ABN Amro: transportsector krimpt 6% door corona-uitbraak

De transportsector krijgt in 2020 een krimp van 6% voor de kiezen. Dat voorspelt ABN Amro. De daling geldt voor alle modaliteiten en aanverwante logistieke sectoren, waarbij sommige marktsegmenten harder worden geraakt dan andere. Herstel komt er pas in 2021.Bron: Transportonline.nl 2 maart 2020

De eerste echte coronaproblemen ontstonden eind januari, toen grote delen van China op slot gingen. Ook veel passagiersvluchten van en naar China zijn toen geschrapt. In eerste instantie werd vooral de luchtvracht geraakt. Deze raakte namelijk veel capaciteit kwijt, omdat airlines tegenwoordig veel vracht in passagiersvliegtuigen meenemen.

Ook de zeevaart voelde de gevolgen al snel, omdat veel vracht op de terminals in het Chinese binnenland bleef staan en niet naar de zeehavens werd vervoerd, onder meer doordat er geen chauffeurs en terminalpersoneel waren. Tevens was er minder productie, waardoor schepen minder lading hoefden te vervoeren. Hierdoor besloten rederijen om veel afvaarten te schrappen.

‘Inmiddels is in China sprake van enig herstel’, meldt ABN Amro. ‘De vraag naar luchtvrachtcapaciteit herstelt en doordat er nu minder aanbod is door het wegvallen van veel passagiersvluchten, zijn de vrachttarieven omhoog geschoten. De laatste weken stijgen ook de tarieven voor zeevracht.’

Het Nederlandse achterlandvervoer merkt aanvankelijk nog niet zoveel van de dalende ladingstromen. Dat was echter een kwestie van tijd. Inmiddels zijn de overslagvolumes in de havens aan het dalen en is er dus ook minder lading voor truck, trein en binnenschip. Zo is het aantal zeeschepen in de Rotterdamse haven met 20% gedaald.

De bank verwacht dat pas eind april de toevoer vanuit China op normaal niveau komt. ‘Tot die tijd komt er fors minder lading het land binnen, wat nadelig uitpakt voor bijvoorbeeld dienstverleners in de haven, wegvervoer, binnenvaart en spoor. Normaliter is twee derde van de goederen uit China bestemd voor doorvoer. Ook shortsearederijen en distributiecentra ondervinden dus hinder.’

Inmiddels komen ook in Europa fabrieken tot stilstand, bijvoorbeeld in de auto-industrie en in Italië. ‘Dat zal leiden tot een flinke daling van de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van producten. Daarnaast zijn restaurants, cafés en veel winkels gesloten, zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen, met verdere vraaguitval tot gevolg.’ Als overheden besluiten om de reeds ingevoerde maatregelen te verscherpen, heeft dit nóg grotere gevolgen voor transport en logistiek.

ABN Amro verwacht dat zowel in het eerste als in het tweede kwartaal de vrachtvolumes flink afnemen in vrijwel alle segmenten. Slechts een paar segmenten weten zich nog aan de problemen te onttrekken, zoals het transport van voedsel, de bevoorrading van supermarkten en de pakketbezorging, die het momenteel erg druk heeft doordat consumenten meer online bestellen.

In de tweede helft van dit jaar zullen de consumptie en de industrie kampen met de nasleep van de zware recessie in de eerste twee kwartalen. ‘De volumes blijven dus het hele jaar laag. Doordat winkels, restaurants en cafés weer open gaan en fabrieken weer gaan draaien, zullen de volumes wel wat herstellen.’ De bank verwacht echter dat echt herstel uitblijft tot 2021.

Bron: Nieuwsblad Transport

Corona-grenscontroles hinderen vrije doorgang vrachtwagens

Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met vrachtwagens aan de Europese grenzen. Aan veel grenzen in Europa staan enorme files die zorgen voor lange wachttijden. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten daarom op om de vrije doorgang van vrachtwagens nu met spoed te regelen. TLN is blij met de steun van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), zij heeft TLN toegezegd dit onderwerp te zullen bespreken met de Europese transportministers.

Eerder drong TLN aan op deze maatregel via de International Road Transport Union (IRU). Hierop riep de Europese Commissie de lidstaten maandag op de wachttijd voor vrachtwagens bij de grensovergang te beperken tot een kwartier. TLN ontvangt nog steeds klachten over lange wachttijden aan de grenzen van internationale transporteurs. De branchevereniging vindt het nu de hoogste tijd om de snelle doorgang van vrachtwagens aan de grens daadwerkelijk te realiseren. TLN-voorzitter Elisabeth Post: “De corona-grenscontroles mogen nu niet langer het vrachtvervoer hinderen van vitale goederen zoals levensmiddelen, medicijnen en medische hulpmiddelen. De vrije en snelle doorgang van het vrachtverkeer aan de grens is cruciaal tijdens deze crisis.”

De wegbeheerders in de verschillende lidstaten moeten snel slimme oplossingen invoeren om te voorkomen dat vrachtauto’s en ander verkeer samen in een file terechtkomen. Het vroegtijdig scheiden van het goederenvervoer en het personenvervoer met een ‘Green Lane’ waarin vrachtwagens voorrang krijgen kan hierbij helpen. Ook zullen de lidstaten moeten zorgen voor een vlotte doorstroming van vrachtwagens aan de grens door de inzet van voldoende beambten die de corona-grenscontroles uitvoeren.

TLN houdt bij welke grensovergangen de langste wachttijden hebben. De beruchtste grensovergang bij Oostenrijk met Hongarije voert de lijst aan met een gemiddelde lengte van 20 kilometer, resulterend in tientallen uren wachttijd. Maar ook de grensovergangen vanuit Italië naar Zwitserland lopen al gauw op tot 3 uur wachttijd. Op de A16, van afslag Rijsbergen tot aan de Belgische grens stond deze week een file waarvan de lengte op sommige momenten zo’n 5 kilometer bedroeg. Dit bracht een wachttijd met zich mee van maximaal 3 kwartier, zelfs buiten de spits. Ook bij andere grensovergangen naar België stond het verkeer vast. Dat gebeurde op de A4 vanuit Bergen op Zoom, op de A67 vanuit Eindhoven en op de A76 vanuit het Limburgse Stein.

Bron: Transport-online.nl

PostNL: grote drukte bij pakketbezorging en veel kaarten

Door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus stijgt het aantal online bestellingen in Nederland en België op dit moment sterk. Door het grote aantal bestellingen, de impact van de maatregelen (zoals afstand bewaren en contactloos bezorgen) en het hogere ziekteverzuim kan er lokaal vertraging ontstaan bij de pakketbezorging. De postbezorging verloopt op dit moment volgens plan. Om te laten weten dat we aan elkaar denken in deze moeilijke tijd worden er veel kaarten verstuurd.

Herna Verhagen, CEO PostNL: “Dat wij onze post- en pakketbezorging in deze situatie kunnen voortzetten zodat de mensen thuis kunnen blijven is een enorm groot compliment aan iedereen die bij of voor ons werkt. Natuurlijk onze bezorgers die de straat op gaan en overal post en pakketten bezorgen. Maar zeker ook alle mensen daarachter: sortering, voorbereiding, transport en alle anderen in onze logistieke operatie. Ik ben trots en heb veel respect voor onze mensen, die met hun inzet bezorging van post en pakketten mogelijk blijven maken. We vragen iedereen om onze mensen de ruimte te geven zodat zij hun werk veilig kunnen blijven doen.”

Doordat mensen thuis blijven en winkelketens de deuren sluiten stijgt het aantal online bestellingen op dit moment sterk. Het gemak van online winkelen is nu veranderd in een noodzaak om aankopen te doen bij webshops. PostNL doet er alles aan om alle bestellingen zo veel mogelijk op tijd te blijven bezorgen, maar door de drukte, de maatregelen en het ziekteverzuim kan er lokaal vertraging ontstaan. Informatie daarover is beschikbaar in track&trace en op de website van PostNL.

PostNL maakte eerder bekend de bezorging van post en pakketten zoveel mogelijk voort te zetten. Dit zorgt er immers voor dat mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. Dat ouderen en kwetsbare groepen in onze samenleving in contact blijven met hun naasten. En dat bedrijven hun klanten kunnen bereiken, wat bijdraagt aan het instandhouden van het maatschappelijke verkeer. Voorwaarde is wel dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken en de richtlijnen van het RIVM kunnen worden nageleefd. PostNL past processen en werkplekken voortdurend aan als de richtlijnen dat voorschrijven. Dat kost tijd en leidt in sommige gevallen tijdelijk tot vertraging.

Bron: Nieuwsblad Transport

Transportsector slaat handen ineen om bedrijven en werknemers te helpen

De sector transport en logistiek slaat de handen ineen om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex zijn blij met de toegezegde overheidssteun maar er is meer nodig. De organisaties werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen.

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland: “Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk werkgevers hun bedrijf kunnen voortzetten en dat daardoor werknemers werk en inkomen kunnen behouden. We zoeken daarbij naar concrete en praktische oplossingen. En op dit moment zien we dat door de corona-maatregelen transportbedrijven die werken voor supermarkten kampen met ondercapaciteit, terwijl bij transporteurs die werken voor de horeca juist sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum bij STL gaan we kosteloos de ontstane vraag en het aanbod bij elkaar brengen.”

Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport & Logistiek: “Daarnaast moeten de we arbeidsomstandigheden op peil houden, zodat met name chauffeurs hun werk fatsoenlijk kunnen blijven doen. Chauffeurs zijn een vitaal beroep in ons land. We moeten juist nu zorgen voor goede faciliteiten. Denk daarbij aan sanitaire voorzieningen. We vragen daarbij ook andere partijen uit de sector, zoals tankstations en wegrestaurants met ons mee te werken. We zullen hiervoor de komende dagen een campagne lanceren om aandacht voor de chauffeur te vragen.”

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor de uitvoering van de maatregelen. Willem de Vries, directeur van STL: “Als eerste zetten we het mobiliteitscentrum bij STL in om vraag en aanbod van transportbedrijven bij elkaar te brengen. We doen dit in deze periode voor chauffeurs van alle transportbedrijven. Iedereen kan zich aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar. Dan gaan onze professionals kosteloos aan de gang om vraag en aanbod te matchen.

Het mobiliteitscentrum en de campagne zijn de eerste stappen die we zetten als onderdeel van andere initiatieven die nog in ontwikkeling zijn.

Bron: Nieuwsblad Transport

Coronavirus legt distributiecentra groothandels lam

Het contrast is groot. Distributiecentra en chauffeurs van supermarkten kunnen het werk amper aan door het coronavirus. In de dc’s  van de horecagroothandels is het werk ingestort. Het vertrouwen en de logistieke creativiteit niet.

Waar de distributiecentra van supermarkten alle zeilen moeten bijzetten om de producten (op tijd) geleverd te krijgen, hebben de horecagroothandels hele andere uitdagingen.

De sluiting van de horeca, slaat een flinke slag in de omzet en dus ook in de werkzaamheden in de magazijnen. Ook bij Bidfood. “Het sluiten van de horeca is een flinke klap voor Bidfood beaamt het bedrijf. “Omdat dit een segment is waarin we de laatste jaren sterk gegroeid zijn. Het betreft een substantieel deel van onze omzet.”

Maar de business valt niet stil. De levering aan de zorg gaat gewoon door. Daarnaast gaan steeds meer horeca bezorgen. “Wij ondersteunen hen met de nodige tools, zoals het opstarten van een bestelsite binnen één dag, zodat ondernemers afhaal- en/of bezorgmaaltijden kunnen gaan aanbieden. Ook bedrijfscatering blijft doorlopen, maar wel op een lager niveau. Dus ja een flinke klap, maar we liggen zeker niet stil.”

De logistiek dus ook niet. “Onze klanten blijven leveren is ons voornaamste doel. En dat lukt, de voorraden zijn op orde en de ritten worden gereden. Indien nodig voegen we ritten samen en optimaliseren we. Wij proberen onze mensen in te zetten waar ze het hardst nodig zijn. Een aantal van onze pendel vrachtwagens is inmiddels ingezet om de distributie van Albert Heijn te ondersteunen. Mooie samenwerking in de food keten.”

Desondanks ontkomt ook Bidfood niet aan werktijdverkorting voor een deel van zijn werknemers. Aantallen wil het bedrijf niet geven, evenmin uitspraken over de gevolgen op korten en lange termijn.

Ook bij Hanos is ‘de impact groot.’ Inhoudelijk wil het bedrijf niet reageren op  vragen. Op de site is wel te lezen dat de groothandel de inmiddels bekende maatregelen heeft getroffen als: desinfecterende handgel voor chauffeurs en aanpassing van routes maximaal 1 afleverpunt per adres.

Sligro wil helemaal niks zeggen over de ontstane situatie, dat zou ‘beursgevoelig’ zijn. Wel laat het bedrijf weten zijn bedrijf open te willen stellen voor consumenten.  Het kabinet heeft daar zojuist toestemming voor gegeven.

Leveranciers aan de horeca worden ook in staat gesteld hun onverkochte voorraden aan te bieden aan consumenten. Op donderdag 19 maart gaat het non-profitplatform www.etenover.nl live. Het noodplatform is een initiatief van leveranciers, producenten, communicatiebureau Shoot My Food, inspiratieplatform Food Inspiration en netwerkorganisatie Foodservice Network. etenover.nl.

Bron: Logistiek.nl

Grenscontroles binnen EU leiden tot monsterfiles

Grenscontroles binnen de Europese Unie in de strijd tegen het coronavirus hebben tot monsterfiles geleid. Er zijn meldingen dat truckers, maar ook families met kinderen twintig tot dertig uur moeten wachten, vooral aan de Duits-Poolse grens. Ook bij de Oostenrijks-Hongaarse grens staan lange rijen. Het Rode Kruis waarschuwt voor onmenselijke toestanden.

Bron: Nieuwsblad Transport

Coronavirus: bouw distributiecentra gaat door, maar onzekerheid groeit

De coronacrisis laat de bouwers van distributiecentra niet ongemoeid. Buitenlandse bouwvakkers verlaten niet en masse de bouwplaatsen – zoals eerder deze week werd gesuggereerd – en de bouw van nieuwe DC’s gaat onverminderd door met in achtname van de voorschriften van het RIVM. Toch is het onzekerheid troef bij zowel bouwers, logistiek vastgoed ontwikkelaars en makelaars die zeggen met alles rekening te houden.

Ondanks dat de bouw van distributiecentra op dit moment niet volledig plat ligt in Nederland begint de logistieke vastgoedmarkt inmiddels de eerste gevolgen van het coronavirus langzaam te voelen. Door het stilvallen van de containeroverslag in januari en februari in China, zien analisten vraaguitval ontstaan van de logistieke markt in de haven van Rotterdam. Europa en Nederland voelen de pijn pas acht à tien weken later.

Het echte goederentekort zal dus pas in april en mei voelbaar zijn. Bedrijven komen dan met lege distributiecentra te zitten, terwijl de huur blijft doorlopen. Als die situatie te lang aanhoudt, kunnen ze in zwaar weer terechtkomen, voorspelde een logistiek vastgoedexpert eind vorige week al. “We zien nu dan ook dat sommige logistieke dienstverleners al leegstand krijgen in hun warehouse en dat zal de komende maanden alleen maar toenemen”, verwacht Menno van Boxtel, Head of Industrial & Logistics Cushman & Wakefield.

Volgens de logistiek vastgoed specialist is de bouw van nieuwe distributiecentra al deels al stil komen te liggen door de stikstof– en PFAS-problemen. “Daar komt nu bij door de coronacrisis dat bouwplaatsen het met minder mensen moeten doen.”

Bouwbedrijf Hercuton, dat in Nederland op dit moment diverse distributiecentra in aanbouw heeft, merkt nog niet dat er Oost-Europese bouwvakkers massaal het werk neerleggen om terug te keren naar hun vaderland. “Op dit moment liggen er geen bouwprojecten en we ontvangen ook geen signalen dat projecten stil zijn komen te liggen maar we hopen dat dat zo blijft”, zegt Susan van der Geld van Hercuton.

Ook zijn er volgens Van der Geld geen geluiden dat Oost-Europese bouwvakkers van plan zijn om te vertrekken. “We hebben daar niets over gehoord. Wat we nu vooral merken is dat potentiële opdrachtgevers een stuk voorzichtiger zijn geworden met het verlenen van opdrachten want wat gaat deze crisis voor gevolgen hebben voor de economie.”

Fred Eggenhuizen, sales manager bij Unibouw in Gemert, zegt eveneens dat de bouw van distributiecentra gewoon doorgaat. “Met alle daarvoor benodigde maatregelen. We hebben onze opdrachtgevers wel geïnformeerd met de boodschap dat er moment een situatie is ontstaan die voor iedereen niet te voorspellen is en hoe die zich verder gaat ontwikkelen. We hebben allerlei deadlines afgesproken maar het kan zijn dat door overmacht het een en ander gaat verschuiven. Op dit moment is het zo dat onze mensen doorwerken op de bouwplaatsen en het kantoorpersoneel werkt allemaal thuis.”

Unibouw heeft protocollen opgesteld om te voorkomen dat buitenlandse bouwvakkers vertrekken. Eggenhuizen: “Poolse werknemers die voor ons werken zijn meestal in dienst van onze leveranciers en onderaannemers. Daarvoor hebben we hele protocollen in de bouwkeet liggen in zowel Nederlands, Duits, Engels als Pools. Onze teamleiders hameren er op dat iedereen zich hieraan houdt. Meer kunnen we niet doen.”
Het bouwbedrijf uit Gemert bouwt op dit moment vijf grote distributiecentra verspreid over het land. “Die projecten gaan gewoon door en mensen sturen we naar huis zodra ze griepverschijnselen vertonen. Wij raken niet in paniek en zullen onze projecten blijven opleveren.”

Dat geldt ook voor Heembouw, maar het bedrijf is volgens commercieel directeur Rinus Verhey extra alert op personeel dat op de bouwplaats verschijnt, waarvan familieleden ziek thuis zitten. “Met onze partners en toeleveranciers hebben we daarover strenge afspraken gemaakt. Iedereen die de bouwplaats op wil, wordt vooraf gescreend. Er wordt op de bouwplaats bijvoorbeeld niet meer gelijktijdig geschaft. Vooralsnog werkt dat goed en dat is mede te danken aan het feit dat we binnen het bedrijf een speciaal corona-team hebben ingesteld. Door het zo te managen gaat het nog tot op heden. Ik verwacht ook dat deze crisis veel langer gaat duren dan een paar weken.”
Verhey heeft nog geen berichten ontvangen dat Oost-Europese bouwvakkers huiswaarts keren. “Wij hebben Poolse bouwvakkers aan het werk maar daarvan is het meerendeel gewoon woonachtig in Nederland.”

Vreemdgenoeg signaleert Verhey dat de tenders voor de bouw van nieuwe distributiecentra gewoon doorgaan. “Wat dat aangaat, zit er op op dit moment een tweedeling in de logistiek vanuit bijvoorbeeld de sierteelt komt bijvoorbeeld helemaal niets en de e-commerce loopt wel door. Wat we ook zien is dat bedrijven met voorraden aan het schuiven zijn omdat de vrees bestaat grenzen helemaal dicht gaan. We kreeg bijvoorbeeld deze week een aanvraag voor een tijdelijke opslaglocatie van 7.000 vierkante meter van zeven weken. Dat zijn hele gekke vragen, maar dat duidt er op dat bedrijven opslaglocaties in andere landen gaan spreiden om leveringen te kunnen garanderen.”

Bij logistiek vastgoed ontwikkelaar DHG in Schiedam is de kantoorbezetting minimaal en de rest van het personeel werkt ook thuis. ‘Buiten’ lopen de bouwprojecten gewoon door zegt Richard Elich. “We zijn voor twee grote partijen bezig waaronder een huurder uit Duitsland. Daar waren we in het begin best wel bevreesd over door het coronavirus, maar die opdrachtgever heeft aangegeven dat de bouw gewoon door kan gaan. Wat we wel zien is dat het aantal bezichtigingen afneemt want bedrijven mogen dat ook niet meer.”

Net als bij Unibouw en Hercuton heeft Elich nog geen signalen ontvangen dat bij lopende projecten buitenlandse bouwvakkers de bouwplaats verlaten. “We hebben hierover nog niets van onze aannemers gehoord. Ik sluit echter niet uit dat dit gaat gebeuren en dat dat consequenties met zich mee brengt. Het moet niet te lang duren want het is begrijpelijk dat mensen onzeker worden.”

Aan de opleverdatum van projecten waar DHG al een huurder voor heeft, wil het vastgoedbedrijf ook nakomen. “In Amsterdam hebben we een nieuwbouwproject voor logistiek dienstverlener Logwise, waar een streefdatum aan vastzit. Die willen we ook nakomen, maar op andere plekken waar we op risico bouwen, kunnen we het ons veroorloven dat we een maand of twee later klaar zijn want er zit staat nog geen huurder klaar.”

Adriaan Molenschot, directeur van logistiek vastgoedbedrijf HVBM in Tilburg, stelt vast dat personeel dat bij projecten waar zijn bedrijf bij betrokken is, zich heel goed houden aan de geldende veiligheidsprotocollen. “Ik was gistermiddag op de bouwplaats van het nieuwe distributiecentrum van Decathlon en wat ik daar zag, is dat er niet alleen heel hard wordt gewerkt, maar dat de mensen ter plekke zich allemaal houden aan de regel: hou voldoende afstand houden van elkaar.”

Molenschot zegt te verwachten dat de bouw van distributiecentra van P&M Express in Tilburg, Eriks in Ede en het eerder genoemde Decathlon op schema lopen. “Mei en medio juni moeten die panden worden opgeleverd. Potentiele bedreigingen zijn ziekteverzuim en toeleveranciers die stoppen. Vooralsnog denken we dat dat gaat lukken en prijzen we ons gelukkig dat de mensen op onze bouwplaatsen allemaal gezond zijn.”

Bron: Logistiek.nl

Winkeliers en transporteurs: Coronavirus dwingt tot andere stadslogistiek

Ondernemersvereniging evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen dat gemeenten venstertijden voor het gebruik van vrachtauto’s in de binnenstad voorlopig buiten werking stellen. Volgens de beide organisaties staan venstertijden de door de coronacrisis noodzakelijke aanpassingen in de openingstijden van winkels in de weg.

“De bij ons aangesloten eenmanszaken en winkelketens willen graag bezien of kortere openingstijden kunnen gaan bijdragen aan het opvangen van het omzetverlies veroorzaakt door Corona. Maar omdat venstertijden de levering van goederen in veel steden verplicht voor 11 uur in de ochtend laat plaatsvinden, is dat nu nog geen reëel alternatief”, aldus algemeen directeur van evofenedex, Machiel van der Kuijl.

“Veel van de winkeliers hebben het nu financieel heel zwaar. Om het hoofd boven water te houden willen winkeliers daarom hun deuren pas later op de dag openen. Dan redden ze het net met de kosten voor de inzet van personeel en beperken ze het gebruik van energiekosten. Door verruiming van de venstertijden kunnen transportbedrijven aan de slag blijven voor het beleveren van winkeliers, die open kunnen blijven”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

TLN en evofenedex roepen gemeenten en gemeenteraden daarom op om snel te besluiten tot een tijdelijke opschorting van de werking van venstertijden. “Dat zou echt zoveel mkb’ers en transporteurs helpen de impact van corona op binnenstedelijke winkelcentra te beperken”, besluit Van der Kuijl.

Bron: Nieuwsblad Transport

Crisisteam transportsector vanwege corona

Er komt een crisisteam voor de transportsector om de gevolgen van de corona-uitbraak voor de sector te beperken. Dat hebben FNV Transport en Logistiek en werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland vandaag besloten. Willem Dijkhuizen, bestuurder FNV Transport en Logistiek: “Vrachtwagenchauffeurs behoren net als zorgmedewerkers tot de cruciale beroepen. Terwijl in het distributievervoer het werk niet aan te slepen is, ligt het vervoer van bloemen helemaal stil. Daar moeten we samen slimme oplossingen voor verzinnen.”

Het belangrijkste doel van het crisisteam is het voorkomen van faillissementen en het behoud van werk en inkomen. Dijkhuizen: “De sector biedt werk aan z’n 8.000 bedrijven en 160.000 werknemers waarvan 80.000 chauffeurs. Onze chauffeurs zijn vakmensen; ze hebben enorm geïnvesteerd in het behalen van hun diploma’s. Wij willen deze mensen behouden voor de sector.”

De afgelopen week kreeg FNV tientallen telefoontjes van boze en ongeruste chauffeurs. Steeds vaker wordt hen de toegang ontzegd tot het bedrijf waar ze moeten laden en lossen. Dat betekent niet alleen dat chauffeurs nergens kunnen lunchen of een kopje koffie kunnen drinken. Ook een toiletbezoek is niet mogelijk, laat staan dat ze ergens hun handen kunnen wassen. Dijkhuizen: “Door de extra drukte lopen de wachttijden bij de opdrachtgevers juist op. Chauffeurs moeten juist dan gebruik kunnen maken van goede voorzieningen.”

Nu alle horeca dicht moet, betekent het ook dat chauffeurs niet meer terecht kunnen bij wegrestaurants. FNV wil dat voor chauffeurs een uitzondering gemaakt wordt. “Dit is een extra probleem erbij. Als je meerdere dagen onderweg bent wil je een gezonde maaltijd kunnen eten in restaurants waar je je ook kan opfrissen en naar het toilet kan. We willen dat dat soort zaken zo snel mogelijk geregeld worden”, aldus Dijkhuizen. “We hebben bij TLN, maar ook in Europa, waar de Transportraad morgen bijeenkomt, aangegeven dat sommige maatregelen echt niet kunnen wachten.”

Bron: Nieuwsblad Transport

Transport door regering benoemt als cruciale beroepsgroep

De regering heeft een lijst opgesteld van cruciale beroepsgroepen. Dit zijn beroepen die de samenleving draaiende houden tijdens het coronavirus. Vrachtwagenchauffeurs die levensmiddelen, olie, kolen, benzine en vuilnis vervoeren behoren tot deze groep, meldt TLN zondagavond.

Dit betekent concreet dat kinderen van vrachtwagenschauffeurs een beroep zouden kunnen doen op kinderopvangmogelijkheden tijdens de periode dat de scholen zijn gesloten vanwege het coronavirus. Zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden.

Deze maatregel geldt eveneens voor werknemers in de zorg, telecom, drinkwatervoorziening etc.

Bron: Nieuwsblad Transport