Negatieve corona-uitslag nodig voor Groot-Brittannië

Vrachtwagenchauffeurs van buiten Groot-Brittannië of Ierland moeten vanaf 6 april aanstaande een negatieve corona-uitslag hebben wanneer zij langer dan 48 uur in Groot-Brittannië moeten zijn. Dat heeft transportminister Grant Shapps zondag aangekondigd.

Vrachtwagenchauffeurs die Groot-Brittannië binnenkwamen waren vrijgesteld van testvereisten. Premier Boris Johnson had al laten vallen dat Groot-Brittannië mogelijk de beperkingen op aankomsten van reizigers, inclusief vrachtwagenchauffeurs vanuit Frankrijk zou gaan testen om een derde besmettijngsgolf te voorkomen.

Een soortgelijke stap van Frankrijk in december veroorzaakte chaos in Kent toen het op zeer korte termijn werd ingevoerd, maar men is van mening dat er nu voldoende sneltesten beschikbaar zijn om het hoofd te kunnen bieden aan vertragingen.

De Britse regering heeft buitenlandse reizen tot ten minste 17 mei verboden, hoewel essentiële werknemers zoals vrachtwagenchauffeurs de grens wel mogen oversteken om de winkels en fabrieken van het land te bevoorraden.

Bron: Transport-Online

TVM start campagne Veilig onderweg met #APPMOMENT

Afleiding door smartphonegebruik onderweg is een van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in het verkeer. Daarom start TVM, de gespecialiseerde verzekeraar voor Logistiek en Transport, de campagne Veilig onderweg met #APPMOMENT.

Met deze campagne wil TVM chauffeurs en transportondernemers helpen het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur terug te dringen. Appen moet kunnen, vindt TVM. Maar dan wel op het juiste moment. Dat geldt voor iedereen. Dus voor de planner, de chauffeur én de ondernemer. Met andere woorden: Pak je #APPMOMENT.

Bijna 69 procent procent van de Nederlanders geeft aan in het verkeer wel eens gebruik te maken van de mobiele telefoon: 56,7 procent doet dat tijdens het rijden (bron: SWOV). Bellen geeft 4 keer meer kans op een ongeval en bij sms’en of appen heb je zelfs 23 keer meer kans (bron: VIAS). Uit ander onderzoek blijkt dat automobilisten ongeveer 9 procent van de totale rijtijd met hun mobiele telefoon bezig zijn.

Iedereen weet inmiddels wel dat smartphonegebruik achter het stuur gevaarlijk is. Dat het niet kan. Maar mensen die werken in de transportsector kunnen niet zonder de smartphone. Daarom geeft TVM deze bedrijven praktische en preventieve oplossingen hoe hiermee om te gaan. Voor minder schade en meer veiligheid op de weg. De belangrijkste boodschap van de campagne? Pak dat (#APP)moment!

Bron: Transport-Online

Aantal vacatures voor chauffeurs neemt toe

De arbeidsmarkt in de sector toont herstel in het vierde kwartaal. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs, en ook het aantal werknemers, neemt toe. In het beroepsgoederenvervoer is er weer sprake van omzetgroei, na omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen door de coronacrisis. Wel blijft de WW-instroom hoger dan een jaar eerder. Ook de uitstroom naar pensioen loopt op. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.

“Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee met de gevolgen van de coronacrisis”, meldt STL. “In het vierde kwartaal was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 2,9 procent ten opzichte van 2019-Q4 en een omzetdaling in logistieke dienstverlening van 1,1 procent. Over heel 2020 is er sprake van een omzetdaling in beide branches ten opzichte van 2019: 1,3 procent in goederenvervoer over de weg en 4,9 procent in logistieke dienstverlening.”

Meer en minder vacatures

Uit de Sectormonitor blijkt dat de instroom van werknemers in de WW in heel 2020 hoger is dan in 2019. Kort na het intreden van de coronacrisis in april piekte de instroom. In december vorig jaar stroomden 462 chauffeurs en 493 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in. Een jaar eerder waren dat 282 chauffeurs en 256 transportplanners en logistiek medewerkers. De instroom in WW wordt volgens UWV (2020) nog gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

Ondertussen neemt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs toe en het aantal vacatures voor logistiek medewerkers af. Tijdens de lockdowns in 2020-Q4 waren er circa 7.000 vacatures voor chauffeurs en 5.300 voor logistiek medewerkers.

Minder faillissementen dankzij steunmaatregelen

Het aantal bedrijven en totale aantal werknemers liggen iets hoger dan vorig jaar (7.022 bedrijven in 2020-Q4 tegen 6.962 in 2019-Q4 en 158.362 werknemers in 2020-Q4 en 154.810 in 2019-Q4). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens coronacrisis. Dit hangt volgens CBS samen met het hoge aantal bedrijfsoprichtingen en het (historisch) lage aantal faillissementen waarbij de steunmaatregelen van de overheid een belangrijke rol spelen (CBS, 2021). De toename van het aantal bedrijven in 2020 in Nederland (en ook in de sector) lag wel lager dan in de voorgaande jaren. Het aantal faillissementen ligt in 2020-Q4 (en ook in heel 2020) lager dan jaar eerder (104 bedrijven in 2020 tegen 135 in 2019).

Evenveel, maar oudere chauffeurs

De in- en uitstroom van totale aantal werknemers in 2020-Q4 ligt op een hoger niveau dan jaar eerder (veel in- uitstroom oproepkrachten). De in- en uitstroom chauffeurs ligt op een lager niveau en zeer dicht op elkaar: in 2020-Q4 stromen 2.229 chauffeurs de sector in en stromen er 2.227 uit. De pensioenuitstroom neemt in 2020 sterk toe (1.306 in 2020 tegen 958 in 2019). Het aantal chauffeurs is sinds eerste kwartaal 2020 min of meer stabiel (89.216 in 2020-Q4). Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19 procent (was 18 procent in 2019-Q4) en het aandeel parttimers stijgt tot 29 procent (was 28 procent in 2019-Q4). De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet chauffeur zijn, daalt tot 40,5 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van chauffeurs oploopt tot 45 jaar.

Bron: Transportlogistiek.nl

Aantal files vorig jaar met 68,1 procent gedaald

In 2020 is de jaarfilezwaarte, dat is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in kilometerminuten per jaar, gedaald met 68,1 procent van 13,3 miljoen kilometerminuten in 2019 naar 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020. Dit betekent dat de tijd dat je gemiddeld in een file staat flink is afgenomen.

Ondanks de sterke afname van verkeer staan er nog wel files. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoeveelheid verkeer met bijna 60 procent van de totale files. Daarna volgen ongevallen en incidenten, zoals pech of verloren lading, met ongeveer 20 procent van de totale files.

Sterke afname

Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2019 is het aantal files sinds de oproep van het kabinet om thuis te blijven werken (in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020) sterk afgenomen. De filezwaarte is in die periode met ruim 80 procent afgenomen.

Rapportage Rijkswegennet

Dat staat in de Rapportage Rijkswegennet 2020 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze rapportage toont de ontwikkelingen op de weg ten opzichte van 2019.

De rapportage doet geen uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van het verkeer. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in november 2020 een raming op basis van 2 CPB-scenario’s gepubliceerd over de ontwikkeling van het wegverkeer tot en met 2025. De verwachting van het KiM is dat het verkeer na de coronacrisis weer zal groeien, met de inschatting dat in 2025 het wegverkeersvolume 5% tot 10% hoger ligt dan voor de coronacrisis (2019).

File top-10

Ondanks de sterke afname staan er nog wel files en is de file top-10 nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats van de file top-10 van 2020 staat de A20 Hoek van Holland – Gouda bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein. In 2020 zijn wel twee nieuwe locaties in de top 10 verschenen. Dit zijn de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. De 2 locaties die niet meer in de top 10 staan zijn de N325 Arnhem – Arnhem Velperbroek tussen Westervoort en Presikhaaf en de A12 Oberhausen – Arnhem tussen Zevenaar en Duiven.

Files door werkzaamheden

Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 5,8 procent over 2020, een duidelijke stijging ten opzichte van de 3,8 procent over 2019. De stijging van het aandeel van de files door werkzaamheden ten opzichte van alle files is te verklaren aangezien er in 2020 veel minder reguliere spitsfiles zijn geweest dan in 2019.

Openstellingen

In 2020 zijn in totaal zes nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan vier in de maanden september tot en met december. In totaal is 84 km aan nieuwe strooklengte opgeleverd in 2020. De meest in het oog springende opening was de Gaasperdammertunnel van de snelweg A9 bij Diemen.

Beleving vrachtwagenchauffeurs

Er heeft een belevingsonderzoek onder Nederlandse vrachtwagenchauffeurs plaatsgevonden. Bijna 80 procent van de vrachtwagenchauffeurs zijn (zeer) tevreden. De algehele tevredenheid van de vrachtwagenchauffeur is vergelijkbaar met eerdere jaren en ligt op een stabiel hoog niveau.

Programma file-aanpak 2018-2021

Om filegroei tegen te gaan voert Rijkswaterstaat tussen 2018-2021 maatregelen uit die erop gericht zijn om weggebruikers een betrouwbare reistijd te bieden. Inmiddels zijn 14 van de 41 maatregelen afgerond. Een voorbeeld van een maatregel is het verkorten van de aanrijtijd van de weginspecteurs om incidenten sneller af te kunnen handelen.

Bron: Transport-Online

0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens in de EU was in 2020 elektrisch

In 2020 domineerde diesel nog steeds de registraties van EU-vrachtwagens in termen van marktaandeel (96,4 procent), terwijl benzine vorig jaar slechts 0,1 procent van de totale vraag uitmaakte. Elektrisch oplaadbare voertuigen (ECV) waren goed voor 0,5 procent van alle nieuwe vrachtwagens die in de Europese Unie werden geregistreerd; alle alternatief aangedreven voertuigen (APV) samen hadden in 2020 een marktaandeel van 3,5 procent. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van ACEA.

Diesel- en benzinevrachtwagens

In totaal daalde het aantal registraties van nieuwe dieselvrachtwagens in de Europese Unie in 2020 met 25,5 procent tot 226.150 stuks, waarbij de vraag verzwakte door de impact van COVID-19. Met uitzondering van Griekenland lieten alle EU-markten vorig jaar een tweecijferige daling van de dieselverkoop optekenen, inclusief de vier belangrijkste: Duitsland (-25,3 procent), Frankrijk (-24,7 procent), Spanje (-21,4 procent) en Italië (- 13,0 procent). Dit resulteerde in een EU-breed marktaandeel van 96,4 procent voor diesel, tegen 97,5 procent in 2019.

Tegelijkertijd werden er in 2020 in de hele EU-regio slechts 210 benzinevrachtwagens geregistreerd, waarvan 95 procent alleen in drie landen werd verkocht: Duitsland, Finland en België.

Alternatief aangedreven voertuigen (APV)

Het aantal registraties van nieuwe elektrisch oplaadbare voertuigen (ECV) in de Europese Unie is gestegen van 745 vrachtwagens in 2019 naar 1059 in 2020 (+ 42,1 procent), wat resulteert in een marktaandeel van 0,5 procent. Meer dan 90 procent van alle geregistreerde elektrische vrachtwagens in de regio werd verkocht in slechts drie markten: Duitsland (852 eenheden), Roemenië (76 eenheden) en Nederland (41 eenheden). Daarentegen werd vorig jaar in twaalf EU-landen geen enkele elektrisch oplaadbare vrachtwagen verkocht.

In 2020 is de EU-vraag naar hybride vrachtwagens met 31,5 procent gestegen, hoewel dit voornamelijk het resultaat was van een lage vergelijkingsbasis. Met 351 geregistreerde eenheden vorig jaar, waren hybride elektrische voertuigen (HEV) nog steeds goed voor slechts 0,1 procent van alle middelzware en zware bedrijfsvoertuigen die in de Europese Unie worden verkocht.

Alternatieve brandstof voertuigen, waarvan 99 procent op aardgas rijden, waren goed voor de overgrote meerderheid van de vorig jaar geregistreerde vrachtwagens met alternatieve aandrijving. De vraag steeg met 5,8 procent tot 6.861 eenheden, waarbij het marktaandeel groeide van 2,1 procent in 2019 tot 2,9 procent in 2020. Dit was vooral te danken aan de sterke verkoop van vrachtwagens op aardgas in Duitsland, dat nu de grootste EU-markt voor deze voertuigen is.

Bron: Transport-Online

Wagenpark inzetten als billboards

Steeds meer transporteurs verdienen een leuk bedrag extra per jaar bij door het wagenpark, of een gedeelte ervan, in te zetten als rijdende billboards. Dat zegt Trayler.nl.

Desley Kuiper licht toe: “In het begin was het voor Trayler.nl lastig om transportbedrijven bewust te maken van de commerciële mogelijkheden van hun eigen wagenpark. In het begin werd er vaak sceptisch gereageerd of kregen wij te horen dat transporteurs de reclamemogelijkheden op vrachtwagens gratis weggeven in het kader van relatiebeheer. Dit is natuurlijk veel te gek. Voor billboards worden bijvoorbeeld enorme prijzen gevraagd, dan mag er toch ook een vergoeding gevraagd worden voor het rondrijden? Een vrachtwagen voorzien van reclame is namelijk een enorm krachtig medium. Daarnaast zien we bij veel transportbedrijven veel frictie ontstaan tussen de verschillende (vaste) klanten die onderling weer concurrenten zijn. Een vrachtwagen met reclame van een concurrent bij een klant zorgt niet voor blije gezichten.”

“Het jaar 2020 heeft ervoor gezorgd dat het goed is om ook te kijken naar andere inkomsten”, aldus Desley Kuiper.

“Wij proberen transportbedrijven bewuster te maken en dit werpt zijn vruchten af. Gelukkig zien wij steeds meer transporteurs overstag gaan en worden er nu vergoedingen gevraagd richting hun huidige klanten, of leggen ze de beschikbare vrachtwagens bij ons neer. Ook als de transporteur nieuwe zeilen nodig heeft bellen ze ons op. Wij werken met neutrale merken die niet bijten met de huidige klanten en geven een eerlijke vergoeding voor het rondrijden met reclame en ook nemen wij alle kosten voor het aanbrengen van de reclame op ons. Want zeg nou zelf, als er gerust met tien vrachtwagens 20.000 euro per jaar gevraagd kan worden, is het dan wel eerlijk van de klant om er niet voor te betalen?”

Bron: Transport-Online

Politiek wil stevig investeren in mobiliteit

Meer aandacht voor bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties, flexibilisering van onder meer reis- en werktijden en vergroten van de verkeersveiligheid in en rondom steden. Dat waren enkele belangrijke thema’s in het Mobiliteitsdebat dat gisteren plaatsvond. 

Onder leiding van Rens de Jong debatteerden Tweede Kamerleden van de acht grootste partijen met elkaar over de toekomst van mobiliteit. In lijn met de doorrekeningen van de planbureaus lieten alle aanwezige politieke partijen zien dat ze stevig willen investeren in mobiliteit. Gastheer van het debat was de Mobiliteitsalliantie, het samenwerkingsverband van 25 mobiliteitspartijen.

Mobiliteitsdebat over dichtslibbende infrastructuur

De terugkeer van files, een vol openbaar vervoer en een dichtslibbende infrastructuur was een ander belangrijk thema. Spreiding van werk- en schooltijden kan daarvoor een oplossing bieden. “Files voorkomen is afspraken maken met werkgevers én reizigers verleiden om gespreid te rijden”, aldus Mark Harbers (VVD) tijdens het Mobiliteitsdebat. Wytske Postma (CDA) sluit zich hierbij aan: “De overheid moet concrete afspraken maken met werkgevers over flexibel werken in tijd en plaats.” Raoul Boucke (D66) ziet in betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit, ook een oplossing voor het verminderen van files. “Rekeningrijden is een van de meest effectieve manieren om spreiding te organiseren.” Daarnaast wijst hij op het belang van mobiliteitshubs aan de stadsrand en de ontsluiting met slimme apps.

Investeren voor veiligheid

Zowel de PVV als de SGP ziet investeringen in infrastructuur, met name in de N-wegen, als oplossing voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Roy van Aalst (PVV): “Investeringen in infrastructuur hebben veel te lang stilgelegen. Vooral op de N-wegen vallen verkeersdoden en dat moet worden aangepakt.” Chris Stoffer (SGP) wijst erop dat er al een Strategisch Plan Verkeersveiligheid ligt, maar dat daarvoor meer geld nodig is.

Frank Visser (CU) vindt juist dat er meer geld moet naar de fietsers: “Met de opkomst van de e-bikes moeten gemeenten meer geld krijgen om fietspaden te verbreden, om zo de veiligheid van fietsers te garanderen.” Ook GroenLinks wil investeren in meer veiligheid van fietsers. “We moeten de bebouwde kom zo inrichten dat het veilig wordt voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: voetgangers en fietsers”, aldus Suzanne Kröger (GroenLinks).

Bereikbaarheid van nieuwe woningen

“Investeringen in infrastructuur moeten aansluiten op investeringen in woningbouw”, aldus Kröger (GroenLinks). De gigantische uitdagingen op het gebied van woningbouw, klimaat en stikstof vragen volgens haar om flinke investeringen in onder andere het ov. Op dat laatste punt vielen ChristenUnie, VVD en PvdA haar bij: ook zij hebben lightrailplannen.

Van Aalst (PVV) wijst erop dat we de auto niet moeten vergeten. Ook Harbers (VVD) wijst erop dat de auto voor velen toch een belangrijk vervoersmiddel is. “We moeten zorgen voor een goede ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties op korte termijn. Die locaties kunnen niet autoluw worden, want de auto blijft voor velen toch het voorkeursvervoermiddel. Je hebt niets aan een woning waar je niet kunt komen.” De Mobiliteitsalliantie heeft berekend dat er € 3 miljard per jaar nodig is voor een schaal- en kwaliteitssprong in de Nederlandse infrastructuur.

Onderhoud is hard nodig

Volgens de Mobiliteitsalliantie is er nu een jaarlijks tekort van € 1 miljard voor het beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur. Visser (CU) geeft tijdens het Mobiliteitsdebat aan weg te willen blijven van de aanleg van nieuwe wegen en dat geld te investeren in onderhoud. Barbara Kathmann (PvdA) pleit voor extra investering in het openbaar vervoer, en het benutten van de stikstofruimte voor vervoersmiddelen die stikstofreductie opleveren.

Mobiliteit staat voor bewegingsvrijheid

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van 25 partijen, opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft. “Een debat met als thema mobiliteit, zo op de vooravond van de verkiezingen, is erg belangrijk”, aldus Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. “Wij vinden dat mobiliteit een centrale plek moet krijgen in het nieuwe regeerakkoord. Investeren in mobiliteit draagt namelijk bij aan de oplossing van vraagstukken op het gebied van wonen, verduurzaming en economische groei. Om die reden presenteerden Dit plan kan zo overgenomen worden door een volgend kabinet en speelt in op het belang om vol in te zetten op mobiliteit voor de reiziger en ondernemer.”

Bron: Transportlogistiek.nl