ANWB: files buiten spits nemen flink toe

De ANWB constateert dat het overdag op de wegen steeds drukker wordt. Het aantal files buiten de spits groeide in het eerste halfjaar van 2019 met 18 procent, aldus de bond.

De lengte en duur van de files, de zogenoemde filezwaarte, is in de afgelopen zes maanden met 5 procent gegroeid in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Behalve de toename aan opstoppingen overdag groeide ook de filezwaarte in ochtend- en avondspits met respectievelijk 5 en 3 procent.

Verder stelt de verkeersdienst van de ANWB vast dat ook buiten de Randstad de files groeien. De filezwaarte in Gelderland en in het zuiden van het land groeide harder dan in het westen.

Op dinsdag 22 januari werd een filerecord gevestigd toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer, aldus de ANWB.

Bron: Transport Online

Europese Raad keurt nieuwe regels emissienormen vrachtwagens goed

Vrachtwagens op de Europese wegen zijn vanaf 2015 schoner. De Europese Raad heeft donderdag de allereerste CO2-emissienormen voor vrachtwagens en andere zware voertuigen aangenomen. Volgens de nieuwe regels moeten fabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe vrachtwagens gemiddeld met 15 procent verminderen vanaf 2025 en met 30 procent vanaf 2030, in vergelijking tot de huidige niveaus.

“Deze nieuwe regels vormen een cruciale stap op weg naar het koolstofvrij maken en moderniseren van het Europese wegvervoer. Dit komt de burgers ten goede, helpt het milieu te beschermen en klimaatdoelen te bereiken, en ondersteunt het concurrentievermogen op de lange termijn van de vervoerssector”, aldus Graţiela Leocadia Gavrilescu, Roemeense vice-premier en minister van Milieu

De nieuwe doelen zijn bindend en vrachtwagenfabrikanten die hieraan niet voldoen, zullen een financiële boete moeten betalen in de vorm van een bijdrage voor overtollige emissies.

Daarnaast zullen specifieke maatregelen zorgen voor de beschikbaarheid van robuuste en betrouwbare gegevens. Gegevens worden verkregen via boordapparatuur die het werkelijke brandstof- en energieverbruik van zware voertuigen bewaakt.

De formele goedkeuring van de verordening door de Europese Raad donderdag is de laatste stap in de procedure. De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is bindend in zijn geheel en rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.

De CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen, waaronder vrachtwagens, bussen en touringcars, vertegenwoordigen ongeveer 6 procent van de totale CO2-uitstoot in de EU en 27 procent van de totale CO2-uitstoot van het wegvervoer. Al een jaar geleden, in juni 2018, had de Raad een verordening aangenomen die de technische basis biedt voor de nieuwe regels door in detail te beschrijven hoe de CO2-emissies moeten worden gemonitord en gerapporteerd.

Bron: Transport Online

Kamervragen over dure KIWA tachograafkaarten

De Kamerleden Wörsdörfer, Remco Dijkstra (beiden VVD) en Stoffer (SGP) hebben aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Kamervragen gesteld over de dure bestuurderskaarten in Nederland ten opzichte van andere Europese landen.

De leden willen weten of hetg klopt dat de tachograafkaarten in heel Europa hetzelfde zijn maar dat Nederlandse ondernemers verplicht zijn deze kaarten in Nederland aan te schaffen en daarvoor een substantieel hoger bedrag betalen dan omringende landen. De leden willen een overzicht van de prijzen in de verschillende Europese landen van de betrokken staatssecretaris en Minister.

De leden vinden dat wanneer het klopt dat in Nederland veel meer wordt betaald dat het MKB onnodig op kosten word gejaagd en op achterstand wordt gezet ten opzichte van andere bedrijven in de EU.

Bron: Transport Online