je kunt de beste chauffeur in de nieuwste vrachtwagen laten rijden. Data wordt op een goede manier gebruikt. Dus niet om de chauffeurs te straffen, maar om de ondernemer en chauffeurs te helpen een betere bestuurder te worden.’

Bellen onderweg

In het dashboard kun je ook zien of een chauffeur veel belt onderweg. ‘Dat kunnen we meten op basis van rijgedrag, ook al doet hij het handsfree. Je ziet dat een chauffeur dan meer slingert, vaker remt en anders de bochten neemt. Dat is natuurlijk niet 100% accuraat, maar je kunt wel het vermoeden uitspreken op basis daarvan. En daar vervolgens actie op ondernemen. We geloven zo in onze aanpak dat we garanties durven af te geven aan de gebruiker. We berekenen hoeveel besparing mogelijk is op het gebied van schade en brandstof en op basis daarvan geven we een garantie af. Onderhoud is moeilijker te meten. Als de voorspelling niet wordt waargemaakt, krijgt de ondernemer zijn geld terug.’

Hij merkt dat verzekeraars steeds meer nadruk leggen op preventie. ‘Vroeger ging de energie vooral naar schadebeoordelingen en -uitkeringen. Nu is de focus om ervoor te zorgen dat verzekerden geen schade oplopen, want daar wordt niemand vrolijk van. Hello Mobility is overigens een zelfstandige dienst, los van Nationale Nederlanden. We delen dus geen data met elkaar. Gebruikers hoeven geen klant te zijn van Nationale Nederlanden. We zien bijvoorbeeld dat er op bepaalde wegen relatief veel ongelukken gebeuren of schade wordt gereden. Dus een advies kan zijn om die te mijden of je rijgedrag daarop aan te passen. Data gaat daar veel in helpen. Stel dat we zien dat er relatief veel ongelukken gebeuren op een bepaalde weg in combinatie met regen. Of alleen in de herfst, met een laagstaande zon in combinatie met regen. Mocht het nodig zijn, kan een wegbeheerder daarover ook geïnformeerd worden. Wel altijd in overleg met de gebruiker uiteraard, want het is hun data. Maar als we zo de wegen wat veiliger kunnen maken, is ons doel bereikt.’

Bron: Nieuwsbladtransport.nl

Brussel beperkt controle op ‘cabineslapen’

Een vrachtautochauffeur behoeft niet te bewijzen dat hij/zij de verplichte wekelijkse lange rusttijd buiten de cabine van het voertuig heeft doorgebracht. Dat heeft de Europese Commissie bepaald en bevestigd in een brief aan de internationale wegvervoerorganisatie, de IRU.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl

Daimler koopt in VS bedrijf in autonoom rijden

De Duitse vrachtautofabrikant Daimler Trucks heeft een meerderheid van de aandelen in Torc Robotics in de Verenigde Staten verworven. Torc, waar 120 mensen werken, maakt programmatuur die autonoom rijden door vrachtauto’s mogelijk maakt.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl

Vrachtwagens voortaan geweerd uit Piet Heintunnel

Vrachtwagens kunnen vanaf 1 mei niet meer via de Piet Heintunnel Amsterdam in. Dat heeft te maken met de invoering van nieuwe wetgeving voor wegtunnels op die datum, waardoor de tunnel uit 1997 niet meer aan de nieuwste veiligheidseisen voldoet.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl

Uber haalt vrachtdienst naar Nederland

Uber brengt Uber Freight naar Nederland. De dienst waarmee vrachtwagenchauffeurs en opdrachtgevers aan elkaar worden gekoppeld is al twee jaar actief in de VS en komt nu naar Europa. Nederland is het eerste Europese land waar Uber de vrachtmarkt op gaat. Dat gaat het bedrijf in de komende weken doen.

Bron: Nieuwsbladtransport.nl