Franse ‘gele hesjes’ vernielen snelheidscamera’s langs de snelwegen

De Franse protestbeweging van de ‘gele hesjes’ richt zich niet alleen op onvrede over de brandstofprijzen of het overheidsbeleid, maar ook op de snelheidscamera’s langs de snelwegen. Honderden camera’s zijn inmiddels verbrand, omgehakt, dichtgeverfd, afgeplakt of er is simpelweg een vuilniszak overheen gehangen.

Naar schatting 65 procent van de camera’s in Zuid-Frankrijk is door de ‘gele hesjes’ onder handen genomen, meldt de Zuid-Franse krant La Dépeche du Midi. Het kost tienduizenden euro’s om een camera te vervangen.

De protestbeweging is sinds half november overal in Frankrijk aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op.

Bron: Transportonline.nl

VVN: pakketbezorgers maken woonwijken onveiliger

Middenin de cadeaumaand december zijn er ieder jaar weer veel internetbestellingen af te leveren op de woonadressen. Het online bestellen van goederen heeft daarmee een effect op de veiligheid van woonwijken. Internet-winkelen spaart een rit uit naar de winkel en leidt tegelijkertijd tot extra bestelverkeer in de woonwijken. Koeriersdiensten rijden de gehele dag af en aan. Binnen 30-km zones wordt regelmatig te hard en onoplettend gereden. Bekend is dat over het geheel genomen 60 procent van alle verkeersongevallen plaatsvinden op gemeentelijke wegen.

In 2013 ging er in Nederland ruim 10 miljard Euro om in de online business. Dit is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. In totaliteit hebben we te maken met ruim 400 miljoen pakketjes per jaar die allemaal op tijd moeten worden afgeleverd dan wel op tijd moeten worden opgehaald of opnieuw worden bezorgd wanneer de klant niet thuis is. Dit genereert meer verkeer. Omdat het afleveren met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s plaatsvindt met uiteen liggende afleveradressen, is dit niet optimaal.

Alles bij elkaar vele miljoenen verkeersbewegingen van koeriersvoertuigen in onder andere woonwijken. In ruim 90 procent gaat het om thuisleveringen en in slechts 6 procent is er sprake van aflevering op een servicepunt. In 2015 is daar ook de levering op zondag bijgekomen. E-commerce heeft een enorme vlucht genomen. De vraag is in hoeverre deze ontwikkeling ook invloed heeft op de congestie op het hoofdwegennet en wat we daaraan kunnen doen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voerde in 2014 in opdracht van het project “Beter Benutten” een quick scan naar de impact van internet-winkelen op de mobiliteit.

Krachten bundelen voor meer verkeersveiligheid

“In drukke straten komen dagelijks wel 40 tot 50 bestelbusjes per dag. Als de trend zich doorzet, zijn dat er over een jaar misschien wel 70 tot 80. Zeker als meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen”, voorziet VVN-directeur Alphons Knuppel. “Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen. Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten”

Betere registratie van ongevallen

Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met bestelbusjes te betreuren en het is niet bekend hoe vaak daar een koerier bij betrokken was, aldus de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). VVN ziet graag een betere registratie van ongevallen. “In het geval van roekeloze koeriers kunnen we alleen maar aankloppen bij organisaties om onze ongerustheid te uiten, maar kunnen dat helaas niet staven met harde cijfers. Het is zaak dat beter wordt bijgehouden wat oorzaken van ongevallen zijn en wie er bij betrokken zijn”, aldus Alphons Knuppel

De sector werkt aan oplossingen aldus VVN’s woordvoerder en manager partnerships Rob Stomphorst; “De grote logistieke bedrijven kunnen hun logistiek zo efficiënt mogelijk organiseren, zendingen bundelen en daarmee voorkomen dat er onnodige kilometers worden gemaakt.”

Het mislukken van afleveringen is vervelend voor de klant en de vervoerder. Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van het afhalen bij servicepunten, het afhalen in winkels, waar het product eerder via internet is besteld of bijvoorbeeld Bol.com die gebruik maakt van AH-winkels. Waren er in 2006 nog maar 900 servicepunten, nu zijn het er meer dan 7.000.

Dit is duidelijk een trend en het is de vraag of het afhalen in een winkel of bij een servicepunt het thuisbezorgen gaat vervangen. Uit oogpunt van minder bestelautokilometers in de stedelijke omgeving kan dit een positieve ontwikkeling zijn. Gunstig voor de klant maar minder positief voor de mobiliteit is de komst van snelle diensten, waarbij thuisbezorging binnen 90 minuten wordt aangeboden. Dergelijke snelle diensten worden in Nederland zover bekend nog niet heel veel aangeboden.

Wel biedt Coolblue op dezelfde dag leveren aan. Het thuisbezorgen kan beter als vervoerder en klant onderling het aflevertijdstip kunnen bepalen, via ICT-voorzieningen. Voorwaarde is wel dat deze dienstverlening niet mag doorschieten richting klant, en daarmee tot extra voertuigkilometers en een groter verkeersrisico gaat leiden.

Een optimale ritplanning moet het uitgangspunt blijven. Hier ligt een duidelijke uitdaging van de betreffende vervoerders. De branche denkt na over het nauwkeuriger informeren van de klant over tijdstip van afleveren en het afleveren op afspraak.

Bij het VVN-Participatiepunt kunnen bewoners onveilige verkeerssituaties melden

Veilig Verkeer Nederland ondersteunt de ruim 5.000 verkeersonveilige situaties die jaarlijks door bewoners worden gesignaleerd, in de vorm van adviezen.

“Meer dan de helft van het aantal meldingen gaat over een te hoge snelheid in de woonwijk die niet in de laatste plaats worden veroorzaakt door de bewoners zelf. Het heeft wel degelijk zin in het geweer te komen en om de melding extra kracht bij te zetten kunnen bewoners ook onze hulp inroepen zodat wij een buurtactie Snelheidsmeting kunnen organiseren om bewijs te verzamelen dat er inderdaad veel te hard gereden wordt. VVN organiseert als buurtactie ook Remwegdemo’s om buurtbewoners te laten zien wat snelheid in de wijk doet. Het is aan de wegbeheerder om actie te ondernemen en niet te wachten voordat het echt fout gaat en het te laat is.”, aldus VVN-directeur Alphons Knuppel.

Bron: Transportonline.nl