Acties in transportsector op handen

Onderhandelingen met werkgeversorganisaties TLN/VVT lopen op niets uit. Daarom is zaterdag 22 februari tijdens een bijeenkomst in Nieuwegein met ruim 200 FNV-leden uit de transportsector besloten actie te gaan voeren. “We eisen onder meer 5 procent loon erbij voor alle ruim 158.300 medewerkers in de sector. De werkgevers bieden een loonsverhoging die zelfs onder inflatie uitkomt”, zegt FNV-bestuurder Transport en Logistiek Willem Dijkhuizen.

In de komende weken worden acties bij verschillende bedrijven voorbereid, door op de bijeenkomst speciaal opgerichte actiecomités. De FNV wil naast een verhoging van het loon, goede afspraken over eerder stoppen met werken. Ook moeten alle uren die na de achturige werkdag worden gemaakt, worden geteld als overuren.

Basissalaris te laag

Daarnaast moet er een betere balans komen tussen privé en werk. Nu maken vrachtwagenchauffeurs elke week overuren. FNV vindt dat het structurele overwerk drastisch moet worden teruggedrongen door de werkgevers. “Chauffeurs moeten nu overwerken omdat het basissalaris te laag is. De reiskostenvergoeding, vooral relevant voor werknemers in de logistiek, alsook het afschaffen van de wachtdag bij ziekte, zijn bijvoorbeeld belangrijke punten die kunnen bijdragen aan de verbetering van dat basissalaris”, zegt Dijkhuizen.

Sigaar uit eigen doos

“De voorstellen van de werkgevers liggen mijlenver van ons af”, zegt Dijkhuizen. Leden wijzen de voorstellen van TLN/VVT dan ook resoluut af. “Volgens de wet moet de werkgever bij het bepalen van de waarde van een vakantiedag overwerk en toeslagen meenemen. De werkgevers willen dit doen maar dan wel ten koste van de loonruimte. Een sigaar uit eigen doos dus”, aldus Dijkhuizen. “Ook moet de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken voor de zware beroepen in de cao worden opgenomen. Zo zijn er nog wel wat arbeidsvoorwaarden te noemen, die verbeterd moeten worden om deze sector aantrekkelijk te maken voor mensen om in te werken.”

Arbeidsovereenkomst de norm

De cao wordt voor een grote gedifferentieerde groep medewerkers afgesloten, naast vrachtwagenchauffeurs vallen bijvoorbeeld ook fietskoeriers onder deze cao. Voor werknemers in de koerier- en pakketdienstensector wil de FNV bijvoorbeeld dat een arbeidsovereenkomst de norm wordt. TLN wil de salarissen van koeriers omlaag in plaats van omhoog bijstellen. “Ook hier wordt weer geconcurreerd middels de salarissen van medewerkers in de onderste loonschalen. Weer een duidelijk voorbeeld van de race naar beneden”, stelt Dijkhuizen.

FNV Transport & Logistiek heeft nog niet bekendgemaakt wat de acties zullen inhouden.

Bron: Transportonline.nl 26 februari 2020

Coronavirus zal goederenstroom naar Italië hoe dan ook raken

Ondernemers zetten zich schrap voor de gevolgen van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Noord-Italië. Branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging voor handel en logistiek evofenedex zien vooralsnog geen effecten, maar ze twijfelen er niet aan dat die zullen optreden.

“De uitbraak in Italië is zó vers dat we nog geen effecten zien op de import of export”, vertelt een woordvoerder van evofenedex. “Er zijn in elk geval nog geen goederenstromen stilgevallen.” Volgens haar zijn er nog niet veel vragen van leden binnengekomen over de situatie in Noord-Italië. “Maar het is wachten tot er disruptie ontstaat in de handel tussen Nederland en Italië. Hoe groot die wordt, valt nu nog niet te zeggen.”

Transporteurs willen volgens TLN weten of hun laad- en losplekken zich in afgesloten dorpen, steden of regio’s bevinden. “Helaas hebben we ondanks de nodige telefoontjes met bedrijven die op Italië rijden, nog geen beeld van de manier waarop de lokale autoriteiten met de uitbraak omgaan.” Volgens TLN is de virusuitbraak in Italië nu nog niet te merken aan het aantal ritten naar Italië. De brancheorganisatie zegt scherp in de gaten te houden of er wegcontroles worden ingesteld.

Kees de Waard, directeur van Italië-specialist De Waard Transport, zegt dat zijn chauffeurs de gevolgen van de virusuitbraak merken. “Ik heb maandag meteen mondkapjes en desinfecterende zeep besteld en een hygiëneprotocol ingevoerd. Dat wordt door sommige klanten ook verplicht gesteld. Sommige sturen zelfs mondkapjes op die de chauffeur moet dragen tijdens het lossen.”

Deze week vertrekken nog steeds de 50 à 70 gebruikelijke ritten. Wel verwacht De Waard dat dat komende weken minder wordt. “Het aantal orders ligt nu nog niet lager, maar mijn bedrijf gaat hier wel onder lijden. Tijdens de mond- en klauwzeercrisis en de vogelgriepuitbraak werden ook orders geannuleerd.”

Bron: Transportonline.nl 25 februari 2020

Transporteurs onzeker over 1e kwartaal

Veel transporteurs van goederen in Nederland zijn onzeker over de toekomst in het eerste kwartaal van 2020. Voor de langere termijn nemen zij een afwachtende houding aan, maar zijn wel positief. 

Transporteurs zijn tevreden met de financiële resultaten in 2019. De winsten die transportbedrijven maakten, verdwijnen echter weer in het opbouwen van financiële reserves voor economische tegenspoed en investeringen in het bedrijf. Dit zijn de voornaamste conclusies van het jaarbericht 2019 over de conjunctuur van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN), gebaseerd op een enquête onder de leden.

Terwijl de tarieven gelijk bleven steeg de kostprijs in het vierde kwartaal van 2019. Stijgende kosten in combinatie met gelijkblijvende tarieven vertaalden zich in druk op de marges. Vooral de stijgende kosten voor brandstof en personeel noemden de transporteurs als belangrijkste veroorzakers. Daarnaast noemden de respondenten de kosten voor files en de gevolgen van het verbod op het vervoer van grond met PFAS als bron van de kostenstijgingen. Ook dragen de betalingen voor reparaties en verzekeringen bij aan de stijging van de kostprijs.

Over het hele jaar 2019 gaf 42 procent van de transporteurs aan dat de bedrijvigheid steeg. Volgens 47 procent van de respondenten steeg de omzet in het afgelopen jaar. Een derde van de transportbedrijven heeft een tekort aan personeel, waardoor bij een aantal van hen een deel van het wagenpark stilstaat. Van de bedrijven met vacatures geeft 61 procent aan (eind 2018: 63 procent) dat deze moeilijk (45 procent) of zelfs zeer moeilijk (15 procent) zijn te vervullen. 

TLN-leden verwachten grote veranderingen in de komende vijf jaar. Er is onzekerheid over de ontwikkeling van de economie en de invloed van politieke besluitvorming. Op mondiaal niveau gaat het bijvoorbeeld om de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en China; op Europees niveau over de gevolgen van brexit en het Mobility Package. Nationaal is het vraagstuk van de kilometerbeprijzing nog onduidelijk en gaan vervoerders aan de slag met de implementatie van het Klimaatakkoord. Binnen hun eigen bedrijfsvoering hebben ze te maken met de stijgende leeftijd van de medewerkers, de aanhoudende vraag naar nieuwe chauffeurs en een toenemende complexiteit van de sociale wet- en regelgeving. Zoals het ondernemers betaamt, is 56 procent van de respondenten desondanks positief over de toekomst op de langere termijn.

Bron: Transport & Logistiek 19 februari 2020

Britten willen grenscontroles voor goederen uit EU instellen

Het Verenigd Koninkrijk wil na de brexit-overgangsperiode dit jaar grenscontroles instellen op goederen die vanuit de Europese Unie worden ingevoerd. Dat zei de Britse minister Michael Gove, die onder meer belast is met de speciale taak de voorzorgsmaatregelen bij een eventuele no-dealbrexit te coördineren.

De Britten zijn nog tot eind dit jaar aan Europese regels gebonden. In de overgangsperiode die sinds de brexit op 31 januari is aangebroken, is het aan Britse en Europese onderhandelaars om tot een handelsakkoord te komen. De EU is voor de Britten de grootste handelspartner.

Volgen Gove zal het Verenigd Koninkrijk buiten de interne markt en buiten de douane-unie vallen. “Dus zullen we klaar moeten zijn voor douaneprocedures en de wettelijke controles die onvermijdelijk volgen”, zo zei hij in een toespraak op maandag. Plannen om de goederenstroom bij een no-dealbrexit te vereenvoudigen worden volgens Gove niet uitgevoerd. Volgens hem hebben bedrijven genoeg tijd om zich aan te passen aan de veranderingen.

Bron: Transportonline.nl 10 februari 2020

We gaan zelf verhuizen

Onlangs hebben wij het pand Geograaf 3 in Duiven aangekocht. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor onze verhuizing. Wij zijn hierdoor in staat nóg meer te groeien met faciliteiten die daar bij horen. Wij kijken er naar uit om straks vanuit deze prachtige nieuwe werkomgeving onze dienstverlening voort te zetten.