Flink meer bedrijfswagens gestolen in eerste kwartaal

Het aantal gestolen bedrijfswagens is in de eerste drie maanden van het jaar fors toegenomen. Dat komt naar voren uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV), een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de politie en het Verbond van Verzekeraars.

Het aantal gestolen bestelbusjes steeg met ruim 40 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar tot 460 stuks. Van vrachtwagens werden er twintig gestolen, wat een verdubbeling betekende.

Vrachtwagens worden vaak voor de lading gestolen en worden dan ook in twee derde van de gevallen teruggevonden. Bij bestelbusjes is dat heel anders. Die worden eerder voor de onderdelen gestolen en verdwijnen naar Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het terugvindpercentage is hier maar 30 procent.

Dieven van bestelbusjes lijken een voorkeur te hebben voor Duitse merken. Van de gestolen busjes is 65 procent van de merken Mercedes-Benz en Volkswagen.

André Bouwman van het LIV roept op tot meer preventie, zowel door fabrikanten als eigenaars van de busjes. “Een goed alarmsysteem en een bescherming van de laadruimte wegen echt op tegen het risico van diefstal.”

Bron: Transport-Online

Stijging aantal failliete wegtransporteurs zet door in eerste kwartaal 2020

De toename van het aantal failliete wegvervoerders heeft doorgezet in het eerste kwartaal van dit jaar. Tussen begin januari en eind maart gingen 26 transporteurs op de fles, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het is voor het vierde kwartaal op rij dat het aantal bankroetgevallen is toegenomen.deeldheid.

Bron: Nieuwsblad Transport

Ondernemers willen tijdens coronacrisis minder gedoe aan de grens

Meer Europese en internationale samenwerking is nodig om tijdens de coronacrisis de handel en het grensoverschrijdend verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale actieagenda, die ze aanbieden aan minister aan Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

“Aan de Europese binnengrenzen is gedoe, we strijden om schaarse medische hulpmiddelen en migranten zijn bang om weer terug te gaan naar de landen waar ze tot voor kort met succes werkten. Meer dan ooit vraagt deze tijd om internationale samenwerking in plaats van strijd”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Zijn collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland vult aan: “Veel mkb-bedrijven zijn afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten. Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden. ”

Meer Europese en internationale samenwerking is nodig om tijdens de coronacrisis de handel en het grensoverschrijdend verkeer van personen goed te laten verlopen. Anders komt de klap van de mondiale crisis nog harder aan. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een speciale actieagenda, die ze aanbieden aan minister aan Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel).

“Aan de Europese binnengrenzen is gedoe, we strijden om schaarse medische hulpmiddelen en migranten zijn bang om weer terug te gaan naar de landen waar ze tot voor kort met succes werkten. Meer dan ooit vraagt deze tijd om internationale samenwerking in plaats van strijd”, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer. Zijn collega Jacco Vonhof van MKB-Nederland vult aan: “Veel mkb-bedrijven zijn afhankelijk van buitenlandse toeleveranciers of klanten. Het is van belang om nu de grenzen zo goed mogelijk open te houden. ”

Bron: Transport-Online

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig vanwege coronacrisis

Door de COVID-19-maatregelen van het kabinet zijn de mogelijkheden om het rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen, heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten dat er een tijdelijke oplossing komt: alle rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Van Nieuwenhuizen komt met deze tijdelijke versoepeling na overleg met haar collega-minister van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars. Mensen die voldoen aan de voorwaarden voor deze regeling, kunnen tot 1 juni 2020 blijven rijden met hun verlopen rijbewijs. Ze blijven verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden.

De maatregel geldt voor mensen die een rijbewijs hebben met een geldigheid van tien jaar. Ook de rijbewijzen die eens in de vijf jaar verlengd moeten worden, vallen onder deze regeling. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte medische beperking die elke vijf jaar een keuring krijgen.

Mensen waarvan het rijbewijs korter geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie jaar, kunnen geen gebruik maken van deze maatregel. Hun rijbewijs moet vaker worden verlengd omdat vanwege een medische aandoening de rijvaardigheid regelmatig door een arts beoordeeld moet worden. Dat is belangrijk met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Ook inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat, vallen onder de regeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

De minister geeft in de Kamerbrief aan dat een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 aan de orde kan zijn, mocht dat nodig blijken. Daarover neemt ze een besluit als er binnenkort meer bekend is over de duur en gevolgen van de toekomstige COVID-19-maatregelen.

Eerder deze week besloot Van Nieuwenhuizen al om de geldigheid van verschillende andere certificaten, bewijzen, (deel)examens en ook het theorie-examen voor het rijbewijs te verlengen.

Bron: Transport-Online

Verhuizingen in Frankrijk verboden

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers tot nader order verboden zullen zijn, behalve in uitzonderlijke situaties.

Alleen in geval van noodsituaties op sociaal- en gezondheidsgebied en bij groot gevaar zijn verhuizingen toegestaan, evenals essentiële bedrijfsverhuizingen en verhuizingen die noodzakelijk zijn in het kader van de organisatie van zorg. Hiervoor zullen de werkgeversorganisaties OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) een gids van goede praktijken opstellen, afhankelijk van de verschillende situaties die zich bij verhuizingen kunnen voordoen, om de veiligheid van de verhuizers en hun klanten te waarborgen.

Bron: TLN.nl

Premier Rutte bezoekt door corona getroffen transportondernemers

Minister-president Mark Rutte bezocht vandaag twee van de vele transportondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. Hij was te gast in het Westland bij Lievaart en de Daily Logistics Group. De ondernemers informeerden hem over het wegvallen van werk. De premier stak hen een hart onder de riem: ‘Complimenten aan de hele sector. Laten we hopen dat we de schade kunnen beperken en het weer allemaal een beetje normaal wordt in Nederland. Daar gaan we aan werken. Dank jullie wel!’

Beide bedrijven gaven de premier inzicht in de huidige situatie bij hun bedrijven. Van de 58 vrachtauto’s die het transportbedrijf Lievaart telt staan er nu 40 stil. Het bedrijf vervoert bloemen naar Italië, maar na het instellen van de quarantaine in dat land ligt het bloementransport volledig stil. De transporteur kon zijn chauffeurs een paar weken inzetten voor het transport van levensmiddelen tijdens de hamsterpiek bij grote supermarktketens. Ook stuurde Lievaart zelfs lege vrachtwagens naar Italië om er WC-papier op te halen. Dit waren slechts tijdelijke opdrachten.

Vanwege Pasen is deze tijd voor de transporteur normaal de drukste periode van het jaar. Rond Moederdag op de tweede zondag van mei is het gewoonlijk erg druk. Lievaart hoopt dat de situatie in Italië het tegen die tijd weer mogelijk maakt bloemen te kunnen leveren. Het is extra zuur dat Lievaart er zo’n tien jaar over deed om uit de kredietcrisis van 2008 te komen. Het bedrijf verwacht straks weer tien jaar nodig te hebben om uit het coronadal te kruipen.

Transporteur Daily Logistics Group telt 500 vrachtwagens en vervoert diepvriesproducten zoals patat voor fastfoodketens binnen Europa en kreeg te maken met een vermindering van 50 procent. Het bedrijf verzorgt ook het vervoer voor supermarktketens dat gelukkig doorgaat. De onderneming vestigt haar hoop op het blijvende transport van groente en fruit naar het Verenigd Koninkrijk. Maar zij verwacht ook dat het transport van zeecontainers met uit Peru geïmporteerde avocado’s af zal nemen.

TLN-Voorzitter Elisabeth Post nam deel aan het werkbezoek van de premier. Ze is positief over de snelheid waarmee het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) invoerde. “Het behouden van transportbedrijven en de banen binnen deze sector is cruciaal om Nederland draaiende te houden, ook na de coronacrisis”, aldus Post. Ze gaf echter aan dat het wel noodzakelijk is de regeling te verfijnen. Bedrijven die onderdeel zijn van een groter concern, hebben soms geen recht op ondersteuning terwijl ze wel in de problemen zitten en hun personeel niet bij andere delen van het concern aan de slag kan. Ook ondernemingen die afhankelijk zijn van één seizoen, zoals de bloementransporteurs, zijn niet geholpen, omdat de berekening voor steun is gebaseerd op een gemiddelde van een heel jaar.

Bron: TLN.nl