Nieuwe EU-uitstootregels voor wegtransport van kracht

Nieuwe Europese uitstootregels voor het wegtransport zijn deze maand van kracht geworden. Volgens deze regels moet de CO2-uitstoot van trucks in de categorieën N2 en N3 in 2025 gemiddeld 15% lager liggen dan in dit jaar, zoals ook in het Parijs-akkoord is afgesproken. De nulmeting start dit jaar.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Duitsland investeert recordbedrag van 15,4 miljard in infrastructuur

Ook zonder de inkomsten uit tol voor personenauto’s mag verkeersminister Andreas Scheuer volgend jaar een recordbedrag van 15,4 miljard euro investeren in infrastructuur.

Bron: nieuwsbladtransport.nl

Kosten stijgen in transport, prijzen blijven gelijk

De druk op de marges in de transportsector blijft groot. Terwijl de helft van de bedrijven kosten ziet stijgen, blijven prijzen meestal gelijk. TLN roept zijn leden op goede brandstofclausules te gebruiken, waardoor tarieven meebewegen met de dieselprijs.

​​50 procent van de bedrijven in de sector transport en logistiek zag de kosten stijgen in het tweede kwartaal van 2019, ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar liefst 82 procent meldt een kostenstijging ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het TLN-Conjunctuurbericht over het tweede kwartaal van 2019.​

Prijzen bewegen niet mee

Maar de prijzen bewegen niet mee met die kostenstijgingen. Tachtig procent van de ondernemers geeft aan dat de prijs die zij van hun klanten ontvangen niet hoger is in het tweede kwartaal dan in het eerste. Maar ook na een heel jaar is bij een aanzienlijk deel van de transportbedrijven de prijs die zij ontvangen niet gestegen: 28 procent geeft aan dat zij dezelfde prijs voor hun diensten ontvangen als in het tweede kwartaal van 2018.

Diesel grootste kostenstijger​

Ondernemers noemen de stijging van de dieselprijs het vaakst als belangrijkste oorzaak van de kostenstijging. Diesel was in het tweede kwartaal dan ook gemiddeld 2 procent duurder dan in het eerste kwartaal. En gemiddeld 1,9 procent duurder dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

‘Wapen je tegen stijging dieselprijs’​

“De prijzen in onze sector stijgen vaak niet hard genoeg, dat zeggen wij al langer”, zegt TLN-directeur Jan Boeve. “De onderhandelingen over de jaarlijkse prijsstijgingen vinden meestal jaarlijks plaats en ik heb de indruk dat veel bedrijven daar nu al meer aandacht voor hebben. Maar stijgingen in de dieselprijs zijn vaak niet te voorzien. En bij een plotseling stijgen van de dieselprijs zien veel ondernemers een deel van hun winst verdampen. Maar daar kunnen wij ons als sector tegen wapenen. Door goede brandstofclausules af te spreken met onze klanten. Zo maken wij onze winst minder afhankelijk van de dieselprijs en zo kunnen hardwerkende ondernemers gewoon een goede boterham verdienen.”

Clausule met hoge frequentie​

Met een aandeel in de kostprijs tussen de 23 en 33 procent zijn brandstofkosten een belangrijke kostenpost voor bedrijven in transport en logistiek. Door het gebruik van een brandstofclausule kunnen bedrijven de risico’s van sterke fluctuaties in brandstofkosten ondervangen. Veel bedrijven gebruiken dan ook zo’n clausule, maar de ene is de andere niet. Een goede brandstofclausule heeft bijvoorbeeld een voldoende hoge frequentie om de beweging van de dieselprijs te toetsen, zoals bijvoorbeeld elke maand.

Naast het inzetten van brandstofclausules, is ook brandstofbesparing een goede manier om de kosten te verlagen. TLN heeft alle tips wat betreft brandstofbesparing verzameld in het document: Door brandstofbesparing kosten én CO2-uitstoot verlagen.​

Winst blijft gelijk​

Ondanks de nog steeds toenemende druk op de marges bleef bij 50 procent van de bedrijven de winst in het tweede kwartaal gelijk aan die in het eerste kwartaal. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bleef de winst voor 36 procent van de bedrijven gelijk, terwijl 39 procent van de bedrijven een stijging zag. 71 procent gaf aan het tweede kwartaal met winst afgesloten te hebben. 56 procent vindt hun financiële positie sterk en 57 procent staat positief tegenover de komende vijf jaar. Maar met de vele huidige onzekere factoren (zoals de economie, de Brexit en de olieprijs) is het niet verwonderlijk dat voor het komende kwartaal 62 procent van de respondenten aangeeft een afwachtende houding aan te nemen.

Vacatures blijven bron van zorg​

Waar in het eerste kwartaal van 2019 41 procent van de ondernemers een of meerdere vacatures had, is dat percentage in het tweede kwartaal met 40 procent eigenlijk gelijk gebleven. Dat illustreert ook de mening van ondernemers, dat het vinden van (goed) personeel nog steeds moeilijk (55%) of zelfs zeer moeilijk (20%) is.

Bij de vacatures gaat het vooral (77%) om vrachtwagenchauffeurs; vacatures voor planners (9%) staan op de tweede plaats.

Bron: Transport Online

Weer ‘zwarte zaterdag’ op Franse wegen

De files in Frankrijk door vakantieverkeer bereikten kort na het middaguur een hoogtepunt: op de Franse wegen stond er toen 720 kilometer file, meldt de ANWB.

Miljoenen vakantiegangers rijden door Europa onderweg naar hun vakantiebestemming, of op weg terug naar huis. In Frankrijk neemt de drukte naar het zuiden wat af, terwijl vanuit Spanje Nederlandse terugkeerders wel met veel vertraging rekening moeten houden.

Ook in andere Europese landen is het druk, zoals in Duitsland. Bij de grensovergangen tussen Slovenië, Kroatië, Oostenrijk en Italië is het soms meer dan twee uur wachten. In Italië is er tussen Milaan en Triëst veel verkeer onderweg.

Bron: Transport Online