ILT start controle

Consumenten die gaan verhuizen kunnen hiervoor een gerenommeerd verhuisbedrijf inschakelen. Ook is het mogelijk om op een verhuisplatform op internet iemand te vinden die goedkoop verhuisdiensten aanbiedt. Uit een inventarisatie blijkt dat veel aanbieders van verhuisdiensten niet over de vereiste vergunning beroepsvervoer beschikken. “Een consument loopt daarmee het risico dat zijn inboedel langs de weg komt vast te staan.” De ILT gaat daarom verhuisbedrijven controleren en voorlichten.

500 kilo laadvermogen
De ILT denkt dat veel aanbieders van verhuisdiensten zich niet realiseren dat er regels zijn voor goederenvervoer tegen betaling. “Voor het commercieel vervoeren van goederen met een voertuig met een laadvermogen van meer dan 500 kg heb je al een vergunning nodig”, licht inspecteur en projectleider Danique van Broekhoven toe. “Dat geldt niet alleen voor bedrijven met grote vrachtauto’s, ook bedrijven met kleinere verhuiswagens hebben in veel gevallen een vergunning nodig. De vergunning zorgt ervoor dat de bedrijven voldoen aan eisen van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en kredietwaardigheid.”

Vergelijking gegevens
De ILT heeft de gegevens verzameld van bedrijven die zich bij de Kamer van Koophandel hebben ingeschreven. Deze gegevens zijn vergeleken met de gegevens van vergunninghouders bij het NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Bij verhuizers zonder vergunning is vervolgens bij het RDW het laadvermogen van hun voertuigen geverifieerd. Uit de inventarisatie van de ILT blijkt dat ruim 60% van de verhuizers niet over een vergunning beschikt.

Risico’s
Verhuizen zonder vergunning gaat vaak hand in hand met het niet naleven van andere regels, zoals de cao. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie ten opzichte van verhuisbedrijven die zich wel netjes aan de regels houden. Deze aantasting van een gelijk speelveld is een van de redenen dat de ILT hier toezicht op houdt. “Als de ILT een vervoerder langs de weg controleert en deze zonder vergunning betrapt, dan krijgt deze een boete van € 4.400 voor de eerste overtreding.”

Ook voor de klanten kan het vervelend uitpakken als hun verhuizing strandt langs de weg. “Je moet je realiseren dat je inboedel niet verzekerd is tijdens de rit als je met een beunhaas in zee gaat. Hier loopt de consument een reëel risico.”

Voorlichtingsactie
Om verhuizers te wijzen op hun plichten en de risico’s, start de ILT een telefonische actie. De komende maanden worden zo’n 85 verhuisbedrijven gebeld en geïnformeerd over de regels. Het doel is tweeledig, enerzijds informatie verzamelen en registreren en anderzijds bedrijven informeren en stimuleren om aan de vervoerswetgeving te voldoen. Van Broekhoven: “Later kunnen we controleren of de verhuizers in actie zijn gekomen en een vergunning hebben aangevraagd.”

Samenwerking
Deze voorlichtings- en controleactie is onderdeel van een samenwerking tussen de ILT, de brancheorganisatie voor Erkende Verhuizers (OEV), Codekamer Verhuizen, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), Stichting Vervoersbond Naleving Beroepsgoederenvervoer over de weg (VNB) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) om oneerlijke concurrentie en misstanden in de verhuisbranche aan te pakken.

Bron: Transport-online.nl

Thuiswerken maakt einde aan files

Het fileprobleem in Nederland lijkt grotendeels verdwenen doordat mensen als gevolg van het coronavirus veel vaker thuiswerken. Dat concluderen verkeersexperts in het AD. “En niet alleen hele dagen, ook al enkele uren op een dag”, zegt Erik Verhoef, hoogleraar vervoerseconomie aan de VU. “Als we dat eerste overleg via Zoom of Teams doen, kun je daarna filevrij van Amsterdam naar Rotterdam rijden.”

De afgelopen jaren groeide het aantal opstoppingen op de Nederlandse wegen fors. Maar sinds de eerste lockdown zijn ze nagenoeg verdwenen. Het ministerie Infrastructuur & Waterstaat concludeert in de nieuwste analyses dat files alleen nog door wegwerkzaamheden en ongelukken worden veroorzaakt.

“De pandemie toont aan wat computermodellen al langer voorspellen, maar wat wetenschappelijk nooit kon worden onderbouwd: dat files bij minder verkeer exponentieel afnemen”, vertelt Ruud Hornman, lector smart mobility aan de Hogeschool Breda. Acht procent minder verkeer betekent liefst 50 procent minder files, blijkt uit de data van het ministerie.

Hoe sterk dat effect is van thuiswerken, bleek eind augustus toen het aantal auto’s op de wegen weer vrijwel even groot was als normaal. De files bleven weg. “Dat kwam doordat mensen vaker gespreid buiten de spits reizen”, vertelt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. En dat komt weer doordat mensen niet meer stipt op tijd op hun werk hoeven te zijn, omdat ze al vanuit huis de werkdag kunnen beginnen.

Bron: Transport-online.nl

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders uitgesteld

De gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders is uitgesteld. De richtlijn gaat niet in per 1 januari 2021 zoals eerder aangekondigd. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBR laten weten. De omstandigheden rondom corona hebben gezorgd voor vertraging in het wetgevingstraject, meldt TLN maandag.

In de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders zijn wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op de nascholingscursussen voor de code 95. Vermoedelijk wordt de ingangsdatum 1 april 2021.

Bron: Transport-online.nl

Digitale handhaving op handheld telefoongebruik

Even een appje beantwoorden of een telefoonnummer opzoeken in de auto of vrachtwagen, veel weggebruikers doen dat. Maar het levert een groot risico op voor de verkeersveiligheid. Afleiding speelt steeds vaker een rol bij verkeersongevallen. Daarom gaat het Openbaar Ministerie vanaf maandag 16 november de handhaving op het vasthouden van mobiele devices intensiveren. Met slimme camera’s, die automatisch overtredingen doorsturen naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Dat kan een boete van 240 euro opleveren.

“Doe jij wel eens een paar seconden je ogen dicht achter het stuur?”, vraagt Achilles Damen, verkeersofficier bij Parket CVOM zich af. “Dat wil niemand, want dat voelt heel onveilig. En dat is het ook. Maar een paar seconden je aandacht op je mobiele telefoon richten is hetzelfde. Je ziet even niks om je heen. Die paar tellen kunnen het verschil maken tussen veilig thuiskomen en het veroorzaken van een ongeval.”

Bron: Transport-online.nl

CO2-uitstoot bij batterijproductie daalt

De CO2-uitstoot bij de batterijproductie is de afgelopen jaren snel gedaald en zal verder dalen. Dat is een van de conclusies van een studie naar de impact van batterijproductie op de CO2-emissies tijdens de levenscyclus van elektrische vrachtvoertuigen.

Deze studie is onderdeel van het handboek Stream Goederenvervoer, waarvan onderzoeksbureau CE Delft in opdracht van de Topsector Logistiek een update heeft verzorgd.

MEER EN MINDER CO2-UITSTOOT 

Uit de studie blijkt dat de batterijproductie voor een toename in de CO2-emissies zorgt bij de productie van voer- en vaartuigen. Maar dat wordt meer dan gecompenseerd door de afname van emissies in het gebruik. Dat verschil zal nog groter worden naarmate batterijen efficiënter geproduceerd worden, de levensduur van de batterij toeneemt en de CO2-emissies van elektriciteitsproductie afnemen.

STREAM GOEDERENVERVOER 2020

Stream Goederenvervoer 2020 is een handboek met emissiefactoren per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart zeevaart en luchtvaarttransport. Nieuw in Stream 2020 zijn de kentallen voor luchtvracht en een hoofdstuk over de emissies van voertuigproductie en infrastructuurgebruik. Aanleiding voor deze update is dat door Europese voertuignormen en vlootvernieuwing, overheidsbeleid en technische vooruitgang, de emissies van transport sinds 2014 (basisjaar in Stream 2016) zijn veranderd. Daarnaast zijn vanuit metingen aan voer- en vaartuigen nieuwe inzichten ontstaan over de werkelijke emissies van voertuigen. 

Onder de naam Stream (Studie naar TRansportEmissies van Alle Modaliteiten) publiceert CE Delft al een aantal jaar rapporten met emissiekentallen van transport. De emissiekentallen uit de Stream-studies worden veelvuldig gebruikt door beleidsmakers, bedrijven, onderzoekers en adviseurs voor het maken van beleidsafwegingen omtrent vraagstukken op het gebied van modal shift, wagenparkvernieuwing en footprinting.

Bron: Transportlogistiek.nl

Coronacrisis leidt tot extra blijvende kosten

Volgens het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ is het totale kostenniveau in de logistieke sector in 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Maar dat is niet het hele verhaal, betoogt coo Jurgen Mook van Nedcargo. “Veel kosten die bedrijven moeten maken vanwege de coronacrisis zijn niet meegenomen in de berekeningen. Daarnaast voorzien wij dat veel van deze kosten blijvend zijn, ook nadat corona verslagen is.”

In 2020 bleven de cao-lonen gelijk. De loonkosten daalden zelfs iets omdat werknemers in 2019 een eenmalige uitkering kregen in het kader van de ‘waarde vakantiedag’. De brandstofkosten waren iets lager. Panteia becijfert in het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ een gerealiseerde kostenontwikkeling tussen de -0,7 (bestelautovervoer) en 0,6 procent (internationaal vervoer).

EXTRA UITGAVEN DOOR CORONACRISIS

Het Panteia-rapport vormt de basis voor de NEA-index. Maar niet alle kosten zijn meegewogen, aldus stelt Nedcargo-coo Jurgen Mook. “De coronacrisis brengt extra uitgaven voor logistieke dienstverleners, onder meer door toegenomen wachttijden en de aanschaf van beschermingsmiddelen.”

VERBORGEN KOSTEN

Volgens een onderzoek van de Franse branchevereniging Transport et Logistique de France is een bedrijf per medewerker per dag ongeveer € 2,50 kwijt aan mondmaskers, handgel en handschoenen. Voor warehouses becijferde de organisatie de kosten voor onder meer desinfecteren op € 0,15 per vierkante meter. “Daar komen wij ook ongeveer op uit”, zegt Mook. “En dan zijn er ook nog allerlei verborgen kosten. Zoals de tijd die het management kwijt is aan de maatregelen en de berichtgeving aan medewerkers over die maatregelen. Verder hadden we het hele jaar al een aanzienlijk hoger ziekteverzuim omdat iedereen voorzichtiger is geworden. Wij houden we nu rekening met een hoger ziekteverzuim in de roosters. Dit doen we nu standaard om calamiteiten op te vangen.”

Mook ziet ook andere coronakosten bij Nedcargo. “Een werknemer is alleen al minimaal 20 minuten per dag extra kwijt aan alle extra handelingen qua schoonmaak hygiëne, eenrichtingsverkeer, afstand houden en wachten op anderen bij ploegwissels.’

CONTINUÏTEIT

Ondertussen bereidt Nedcargo zich voor op de decembermaand. Altijd een zeer drukke periode, aldus Mook, maar anders dan de ‘hamsterpiek’ in maart van dit jaar. “We zien goede initiatieven van onder andere Kruidvat om de inkoop piek van de consumenten te spreiden. Dat is goed om besmetting tegen te gaan, en het helpt ons om alle dc’s goed te bevoorraden. Wij zorgen dat we voldoende capaciteit hebben zodat iedereen zijn kerstboodschappen kan doen.”

MAATREGELEN

Mook voorziet dat de maatregelen niet snel afgebouwd zullen worden. “Het is bijna logisch dat dit het nieuwe normaal wordt. Ook na corona. Want alleen met dit soort maatregelen houden we ook volgende virussen buiten de deur. Wij verwachten zeker heel 2021 en 2022 met coronamaatregelen rekening te moeten houden.”

Aan het begin van de coronacrisis riepen Jurgen Mooks collega-directieleden Diederik Antvelink en Roderick de la Houssaye de overheid op om de klimaatambities door te zetten.

Bron: Transportlogistiek.nl

Te weinig files voor onderzoek matrixborden

Er staan door corona op dit moment te weinig files voor een proef met matrixborden die de maximumsnelheid altijd weergeven. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

In november zou het experiment met de nieuwe matrixborden, die boven de snelweg hangen, van start gaan. Nu tonen ze alleen bij filevorming de aangepaste maximumsnelheid, maar de Kamer wil dat automobilisten altijd de maximumsnelheid daarop kunnen zien.

De minister denkt dat mensen misschien minder goed op de borden letten als ze altijd aanstaan. Dat zou bij filevorming slecht zijn voor de verkeersveiligheid. Maar om dit in de praktijk te testen, zijn er toch echt eerst files nodig.

Door de nieuwe coronamaatregelen zijn de snelwegen de afgelopen weken weer rustiger geworden. Mocht het verkeer weer aantrekken, dan kan de proef direct van start gaan.

Veel van de huidige matrixborden zijn niet geschikt voor de maatregel. De oude halogeenborden moeten eerst worden vervangen door LED-borden. Het is nog niet bekend wanneer die vervanging klaar is, maar het werk nog tot zeker 2027 duren.

Bron: Transport-online.nl

35% transportbedrijven maakt gebruik van noodmaatregelen

De transportsector gaat nog steeds gebukt onder de coronacrisis, concludeert TLN na een rondgang langs de leden. Bij 90% van de bedrijven groter dan 50 werknemers zitten medewerkers thuis door corona-achtige klachten of quarantaine.

Bron: Nieuwsblad Transport

Green Planet wil waterstoftrucks de weg op brengen

Vijftig zero-emissie vrachtwagens op de weg brengen: dat is het doel van Green Planet, een tankstation nabij Pesse dat alternatieve brandstoffen aanbiedt. Daarom dient het bedrijf bij overheidsdienst RVO een ambitieus plan in voor de DKTI-subsidie ‘Learning by using’. Het initiatief wordt gesteund door Sent Waninge, TVM Verzekeringen en ING.

Learning by using is door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in het leven geroepen om bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie vrachtwagens een kans te geven. De subsidie staat volgens Green Planet garant voor een deel van de kosten voor de experimentele ontwikkeling, de aanschaf van de voertuigen en de tank- en laadinfrastructuur.

De RVO heeft verschillende zogenoemde DKTI-subsidies die staan voor Demonstratie Klimaattechnologieën en Innovaties. De subsidie geeft bedrijven de mogelijkheid samen ervaring op te doen en kennis te delen op het gebied van zero-emissie transport. In tegenstelling tot de eerdere DKTI’s, gaat het dit keer niet om een proeftuin, zo legt Emile Keuter – adviseur New Energy bij Green Planet – uit. “Het gaat om het daadwerkelijk realiseren van een reductie in uitstoot en ervaring opdoen door het inzetten van meerdere waterstoftrucks en batterij-elektrische trucks bij één bedrijf. Tot nu toe ging het vaak om een enkele auto.”

Subsidie
En daar is genoeg animo voor, merkt Keuter. “De bedrijven die we benaderen zijn ontzettend enthousiast. Dat is een goed teken vanuit de markt. We zien dat de grotere spelers interesse hebben, maar ook kleinere bedrijven vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Een subsidie kan hen helpen bij het realiseren van hun doelstellingen.”

Unieke samenwerkinG
Binnen de plannen werkt Green Planet samen met transportbedrijf Sent Waninge, verzekeraar TVM en bankbedrijf ING. Het samenwerkingsverband zet zich in voor het wegnemen van zoveel mogelijk barrières. “Het aanschaffen van een zero-emissie vrachtwagen kan een grote stap zijn en er zijn flinke kosten aan verbonden”, licht Keuter toe. “We hebben daarom gekeken waar de knelpunten liggen en hoe we die kunnen oplossen.”

Zo biedt TVM voor dit bijzondere risico op maat gemaakte oplossingen, wil ING geïnteresseerden helpen met het financieren van het niet-subsidiabele deel van de aanschaf tegen een aantrekkelijke rente en zorgt Green Planet voor voordelige tarieven voor het tanken van waterstof en het opladen van de voertuigen.

Bron: Transport-online.nl