Onderzoek toont: Nederlands verhuizen weer meer

In 2016 alleen al waren er maar liefst 1,8 miljoen verhuizers in Nederland. In de afgelopen 40 jaar is dat aantal nog nooit gehaald. Ruim 300.000 verhuizers zijn er in 2016 meer dan in 2013. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS.

2013
Sinds 2013 is het aantal verhuizers ieder jaar in Nederland gegroeid. In 2008 en 2013 is er een duidelijke daling te zien in de grafiek hieronder van het CBS. Dit valt grotendeels te wijten aan de crisis op de woningmarkt die in 2008 uitbrak.

Ook dit jaar blijkt het maar weer dat het aantal verhuizers is gestegen. In het eerste kwartaal van 2017 waren er, ten op zicht van dezelfde kwartaal van 2016, meer verhuizende Nederlanders.

Jonge verhuizers

Wat wel opvalt is dat het aantal jonge verhuizers van 17 tot 22 jaar de afgelopen twee jaar is afgenomen. In het jaar 2016 waren er 16.000 minder ten op zichte van het jaar daarvoor. De oorzaak van de afname is de invoering van het nieuwe studiefinancieringsstelsel. Door deze nieuwe stelsel zijn er minder jongeren gaan studeren en blijven steeds meer jonge studenten thuis wonen.

Bron: Nu.nl