Nog geen akkoord na ‘constructief’ cao-overleg TLN en bonden

De vakbonden en werkgeversorganisatie TLN zijn donderdag zonder akkoord uit elkaar gegaan. De werkgevers, die spreken van overleg ‘in constructieve sfeer’ willen een cao afsluiten voor twee jaar met loonsverhogingen van 3% op 1 juli 2021 en nogmaals 3% op 1 januari 2022.

De werkegeversdelegatie had naar eigen zeggen de intentie om tijdens het overleg tot een akkoord te komen. Met het loonbod komen de werkgevers al een stuk dichter bij de eis die de vakbonden in een ultimatum hebben neergelegd. De werknemers willen een cao voor één jaar, met een loonsverhoging van 3,5% die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari.

Verder willen de werkgevers samen met de bonden een plan ontwikkelen voor vervroegde uittreding van medewerkers die zwaar werk verrichten. Ze zijn bereid hiervoor middelen vrij te maken via een heffing op de loonsom van 0,5%, te betalen door werkgevers.

Standkachels

Met betrekking tot standkachels en -airco’s zijn de onderhandelende partijen het eens dat deze per 1 juli 2021 worden besteld voor nieuwe vrachtwagens waarin de chauffeurs hun dagelijkse rust moeten doorbrengen.

Vakbond FNV meldt dat de bonden op een aantal punten verduidelijking willen. Ook is de bond nog niet tevreden met de geboden loonsverhoging.

Ultimatum

Het was voor het eerst dat beide partijen om tafel gingen sinds de bonden in februari een ultimatum neerlegden bij de werkgevers. De bonden hebben sindsdien op verschillende plekken actie gevoerd. Werkgeversorganisatie TLN heeft steeds gezegd over de eisen uit het ultimatum n gesprek te willen gaan, maar de bonden wilden daar tot deze week niet op ingaan.

De partijen praten op 27 mei verder.

Bron: Nieuwsblad Transport

In april iets minder faillissementen in transportsector

Het aantal failliet verklaarde bedrijven, voor zittingsdagen gecorrigeerd, is in april gedaald. Er zijn in april 21 bedrijven minder failliet verklaard dan in maart, meldt het CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen lag op een laag niveau. Relatief gezien werden er de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag. In totaal gingen acht (transport)bedrijven failliet. In maart waren dit er nog twaalf.

Aantal faillissementen op laag niveau

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in april 2021 lag het aantal faillissementen nog altijd op een historisch laag niveau.

Meeste faillissementen in de specialistische zakelijke diensten

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in april 118 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de specialistische zakelijke diensten (onder andere advisering en onderzoek) het grootste aantal faillissementen, namelijk 20. Dat zijn er 6 minder dan in maart.

Bron: Transport Online

Brits postbedrijf Royal Mail begint bezorgproef met drones

Het Britse postbedrijf Royal Mail begint een proef om coronatestkits en andere poststukken met behulp van drones van het Britse vasteland naar de Scilly-eilanden te vervoeren. Een groot en een klein onbemand vliegtuig bezorgen een maand lang de post op de dunbevolkte eilandengroep, die op ongeveer 45 kilometer van de zuidwestkust van Engeland ligt, meldt de Britse krant The Guardian.

De proef wordt gefinancierd door de overheid en de universiteit van Southampton en verschillende dronebedrijven zijn erbij betrokken. Een grote, tweemotorige drone kan honderd kilo post vervoeren en is in staat in slechte weersomstandigheden, zoals mist, te vliegen. Dat toestel brengt de post van het vasteland naar de luchthaven van St. Mary op een van de eilanden. De kleinere drone vervoert de poststukken van daaruit naar de andere eilanden. De drones brengen tijdens de testperiode vooral coronatests over, maar nemen ook online bestellingen bij retailers mee.

Als de proef slaagt, overweegt Royal Mail de drones op te nemen in het postnetwerk om post en pakketjes in afgelegen gebieden in het land te bezorgen.

Amy Richards, een plaatselijke postbode op de Scilly-eilanden, zegt dat ze verheugd is om aan het project deel te nemen: “Er is een aantal echt afgelegen gebieden op deze eilanden, en dit is een geweldige manier om ons te helpen ze te bereiken.”

Postbezorging

Royal Mail bezorgde afgelopen december zijn eerste poststuk met een drone, toen het een pakket naar een afgelegen vuurtoren op het eiland Mull in Schotland stuurde. Het bedrijf is van plan de komende maanden met bewoners van het eiland te overleggen over het gebruik van drones om post te bezorgen

Bron: Transport & Logistiek

CBS en transportsector gaan samenwerken in verzamelen gegevens

Transport is een belangrijke indicator van de stand van de economie. Daarom willen beleidsmakers graag een zo actueel mogelijk inzicht hebben in deze sector. Het aanleveren van de gewenste gegevens door logistieke ondernemers is echter tijdrovend. Met het project Vehicle Emission Shipment Data Interface (VESDI) realiseren het CBS, Topsector Logistiek en brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) een toekomstbestendige infrastructuur om elektronisch de basisgegevens van transport te verzamelen en aan te leveren bij het CBS.

Wout van den Heuvel van brancheorganisatie TLN is namens de stichting Uniforme Transport Code (SUTC) nauw betrokken bij het nieuwe initiatief. SUTC is een beheer- en expertisecentrum voor open IT-standaarden in transport en logistiek, dat fungeert namens TLN en evofenedex. “De bereidheid bij transportondernemers om data te delen met het CBS is best groot. Een klein deel doet dit al met behulp van XML rechtstreeks uit transportmanagementsystemen en boordcomputers. Een groot deel vult de periodieke enquêtes van het CBS in via de webportal. Het invullen kost echter veel tijd, terwijl we de administratieve lastendruk voor transportondernemers juist willen verlagen.”

Samenwerking

Ondanks de hoge bereidheid tot het delen van data, hikken ondernemers volgens Van den Heuvel aan tegen de investering in tijd, aandacht en geld om een vorm van geautomatiseerde elektronische aanlevering mogelijk te maken. “Ik ben blij dat we een elektronische interface hebben kunnen ontwikkelen gebaseerd op het Open Trip Model (OTM). Een open standaard die vanuit de markt via samenwerking tussen logistiek dienstverleners, IT-leveranciers en verladers tot stand is gekomen. Doordat die standaard er is, kunnen ondernemers deze goed gebruiken zonder veel kosten. Met name de samenwerking met IT-leveranciers via DALTI (Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers) is hierbij cruciaal geweest en speelt een belangrijke rol bij de uitrol naar het logistiek bedrijfsleven. Het is een echte bottom-up benadering.”

Kwaliteit en kwantiteit data verbeteren

Van den Heuvel benadrukt dat het project zich puur richt op het delen van de ‘basis’-data over het voertuig en de goederen. ‘Het gaat om het verzamelen van data ten behoeve van stuurinformatie voor overheden, maar ook voor ondernemers met een logistiek belang. Met dit project willen we zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de data die bij het CBS worden aangeleverd verbeteren.’ Straks worden onder meer gegevens bij het CBS aangeleverd over welke vervoermiddelen welke goederen via welke route hebben vervoerd. Om geen concurrentiegevoelige informatie uit te wisselen, is de informatie over de lading op een hoog aggregatieniveau. Daarnaast hanteert het CBS altijd strikte privacyregels, waardoor individuele informatie over bedrijven of personen nooit herleidbaar zijn.

Zero-emissie zones

De druk om stadskernen verkeersluw te maken en alleen met schone voertuigen te werken, is vanuit het oogpunt van de bewoners van een stad begrijpelijk. “De invoering in 2025 van zero-emissie zones is één van de stappen die gezet worden om dat doel te bereiken. Tegelijk willen diezelfde bewoners heel mobiel zijn en goed bediend worden met boodschappen, bestellingen en bouwmaterialen. Om die puzzel goed op te lossen hebben de overheden veel meer data over transport nodig dan voorheen beschikbaar was”, aldus programmamanager Herman Wagter. Hij is namens de Topsector Logistiek bij het project betrokken.

Gemeentelijke en regionale overheden hebben volgens hem behoefte aan betrouwbare en actuele data over vervoersstromen binnen hun gemeentegrenzen of regio. “Dat is voor beleidsmakers essentiële stuurinformatie. Waar moeten bijvoorbeeld – met het oog op het realiseren van emissievrije zones – laadpalen staan en wat zijn strategische plekken aan de rand van de stad om goederen te combineren? Met dit project willen we het voor logistieke ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken om data op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar te stellen aan het CBS.”

Innovatieve kennis

Volgens Wagter neemt de Topsector Logistiek een unieke positie in binnen het veld van negen topsectoren. ‘Naast het uitvoeren van onderzoek hebben we de mogelijkheid gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de stap te maken naar toepassing en opschaling. We vertalen innovatieve kennis naar de praktijk. Dit mooie initiatief past naadloos binnen deze ambitie.” Volgens Wagter is het belangrijk om te kunnen beschikken over accurate en actuele vervoersinformatie. “Een goede analyse van ritdata levert cruciale informatie op.”

Als voorbeeld noemt Wagter het realiseren van een toekomstbestendige laadinfrastructuur voor de logistieke sector. “Stilstaan bij een laadpaal kost tijd en geld, dus vervoerders plannen anders dan iemand met een privé-auto. Het moet passen binnen de logistieke afspraken. En waar gaat een ondernemer dan laden? Dat bepaalt de vraag voor het elektriciteitsnet en dus waar in netten geïnvesteerd moet worden. Die informatie kun je alleen afleiden uit ritdata.”

Belasting wegennetwerk

Ook wijst Wagter op het belang van goed inzicht in verkeersstromen en belasting van het wegennetwerk voor gemeenten. “Neem een stad als Tilburg, daar is 20 procent van de voertuigen verantwoordelijk voor 80 procent van de ritten in de beoogde emissievrije zone. Om goed beleid te kunnen maken is het dan wel handig als je weet waar die voertuigen vandaan komen en waar ze heen gaan.”

Een jaar nadat de Topsector Logistiek van start ging om alle partijen op één lijn te krijgen, is Wagter tevreden over de voortgang die geboekt is. “Niet alleen transportondernemers zien er het belang van in, maar ook de meer dan 100 softwareleveranciers. Dat is belangrijk, want via hen is het makkelijker om opschaling sneller te realiseren doordat zij de interface ‘eenmalig’ implementeren en aanbieden aan al hun klanten.’ Wagter is blij met het CBS als partner. ‘Transportondernemers vertrouwen het CBS en dat is een belangrijke basis om hen te enthousiasmeren om mee te werken. Zij weten dat hun data bij het CBS in veilige handen zijn.”

Verbeteren kwaliteit

Projectleider Mathijs Jacobs van het CBS noemt het scheppen van de voorwaarden door de Topsector Logistiek cruciaal om een vliegwieleffect te kunnen realiseren. “Hierdoor zijn we met elkaar in staat om al in het eerste jaar verschillende zaken tot stand te brengen, waaronder het technisch mogelijk maken om de gewenste data via OTM aan te leveren. Maar denk ook aan zaken als het verbeteren van de kwaliteit en het verrijken van de wegvervoerstatistieken, onder meer door voertuig- en bedrijfsinformatie en andere CBS-data toe te voegen.”

Bron: Transport Online

TVM’s zoektocht naar veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland weer van start

Wie is de veiligste vrachtwagenchauffeur van Nederland? De zoektocht gaat weer van start! Het NK Veiligste Chauffeur 2021 gaat vandaag, maandag 3 mei, officieel van start. Vrachtwagenchauffeurs kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de competitie en meteen online aan de slag. De finale van het NK Veiligste Chauffeur vindt plaats op zaterdag 25 september op het TT Circuit van Assen.

Afgelopen jaar kon het NK Veiligste Chauffeur geen doorgang vinden door de coronapandemie. Dit jaar gaat het NK wel van start. Vanzelfsprekend zal de finale in Assen volledig ‘coronaproof’ worden georganiseerd.

Tijdens het NK Veiligste Chauffeur nemen vrachtwagenchauffeurs het tegen elkaar op. Het NK begint met een online fase met kennisvragen en reactietests. De beste 25 chauffeurs kwalificeren zich voor de finaledag. Op het TT Circuit in Assen strijden de finalisten om de titel door onder andere enkele uitdagende praktijkproeven af te leggen.

Vorig jaar vielen in Nederland volgens het CBS 610 doden in het verkeer. Op de Europese wegen kwamen in 2020 18.800 mensen om het leven. Uit onderzoek blijkt dat bij ruim 90 procent van het aantal ongevallen menselijk gedrag een grote rol speelt; dat aantal moet en kan omlaag. TVM verzekeringen maakt zich al decennialang hard voor transportveiligheid. Een van de manieren om een wezenlijke bijdrage te leveren aan veiligheid op de weg is om meer bewustwording voor het onderwerp te creëren, onder andere met de organisatie van het NK Veiligste Chauffeur als onderdeel van de TVM Awards.

Wat zijn de TVM Awards?

De TVM Awards is de naam van een maatschappelijk initiatief ter verbetering van transport- en verkeersveiligheid van TVM verzekeringen en een selecte groep betrokken partners. De partners zijn: Volvo Trucks Nederland, Van Eijck Groep, Continental Benelux, VVN (Veilig Verkeer Nederland), STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek), BP, ANWB en Advance Groep. De primaire doelstelling van de TVM Awards is om meer bewustwording te creëren – onder alle weggebruikers- voor veilig rijgedrag. Daarnaast willen TVM en de partners een positieve bijdrage leveren aan het vak van beroepschauffeur.

Hélène Hendriks ambassadrice

TV-persoonlijkheid Hélène Hendriks is al vanaf het begin als ambassadrice aan de TVM Awards verbonden. Zij zal op 25 september ook de finaledag presenteren en de prijzen uitreiken. De winnaar van het NK Veiligste Chauffeur wint naast de sportieve eer vanzelfsprekend de TVM Award. De gehele top 25 wint daarnaast een bezoek aan de Volvo-fabriek, het Volvo Trucks-democentrum en het Volvo Museum in het Zweedse Göteborg. De nummers 26 tot en met 75 worden uitgenodigd voor een exclusief bezoek aan de grootste Volvo Trucks-fabriek in Gent.

‘Duim omhoog naar chauffeurs’

Arjan Bos, CEO van TVM verzekeringen, over de TVM Awards: ,,We hebben in Nederland gelukkig heel veel vrachtwagenchauffeurs die veilig, goed en rustig rijden en daardoor juist ongelukken weten te voorkomen. Sterker nog: de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs behoren tot de veiligste vervoerders van Europa. Daar mogen we best trots op zijn. Wij steken graag de duim omhoog als mensen goed presteren. Dat blijven we doen, onder andere met de TVM Awards.”

Bron: Transport Online