ChainCargo krijgt 400.000 euro aan ‘groeigeld’

De Eindhovense startup ChainCargo heeft 400.000 euro aan groeigeld ontvangen. Met dit bedrag wil het bedrijf zijn app voor spoedzendingen verder ontwikkelen en opschalen in de Benelux.

ChainCargo maakt gebruik van bestaande transportbewegingen bij een groeiend aantal van inmiddels ruim 200 aangesloten koeriers. Via de app worden spoedzending gekoppeld aan een chauffeur in de buurt, die de lading mee kan nemen. De zending kan vervolgens realtime worden gevolgd.

De kapitaalinjectie, deels afkomstig van BOM Brabant Ventures, is bedoeld voor verdere optimalisatie van de app, uitbreiding van het team en opschaling in de Benelux. “We zijn enthousiast en trots dat we al binnen een jaar na de oprichting de eerste investeerders achter ons hebben”, zegt medeoprichter Giovanni Gubbels, Head of Business & Operations. “Onze dienst speelt in op belangrijke kwesties in de transportsector. Dat wordt opgemerkt.”

Het verminderen van files en het terugdringen van CO2 uitstoot is een van onze belangrijkste opdrachten”, zegt investment manager Robin Franken van BOM Brabant Ventures. ChainCargo laat zien dat door een slimme inzet van transportmiddelen het aantal gereden kilometers met 10-15 procent wordt teruggebracht. In potentie bereikt ChainCargo zelfs een besparing van 40 procent. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor minder files.”

ChainCargo telt een jaar na de oprichting zestien medewerkers. Het bedrijf richt zich zowel op single shippers, die af en toe iets willen verzenden, als op partijen die regelmatig transport nodig hebben. Voor grotere bedrijven fungeert ChainCargo als partner om transport slimmer in te zetten.

Bron: TTM.nl

 

Truckverkeer tussen Nederland en VK daalt verder

Vrachtwagens hebben vorig jaar minder goederen vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In totaal was het 4,6 miljoen ton. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een daling van 5,7% ten opzichte van 2017.

Het vervoerd gewicht tussen de twee landen loopt al terug sinds 2016, het jaar waarin Britten in een referendum zich uitspraken voor een vertrek uit de Europese Unie. Of de afname daarmee te maken heeft, durft een deskundige van het CBS niet met zekerheid te stellen.

Andere oorzaken voor de daling ziet het statistiekbureau evenwel niet. De daling van het pond na de Brexit-stemming maken veel uit Europa geïmporteerde goederen bijvoorbeeld duurder, wat van invloed kan zijn geweest op de vervoersstromen.

Veel bederfelijke waar

Vrachtwagens die van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk vertrekken, vervoeren relatief veel bederfelijke waren als vis, groenten, fruit, bloemen en planten. Voor die goederen is een snelle afhandeling van groot belang.

De Nederlandse transportbranche kijkt dan ook gespannen naar de afspraken over grensoverschrijdend vervoer waarmee de Britten uit de EU stappen.

Vaak buitenlandse chauffeur

De rol van buitenlandse truckers bij het vervoer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt steeds groter. Zij waren vorig jaar goed voor 60% van al het vrachtvervoer tussen de twee landen, terwijl hun aandeel vier jaar eerder nog iets minder dan de helft was.

Bron: Nieuwsblad Transport

Tesla Semi eind 2020 in productie

De Tesla Semi gaat dan toch echt in productie. Althans, dat is het plan. Eind 2020 moet het eindelijk zover zijn, maakte Tesla deze week bekend bij de presentatie van haar kwartaalcijfers.

Er wordt zoals bekend al lang getest met de Semi, zelfs met lading, maar de productiestart werd maar vooruit geschoven. Daarom wordt het interessant om te zien of Tesla de termijn van eind 2020 kan halen. Het bedrijf zegt zelf met nadruk wel dat het in beginsel gaat om ‘gelimiteerde aantallen’.

Bron: TTM.nl

 

Britten hamsteren, NL’se export schiet weer omhoog

Door de onzekerheid rondom de Brexit leggen Britse bedrijven en burgers extra voorraden aan. In aanloop naar de oorspronkelijke Brexit-datum in maart steeg de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tot recordhoogte om vervolgens in te zakken. Deze cyclus beïnvloedde de meeste exportproducten en zorgde onder andere voor grote uitschieters in de handel in medicijnen en tabaksproducten. Momenteel herhaalt het patroon zich. Het effect is naar verwachting echter minder groot dan begin 2019, omdat eerder aangelegde voorraden uit voorzorg niet volledig zijn afgebouwd. Die afbouw zal geleidelijk plaatsvinden zodra de uitkomst van de Brexit-onderhandelingen vast ligt. Dat gaat de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk drukken stelt het ING Economisch Bureau in een nieuwe analyse.

In het eerste kwartaal van 2019 exporteerde Nederland voor bijna 11 miljard euro aan goederen naar het Verenigd Koninkrijk, dat was meer dan ooit tevoren. Ten opzichte van een jaar eerder ging het om een toename van 1,3 miljard euro. Van die toename is naar schatting 850 miljoen euro het gevolg van voorraadopbouw in aanloop naar de eerste Brexit-datum (29 maart). Dat bedrag is gecorrigeerd voor valuta-effecten, een fors hogere aardgasexport in januari en februari en de economische ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk. In het tweede kwartaal was de export juist een half miljard lager dan een jaar eerder. Dit kwam mede omdat eerder aangelegde voorraden gedeeltelijk werden afgebouwd.

Door de Brexit onzekerheid verloopt de uitvoer van het merendeel van de exportproducten in 2019 grilliger dan normaal. Vooral bij medicijnen en tabaksproducten is sprake van uitschieters. De vrees voor tekorten zet Britse bedrijven en consumenten er toe aan om extra voorraad in te slaan. Daarnaast anticipeert men op mogelijke prijsstijgingen, doordat er na een Brexit bijvoorbeeld importtarieven kunnen gaan gelden.

Thijs Geijer, ING Sectoreconoom. “In vergelijking met veel andere producten zijn medicijnen en tabak ook relatief goed te ‘hamsteren’ doordat ze langer houdbaar zijn en zich makkelijk op laten slaan. Andere exportproducten zoals bloemen lenen zich daar niet voor.”

Het aanleggen van extra voorraden geeft Nederlandse exporteurs meer zekerheid dat activiteiten ongestoord kunnen doorgaan. Dit stelt hen in staat om korte levertijden aan Britse klanten te garanderen. Aan de algehele voorbereiding op de Brexit en de opslag van extra voorraad hangt echter ook een prijskaartje voor Nederlandse producenten en handelsbedrijven. De extra kosten die zij maken zijn doorgaans lastig terug te verdienen. Wel zorgt het bijvoorbeeld in de logistieke dienstverlening voor meer werk. De uiteindelijke afbouw van voorraden zal geleidelijk plaatsvinden zodra de definitieve voorwaarden en het tijdpad van de Brexit bekend zijn. Gedurende die periode importeren Britse bedrijven naar verwachting minder waardoor de Nederlandse uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdelijk wordt gedrukt.

“Doordat ook Nederlandse bedrijven vooruitlopend op de Britse uittreding voorzorgsmaatregelen nemen is ook hier sprake van voorraadopbouw. Het gaat hierbij om goederen, zoals auto-onderdelen, die uit het Verenigd Koninkrijk komen en voor bedrijven uit Nederland of andere Europese landen essentieel zijn voor hun bedrijfsvoering”, aldus Thijs Geijer.

Bron: TTM.nl

SWOV:Vijf keer zo veel ongevallen op de snelweg

Het aantal ongevallen op de snelwegen is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Dat constateert de SWOV, (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) na een onderzoek. Drie hoofdoorzaken wijst de SWOV direct aan: Smartphonegebruik achter het stuur, afnemende handhaving door de politie, te hoge snelheden.

Andere oorzaken zijn een toenemend gebruik van alcohol en drugs alvorens aan een autorit begonnen wordt. Verder zijn r veel meer overtredingen waarbij meer dan 40 kilometer per uur te hard wordt gereden. Sinds 2014 zijn er meer doden op onze wegen te betreuren, is er sprake van een sterke afname van politie-controles en aanwezigheid en wordt er harder gereden. In 2006 zette de politie nog 100.000 automobilisten per jaar langs de kant, nu zijn het er hooguit 20.000. De politie streeft naar niet meer dan 30.500 staandehoudingen. Het onderzoek laat zien dat aanwezigheid van de politie op de snelweg absoluut noodzakelijk is, maar dat onder minister Grapperhaus het accent is verlegd naar het opsporen van criminelen en in mindere mate naar verkeersovertreders.

De makers van het rapport pleiten voor meer blauw  zichtbaar op onze snelwegen en voor gerichtere radarcontroles. Het rapport wijst op de snelle resultaten die actieve surveillance opleveren, met name waar het het gebruik van smartphones achter het stuur betreft.

Bron: Bigtruck.nl

Meerderheid voor verlagen maximumsnelheid

Een kleine meerderheid van 57 procent van de Nederlanders vindt dat er maatregelen moeten worden genomen om de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen te verlagen. Onder degenen die regelmatig op die snelwegen rijden ligt dat percentage ongeveer 10 procent lager. In totaal 39 procent is tegen dergelijke maatregelen. Dat meldde opiniepeiler Maurice de Hond zondag.

Voorzitter Johan Remkes van het Adviescollege Stikstofproblematiek presenteerde afgelopen week een eerste advies met voorstellen voor maatregelen op korte termijn voor de stikstofproblematiek. De Raad van State (RvS) zette eerder dit jaar een streep door het Nederlandse stikstofbeleid, waardoor tal van projecten stil kwamen te liggen. De commissie stelt onder meer voor de maximumsnelheid op snelwegen en provinciale wegen te verlagen, vooral in de buurt van natuurgebieden.

Bron: Transport Online

Aantal wegen met inhaalverbod voor vrachtwagens uitgebreid

Rijkswaterstaat past per 1 januari 2020 het inhaalverbod voor vrachtwagens op verschillende trajecten aan. Op 26 september 2019 is daarvoor een verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant.

Deze actualisatie van het inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) bevordert de doorstroming op snelwegen. Zo wordt op een aantal wegtrajecten een inhaalverbod ingesteld. Daarnaast wijzigt op meerdere wegtrajecten het tijdvenster waarin het verbod geldt, van spits- naar dagvenster of andersom.

Ook zijn er wijzigingen voor wegtrajecten waar de autosnelweg verbreed is naar 2×3 rijstroken en op wegtrajecten waar colonnevorming van vrachtwagens optreedt. Hier wordt het verbod opgeheven. Tot slot wordt op wegtrajecten langer dan circa 30 km het inhaalverbod over korte afstand onderbroken om vrachtwagens de mogelijkheid te geven in te halen en daarmee colonnevorming te voorkomen.

Langer traject inhaalverbod voor vrachtverkeer

Met de actualisering stijgt het aantal kilometers snelweg met een IVV van 867 km naar 947 km. De trajecten met IVV zijn tot stand gekomen in overleg met belangen/brancheorganisaties waaronder Transport en Logistiek Nederland. Zij vinden, in het licht van de toename van het vrachtverkeer, de actualisatie een logisch vervolg op de laatste actualisatie uit 2014. Al in 2014 is met deze organisaties afgesproken om elke vijf jaar te bekijken of op basis van de veranderingen in wegen of verkeersstromen aanpassingen op het IVV nodig zijn.

Bron: Transport Online

Nieuwe Nederlandse smart tachograafkaarten eindelijk goedgekeurd

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bericht ontvangen van Kiwa dat de Nederlandse smart tachograafkaarten (G2) een typegoedkeuring hebben ontvangen van de RDW. Vanaf 16 september worden de G2 kaarten geproduceerd.

​Deze kaarten hadden 1 mei al klaar moeten zijn, maar door diverse problemen heeft Kiwa een tijd lang de kaarten in Engeland moeten bestellen. Kiwa heeft meegedeeld dat alle kaarten die in aanvraag zijn vanaf maandag 16 september geproduceerd gaan worden

Met de nieuwe lay-out en duidelijkere kleuren zijn de nieuwe tachograafkaarten, zoals de verordening dat voorschrijft, beter te onderscheiden. Zo heeft de nieuwe bestuurderskaart een witte achtergrond en de nieuwe bedrijfskaart een gele achtergrond. Tevens is de nieuwe generatie tachograafkaarten herkenbaar doordat er G2 op is afgedrukt. Ook dit is verplicht volgens de verordening.

Bron: Transport Online

Meerderheid wegvervoerders verwacht hogere tarieven dit jaar

Twee op de drie Europese wegtransporteurs verwachten dit jaar hogere tarieven in rekening te brengen dan vorig jaar. Onder meer het aanhoudende chauffeurstekort, hogere brandstofprijzen en de aanstaande Brexit zorgen voor opwaartse druk op de tarieven. Ook denkt een meerderheid zijn omzet dit jaar te kunnen verhogen.

Dat blijkt uit een onderzoek van leverancier voor logi­stieke software Transporeon. Het bedrijf bevroeg in mei 2019 duizend ondernemingen die actief zijn in het wegvervoer naar hun verwachtingen voor dit jaar en hun resultaten van het afgelopen jaar. De bedrijven zijn afkomstig uit onder meer de Benelux, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Italië, Verenigd Koninkrijk en Scandinavië en vormen een doorsnede van de Europese markt, zowel qua grootte als qua deelsector waarin ze actief zijn, bijvoorbeeld automotive of foodretail.

De deelnemers werd onder andere gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van de prijzen dit jaar. Van de ondervraagden denkt 69% dat het dit jaar hogere tarieven hanteert dan vorig jaar. Het grootste deel hiervan denkt dat het om een bescheiden verhoging gaat, van tussen de 1 en 5%. Toch zijn er ook diverse bedrijven die nog wat optimistischer zijn. Een op de zeven denkt dat zijn prijzen dit jaar meer dan 5% hoger uitkomen dan vorig jaar. Slechts een enkeling denkt dat hij of zij de tarieven naar beneden moet schroeven (6%). De resultaten sluiten aan bij die van vorig jaar.

Marge

Dat de verhoging van de prijzen ook automatisch meer marge betekent voor de transporteur, is zeer de vraag. Kostenverhogingen zijn naar verwachting een belangrijke oorzaak van de prijsstijgingen, onder meer door uitgaven aan personeel. Nog altijd is er een groot tekort aan (goede) chauffeurs, een probleem waar ook vervoerders in Nederland en België mee kampen. Om toch goede vrachtwagenbestuurders te krijgen, zijn sommige bedrijven bereid dieper in de buidel te tasten.

Meer dan de helft van de deelnemende vervoerders (54%) denkt dat de chauffeurskrapte een belangrijke reden is voor het oplopen van de transporttarieven dit jaar. Ook de beperkte capaciteit in de markt heeft volgens veel bedrijven (38%) een stuwend effect op de prijzen.

Opvallend

Zowel het chauffeurstekort als het gebrek aan vervoerscapaciteit werden bij de  Transporeon-enquête van vorig jaar ook al door velen genoemd als belangrijke prijsstuwer. Opvallend is echter dat dit jaar, in vergelijking met vorig jaar, fors minder transporteurs een toename van het vervoerde volume verwachten. In 2018 dachten nog vier op de tien ondervraagden dat een groter vrachtvolume een positieve uitwerking zou hebben op de tarieven. Dat percentage is inmiddels bijna gehalveerd, van 40 naar 21.

Dit sluit aan bij eerdere geluiden uit de transportmarkt. Diverse andere segmenten, bijvoorbeeld de containervaart, waren vanwege conjuncturele en politieke ontwikkelingen de afgelopen tijd ook voorzichtig bij hun voorspellingen voor de komende periode. Diverse berichten over een afremmende economische groei, zowel in Europa als in andere delen van de wereld zoals China, zorgen voor getemperde verwachtingen. Dit brengt immers vaak een afnemende vraag naar transport met zich mee. Ook het wegvervoer verwacht daar blijkbaar de gevolgen van te ondervinden. Net als van de Brexit.

Volgens 16% van de bevraagde transporteurs zal ook het Britse vertrek waarschijnlijk de vervoersprijzen dit jaar beïnvloeden. De Britten verlaten volgens planning de Europese Unie op donderdag 31 oktober 2019. Of er tegen die tijd een akkoord is tussen Brussel en Londen is zeer de vraag. Mede daardoor is het ook moeilijk in te schatten hoe het vervoer tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden zal verlopen. Uiteraard noemden vooral bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland de Brexit als belangrijke factor.

Dieselprijs

‘De verwachte tariefstijgingen kunnen ook te maken hebben met de verhoging van de brandstofprijzen’, zegt topman Oliver Kahrs van Tim Consult, een bedrijf dat tot de Transporeon Group behoort. Uit hun gegevens blijkt dat in het Europese wegvervoer de dieselprijs geleidelijk is gestegen tussen januari en mei 2019. Weliswaar vond in juni een lichte daling plaats. ‘Maar het algemene prijsniveau bleef hoog’, aldus Kahrs.

De deelnemers is ook gevraagd naar hun omzet, zowel de behaalde omzet vorig jaar als de verwachtingen voor dit jaar. En wat blijkt? Van alle regio’s deden de wegvervoerders in de Benelux het het best. Maar liefst 85% van de ondervraagde bedrijven in Nederland, België en Luxemburg wist de opbrengsten vorig jaar te verhogen in vergelijking met 2017. Bij een op de vier transporteurs ging het zelfs om een toename van meer dan 5%. Ook in andere Europese regio’s wisten vervoerders mooie opbrengsten te boeken. Ruim driekwart (77%) van alle ondervraagden zag de omzet groeien, in veel gevallen met meer dan 5%.

Ondanks de verhalen over afremmende economische groei, Brexit-onzekerheid en handelsvetes zijn de wegvervoerders positief over de nabije toekomst. Zo’n 75% van de deelnemende bedrijven denkt dit jaar weer een hogere omzet te boeken dan in 2018. Slechts 6% verwacht een omzetdaling voor de kiezen te krijgen.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Nieuwe EU-uitstootregels voor wegtransport van kracht

Nieuwe Europese uitstootregels voor het wegtransport zijn deze maand van kracht geworden. Volgens deze regels moet de CO2-uitstoot van trucks in de categorieën N2 en N3 in 2025 gemiddeld 15% lager liggen dan in dit jaar, zoals ook in het Parijs-akkoord is afgesproken. De nulmeting start dit jaar.

Bron: nieuwsbladtransport.nl