Goederenvervoer over de weg opnieuw gestegen

In 2019 vervoerden Nederlandse vrachtwagens 689 miljoen ton goederen. Dat is 1,3 procent meer dan in 2018. Het wegvervoer door Nederlandse vrachtwagens neemt al toe sinds 2015. Deze toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de hoeveelheid goederen die binnen de Nederlandse landsgrenzen werden vervoerd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het wegvervoer.

In 2018 werden er al meer goederen dan ooit tevoren binnenlands vervoerd door Nederlandse vrachtwagens (548 miljoen ton). In 2019 steeg dit verder met 2,2 procent, naar 560 miljoen ton. Het binnenlands vervoer neemt al toe sinds 2015. Het internationaal door Nederlandse vrachtwagens getransporteerde gewicht aan goederen daalde van 132 miljoen ton in 2018 naar 129 miljoen ton in 2019. Het internationaal goederenvervoer vertoonde de laatste jaren schommelingen: zo was in 2017 nog sprake van een toename van 3,0 procent, in 2016 daalde het internationaal vervoer met 3,5 procent.

De daling in 2019 van het internationaal goederenvervoer door Nederlandse vrachtwagens kwam vooral doordat er minder werd vervoerd vanuit en naar onze buurlanden. Met name het vanuit en naar Duitsland vervoerde gewicht daalde, met 4,1 miljoen ton (8,2 procent). Over de Belgische grens werd 1,2 miljoen ton minder vervoerd (2,9 procent).

Ook vanuit en naar Frankrijk (na Duitsland en België de belangrijkste vervoersrelatie) daalde het vervoer (1,9 procent). Het vervoerd gewicht van en naar Scandinavië daarentegen nam met 9,2 procent toe. Het goederenvervoer over de grens met het Verenigd Koninkrijk bleef nagenoeg gelijk.

In 2019 vervoerden Nederlandse beroepsvervoerders 550 miljoen ton aan goederen, 0,2 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee zijn ze verantwoordelijk voor bijna 80 procent van het door Nederlandse vrachtwagens vervoerde gewicht. In het binnenlands vervoer stegen de vervoerde tonnages door beroepsvervoerders met 1,0 procent, terwijl het internationaal vervoer (vanuit en naar Nederland) met 5,4 procent daalde. Van elke 100 ton goederen vervoerd door beroepsvervoerders werd 79 ton binnen de Nederlandse grenzen vervoerd.

Het eigen vervoer, waarbij goederen worden getransporteerd door het bedrijf zelf, kende in 2019 een sterkere toename: 5,8 procent. Ook deze stijging kan worden toegeschreven aan meer transport op Nederlands grondgebied (6,8 procent).

Het binnenlands vervoerde gewicht steeg sinds 2015 vooral doordat er meer bouwgoederen werden vervoerd. Ook in 2019 steeg dit vervoer, met 1,3 procent. Bouwgoederen hebben een aandeel van ruim een kwart in het totale binnenlands vervoer. Wel werd er in 2019 minder zand, grond en grind vervoerd. Deze daling was volledig toe te schrijven aan de laatste twee kwartalen van 2019. In de eerste helft van 2019 steeg het vervoerd gewicht van zand en grond nog met 10 procent.

Bron: Nieuwsblad Transport

Regelen snelheidsverlaging kost in totaal 19 miljoen euro

De operatie om in Nederland de snelheid overdag te verlagen naar 100 kilometer per uur kost in totaal 19 miljoen euro. Dat bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving door De Telegraaf. In eerste instantie werd gesproken over 7 miljoen euro, maar de woordvoerder benadrukt dat het ging om een eerste berekening. De snelheidsbeperking gaat in op 16 maart om 06.00 uur.

Duizenden borden worden vervangen of aangepast. Ook komt er nieuwe software. Dat kost 7 miljoen euro. Daarna zullen onder meer nieuwe hectometerpaaltjes worden geplaatst en komen er aangepaste draaiborden op de spitsstroken. De totale kosten lopen mede daardoor op tot 19 miljoen euro.

Vanaf 16 maart geldt op alle snelwegen tussen 06.00 en 19.00 uur een aangepaste snelheid van 100 kilometer per uur. In de avond en nacht verandert er niets ten opzicht van de huidige situatie.

Bron: Transportonline.nl 2 maart 2020