(Transport)bedrijven vragen Timmermans om steun voor schoon transport in steden

Volledig ‘schoon’, emissievrij vrachtverkeer in de stad móet opgenomen worden in de door Frans Timmermans aangekondigde Europese ‘Green deal’. Zes toonaangevende Nederlandse bedrijven roepen hier samen met andere Europese bedrijven, een Nederlandse en Europese brancheorganisatie én Natuur & Milieu toe op.

Europees klimaatcommissaris Frans Timmermans kondigde eerder aan binnen de eerste 100 dagen van zijn termijn te komen met een Europese ‘Green Deal’. Het doel van deze deal is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is. Genoemde partijen vragen Timmermans vandaag in een brief extra aandacht voor de inzet (acties en middelen) om emissievrij vrachtvervoer in steden te kunnen verwezenlijken. ‘In navolging op de elektrische auto, is nu het moment om vrachtwagens te verduurzamen. Deze oproep laat zien dat het bedrijfsleven de urgentie ziet en bereid is stappen te zetten, maar daarbij wel steun nodig heeft van de nationale en Europese overheid’, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Bedrijven willen steun voor schone vrachtwagens

De bedrijven, waaronder Unilever en Vos Logistics, geloven in de potentie van emissievrij vrachttransport in steden om de CO2-uitstoot te verminderen, luchtkwaliteit te verbeteren en leefbaarheid in steden te vergroten. De beschikbaarheid van schone vrachtvoertuigen is van groot belang om de afspraak in het klimaatakkoord voor de introductie van de zero emissie zones voor stadslogistiek in 30 tot 40 steden in Nederland in 2025 te kunnen halen.

De partijen vragen om de juiste ondersteuning om de komende jaren concrete stappen te kunnen zetten. CEO van Vos Logistics Frank Verhoeven: ‘Net als veel andere transportondernemingen ambiëren wij emissievrij transport. Technisch is het haalbaar, maar we zijn afhankelijk van het aanbod van goede en betaalbare elektrische voertuigen. Door regelgeving en financiële prikkels kunnen overheden het tempo van deze transitie in belangrijke mate bepalen.’

Belangrijkste aandachtspunten in de brief zijn:

  • Zorg ervoor dat voertuigproducenten meer van deze nul emissie vrachtvoertuigen (batterij-elektrisch of waterstof) gaan produceren
  • Maak schoon goederenvervoer in de stad een van de speerpunten in de Green Deal
  • Start een investeringsfonds voor de aanleg van de benodigde laadinfrastructuur

Stand van zaken in Nederland

De Nederlandse regering gaat in 2020 de transitie naar nul emissie vrachtvervoer stimuleren. Bedrijven kunnen een aanschafsubsidie aanvragen die ten minste 40 procent van de extra kosten ten opzichte een fossiel voertuig zal vergoeden. Op dit moment rijden er volgens het CBS 135 emissievrije vrachtwagens en ruim 3000 elektrische bestelbussen in Nederland. Dat is minder dan 1 procent van alle bedrijfswagens.

Dit komt onder andere doordat er vrijwel alleen test- en omgebouwde vrachtwagens beschikbaar zijn. Wat betreft elektrische bestelbussen is het aanbod van verschillende modellen beperkt. Een groter aanbod van voertuigen is dus cruciaal. Elisabeth Post, voorzitter van TLN: “In lijn met het Klimaatakkoord zet TLN zich in voor de overstap naar zero emissie bevoorrading van de grotere steden. De elektrische vrachtauto’s om dat te kunnen doen moeten er dan natuurlijk wel komen. En voor redelijke prijzen.

Daarom is het van belang dat Brussel scherpe normen stelt waardoor er veel meer elektrische vrachtwagens geproduceerd zullen worden. Tegelijkertijd moeten we in Nederland snel aan de slag om de laadinfrastructuur tijdig op orde te hebben. Zonder dikke kabels in de grond kunnen er geen e-trucks rijden in de binnenstad.”

Initiatief

De oproep is een initiatief van Transport & Environment in samenwerking met nationale milieuorganisaties zoals Natuur & Milieu. De Nederlandse bedrijven die de oproep aan Timmermans ondersteunen zijn: Van der Wal, VOS Logistics, Breytner, Unilever, De Rooy en FastNed.

Bron: Transport Online

 

Lichte economische ontwikkeling in oktober

Een blik op de vervoersmarkt laat zien dat de economische groei in Europa zwak blijft. De beschikbare transportcapaciteit voor het wegvervoer is in oktober met 15 procent toegenomen ten opzichte van september. In vergelijking met het voorgaande jaar was de beschikbare transportcapaciteit in oktober ook 15 procent hoger dan in het voorgaande jaar.

Daarentegen daalden de transportprijzen slechts licht (-1,5%). Dit blijkt uit de huidige evaluaties van de online Transport Market Monitor (TMM), die anoniem door Tim Consult werd gemaakt op basis van transportgegevens van de spotmarkt op het Transporeon-platform.

In oktober is de capaciteitsindex met 15 procent gestegen, van 96,5 indexpunten in september naar 111 in oktober. Ten opzichte van 2018 was de stijging in oktober ook 15 procent. De transportprijsindex daalde van 104,5 naar 102,9 indexpunten. Dit komt overeen met een prijsdaling van 1,5 procent. De transportprijzen waren 6,5 procent lager dan in oktober vorig jaar.

Met een stijging van 0,8 procent is de dieselprijsindex slechts licht gewijzigd ten opzichte van september, deze is wel 4,5 procent hoger dan de dieselprijs van oktober 2018.

Over het algemeen volgde de ontwikkeling van de prijzen en capaciteiten op de transportmarkt in september en oktober 2019 de trend van het voorgaande jaar. “De gebruikelijke seizoensgebonden schommelingen waren dit jaar zwakker. Bovendien is de toename van de capaciteit met name te wijten aan lege vrachtwagens in de chemische en automobielindustrie en in de staal- en metaalsector”, zegt Oliver Kahrs, Managing Director van Tim Consult, een dochteronderneming van Transporeon.

De dagelijkse toename van de transportcapaciteit op de spotmarkt door verladers in de chemische industrie was met bijna 40 procent in oktober bijzonder sterk. Volgens de toonaangevende Duitse werkgeversvereniging (BAVC) bevindt de chemische en farmaceutische industrie zich sinds het najaar van 2018 in een recessie. De daling van de wereldhandel en de moeilijkheden in belangrijke sectoren zoals de automobielindustrie worden als belangrijkste redenen hiervoor genoemd.

“Een industrie waarin de toename van de beschikbare transportcapaciteit in oktober ook een sterke 15 procent bedroeg”, voegt Kahrs toe. In de staal- en metaalsector bedroeg de beschikbare capaciteit ongeveer tien procent.

Bron: Transport Online

 

ChainCargo krijgt 400.000 euro aan ‘groeigeld’

De Eindhovense startup ChainCargo heeft 400.000 euro aan groeigeld ontvangen. Met dit bedrag wil het bedrijf zijn app voor spoedzendingen verder ontwikkelen en opschalen in de Benelux.

ChainCargo maakt gebruik van bestaande transportbewegingen bij een groeiend aantal van inmiddels ruim 200 aangesloten koeriers. Via de app worden spoedzending gekoppeld aan een chauffeur in de buurt, die de lading mee kan nemen. De zending kan vervolgens realtime worden gevolgd.

De kapitaalinjectie, deels afkomstig van BOM Brabant Ventures, is bedoeld voor verdere optimalisatie van de app, uitbreiding van het team en opschaling in de Benelux. “We zijn enthousiast en trots dat we al binnen een jaar na de oprichting de eerste investeerders achter ons hebben”, zegt medeoprichter Giovanni Gubbels, Head of Business & Operations. “Onze dienst speelt in op belangrijke kwesties in de transportsector. Dat wordt opgemerkt.”

Het verminderen van files en het terugdringen van CO2 uitstoot is een van onze belangrijkste opdrachten”, zegt investment manager Robin Franken van BOM Brabant Ventures. ChainCargo laat zien dat door een slimme inzet van transportmiddelen het aantal gereden kilometers met 10-15 procent wordt teruggebracht. In potentie bereikt ChainCargo zelfs een besparing van 40 procent. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor minder files.”

ChainCargo telt een jaar na de oprichting zestien medewerkers. Het bedrijf richt zich zowel op single shippers, die af en toe iets willen verzenden, als op partijen die regelmatig transport nodig hebben. Voor grotere bedrijven fungeert ChainCargo als partner om transport slimmer in te zetten.

Bron: TTM.nl